• Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego

Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego

 • Autor: Krzysztof Eichstaedt
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-141-5
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 290/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  14.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 14.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja przedstawia różne modele postępowania przygotowawczego, poprzez pryzmat roli, jaką w tym stadium postępowania ma do odegrania sąd. Omówiono w niej zalety oraz wady poszczególnych modeli, w tym zwłaszcza instytucji sędziego śledczego oraz potrzebę jej wprowadzenia do polskiego modelu postępowania przygotowawczego.
 
W monografii, obok aspektu teoretycznego, dużo miejsca poświęcono także roli sądu w postępowaniu przygotowawczym według obowiązującego obecnie Kodeksu postępowania karnego z 1997 r., omawiając jednoczesne pod kątem istotnym dla praktyków (sędziów, prokuratorów i adwokatów oraz aplikantów tych korporacji) wszystkie czynności decyzyjne, kontrolne oraz dowodowe sądu w stadium postępowania przygotowawczego.
 
Szczególnie cennym aspektem monografii są, obok rozważań teoretycznych, elementy metodyki postępowania w sprawach decyzyjnych, kontrolnych oraz dowodowych sądu w stadium postępowania przygotowawczego.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Uwagi ogólne dotyczące modelu postępowania przygotowawczego

Rozdział 2. Przykładowe rozwiązania modelowe postępowania przygotowawczego w wybranych państwach europejskich

2.1. Niemiecki model postępowania przygotowawczego
2.2. Francuski model postępowania przygotowawczego
2.3. Angielski model postępowania przygotowawczego
2.4. Rosyjski model postępowania przygotowawczego

Rozdział 3. Kształtowanie się roli sądu w postępowaniu przygotowawczym w rozwoju historycznym polskiego procesu karnego

3.1. Okres od 1928r. do 1949r.
3.2. Okres od 1949r. do 1969r.
3.3. Okres od 1969r. do 1997r.

Rozdział 4. Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym według obowiązującego obecnie Kodeksu postępowania karnego z 1997r.  

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Decyzje podejmowane przez sąd w stadium postępowania przygotowawczego
4.2.1. Zwolnienie od zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, lekarskiej i dziennikarskiej. Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego
4.2.2. Orzekanie o badaniach psychiatrycznych podejrzanego połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym. Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego
4.2.3. Zatrzymanie pism oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem funkcji obrońcy
4.2.4. Orzekanie o zniszczeniu przedmiotów i substancji niebezpiecznych
4.2.5. Zarządzenie podsłuchu procesowego. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego
4.2.6. Stosowanie tymczasowego aresztowania. Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego
4.2.7. Przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania. Wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego
4.2.8. Orzekanie w przedmiocie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wybrane orzeczenie Sądu Najwyższego
4.2.9. Orzekanie w przedmiocie aresztowania jako kary porządkowej. Wybrane orzeczenia sądów powszechnych
4.2.10. Orzekanie pieniężnej kary porządkowej wobec obrońcy lub pełnomocnika
4.2.11. Orzekanie przepadku przedmiotów poręczenia majątkowego oraz ściągnięcie sumy poręczenia. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego
4.2.12. Wydanie listu żelaznego . Wybrane orzeczenie sądu powszechnego
4.2.13. Orzekanie przepadku tytułem środka zabezpieczającego. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego
4.2.14. Umorzenie postępowania połączone z zastosowaniem środków zabezpieczających. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego
4.3. Czynności kontrolne sądu w stadium postępowania przygotowawczego
4.3.1. Sądowa kontrola zasadności nałożonej przez prokuratora kary pieniężnej za nieudzielanie wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej
4.3.2. Sądowa kontrola zasadności nałożonej przez prokuratora kary pieniężnej na dziekana właściwej rady, za nienadesłanie w wyznaczonym terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia o rażącym naruszeniu przez obrońcę lub pełnomocnika strony obowiązków procesowych w postępowaniu przygotowawczym
4.3.3. Sądowa kontrola decyzji prokuratora o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego
4.3.4. Sądowa kontrola decyzji dotyczącej przeszukania. Wybrane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
4.3.5. Sądowa kontrola zatrzymania korespondencji, przesyłek oraz wykazów połączeń telekomunikacyjnych
4.3.6. Sądowa kontrola postanowienia prokuratora w przedmiocie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w wypadkach niecierpiących zwłoki. Wybrane orzeczenie Sądu Najwyższego
4.3.7. Sądowa kontrola zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego
4.3.8. Sądowa kontrola zatrzymania i doprowadzenia świadka, biegłego, tłumacza i specjalisty oraz ukarania ww. karą pieniężną. Wybrane orzeczenia sądu powszechnego
4.3.9. Sądowa kontrola decyzji prokuratorskich w przedmiocie orzekania środków zapobiegawczych. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego
4.3.10. Sądowa kontrola postanowień prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym. Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
4.3.11. Sądowa kontrola decyzji prokuratorskich o zaniechaniu ścigania. Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego
4.3.12. Sądowa kontrola postanowień prokuratorskich w przedmiocie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczanie mienia
4.3.13. Sądowa kontrola kosztów w postępowaniu przygotowawczym
4.4. Zakres czynności dowodowych sądu w stadium postępowania przygotowawczego
4.4.1. Przesłuchanie nieletniego pokrzywdzonego oraz nieletniego świadka. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego
4.4.2. Przesłuchanie świadka w sytuacji, gdy zachodzić będzie niebezpieczeństwo, iż świadka nie można będzie przesłuchać na rozprawie
4.5. Polecenia wydawane policji i innym organom przez sąd w stadium postępowania przygotowawczego

Rozdział 5. Proponowane zmiany legislacyjne oraz dyskusja nad wprowadzeniem do polskiego modelu postępowania karnego instytucji sędziego śledczego

5.1. Uwagi wstępne
5.2. Rozważania dotyczące rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego
5.3. Instytucja sędziego śledczego w Polsce w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego
5.4. Okoliczności przemawiające za wprowadzeniem instytucji sędziego śledczego
5.5. Argumenty przeciwko wprowadzeniu do polskiego modelu postępowania karnego sędziego śledczego
5.6. Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym w świetle opinii sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

Wnioski końcowe
Załącznik. Wzór ankiety
Literatura

Krzysztof Eichstaedt
doktor nauk prawnych, jest sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi, przewodniczącym wydziału karnego odwoławczego oraz zastępcą rzecznika dyscyplinarnego. Wcześniej pełnił funkcje wizytatora, rzecznika prasowego oraz przewodniczącego wydziału karnego Sądu Rejonowego w Sieradzu. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. Jest autorem monografii na temat czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie karnym oraz kilkunastu artykułów z zakresu prawa karnego procesowego oraz postępowania dyscyplinarnego. Orzeka m.in. w sprawach nieletnich w postępowaniu odwoławczym.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane