• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce

 • Autor: Michał Kaczmarski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-064-4
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 210/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest nadanie pozoru legalności korzyściom majątkowym pochodzącym z popełnienia dowolnego czynu zabronionego. Skuteczna walka z tym zjawiskiem równoznaczna jest zatem z ograniczeniem szerokiego katalogu przestępczości generującej korzyści majątkowe, czyniąc ich popełnianie nieopłacalnym. Niestety, czynność wykonawcza prania pieniędzy, w oderwaniu od bazowego czynu zabronionego, nie różni się niczym od dziesiątek tysięcy legalnych transakcji dokonywanych każdego dnia przez uczestników rynku wymiany dóbr i usług. Ponadto, pranie pieniędzy to przestępstwo „bez granic”, w odróżnieniu od praktyki jego ścigania.

W praktyce śledczej istnieją dwa algorytmy ścigania prania pieniędzy, inicjowane wykryciem czynu bazowego, generującego korzyści majątkowe oraz inicjowane wytypowaniem transakcji podejrzewanej o związek z korzyściami majątkowymi pochodzącymi z jakiejkolwiek działalności przestępczej. Badania autora wykazały jednak, że skuteczne ściganie prania pieniędzy inicjowane transakcją podejrzaną w praktyce nie istnieje. Autor poszukuje zatem rozwiązań zmierzających do poprawy skuteczności ścigania prania pieniędzy inicjowanego transakcją podejrzaną, a poszukiwania odbywają się na dwóch płaszczyznach, prawno-porównawczej oraz taktyki kryminalistycznej. Ich wynikiem są propozycje optymalizujące, zarówno na płaszczyźnie prawno-porównawczej, jak i taktycznej. W tym ostatnim przypadku, autor proponuje zastosowanie taktycznego modelu działania (Model 3S), opartego o elementy oportunizmu procesowego, zarówno w ujęciu kryminalistycznym, jak i karnoprocesowym.

Spis treści:

Skróty

Słowo wstępne

Część I. Cel, założenia badawcze i metodyka badań

Rozdział 1. Cel pracy

Rozdział 2. Uzasadnienie dla podjęcia badań

Rozdział 3. Pytania badawcze

Rozdział 4. Przyjęta metoda badawcza

Część II. Kryminalizacja prania pieniędzy

Rozdział 1. Pranie pieniędzy w ujęciu historycznym

Rozdział 2. Początki kryminalizacji prania pieniędzy na świecie

Wstęp
Konwencja Wiedeńska
40 Rekomendacji FATF
Konwencja Strasburska
Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Konwencja z Palermo
Konwencja z Meridy
Konwencja Warszawska
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji międzynarodowych

Rozdział 3. Regulacje krajowe w wybranych państwach

Niemcy
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Podsumowanie ustaleń z przeglądu regulacji krajowych

Rozdział 4. Historia kryminalizacji prania pieniędzy w Polsce

Geneza
Dobro chronione przez przepisy kryminalizujące pranie pieniędzy
Historia kryminalizacji prania pieniędzy

Rozdział 5. znamiona przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.

Wstęp
Przedmiot ochrony
Strona przedmiotowa
Podsumowanie analizy znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. w tekście przepisów kryminalizujących paserstwo

Rozdział 6. Przepadek mienia

Rozdział 7. Racjonalizacja znamion przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k. oraz ich wykładni – propozycje de lege ferenda

Propozycja wprowadzenia odpowiedzialności karnej za pranie pieniędzy na zasadzie winy nieumyślnej
Propozycja złagodzenia wymogu wskazania pochodzenia przedmiotu prania
pieniędzy z popełnienia konkretnego czynu zabronionego
Uwagi końcowe do propozycji racjonalizujących

Część III. Kryminalistyczny aspekt walki z praniem pieniędzy

Wstęp

Rozdział 1. Pranie pieniędzy w kontekście modus operandi sprawcy

Rozdział 2. Proponowany model ścigania

Etap I: Typowanie transakcji podejrzanych przez instytucje obowiązane
Podsumowanie Etapu I

Etap II: Analizy GIIF
Podsumowanie Etapu II

Etap III: Czynności sprawdzające prokuratury
Wprowadzenie
Model 3S w działaniach prokuratury

Etap III a: Weryfikacja formalno-merytoryczna zawiadomienia GIIF

Etap III b: Czynności sprawdzające
Podsumowanie Etapu III

Etap IV: Postępowanie przygotowawcze – faza dowodowa
Czas trwania Etapu IV i jego forma procesowa
Dwie fazy postępowania
Kompletność merytoryczna aktu oskarżenia
Faza in rem
Faza in personam
Sporządzenie aktu oskarżenia – wstęp do etapu postępowania sądowego
Podsumowanie Etapu IV

Bibliografia

prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski:

Recenzowana książka autorstwa dr. Michała Kaczmarskiego (...) została poświęcona przedstawieniu kryminalistycznej, a także w dużym zakresie prawnokarnej, karnoprocesowej i kryminalistycznej problematyki przestępstwa prania pieniędzy i jego zwalczania. Zagadnienia prania pieniędzy  doczekało się już wprawdzie wielu opracowań w światowej i polskiej literaturze, jednak Autorowi udało się zaprezentować nowe i oryginalne podejście do tego problemu. W ramach swoich badań przeprowadził bowiem wieloaspektową analizę tego zagadnienia, nie ograniczając się jedynie do przedstawienia typowych założeń metodyki zwalczania wybranego rodzaju przestępstwa, ale badał tę kwestię z perspektywy kwalifikacji prawnej czynu i - co w tym przypadku jest szczególnie istotne i trudne - możliwości dowodzenia jego znamion w postępowaniu karnym. Przedstawił przy tym własne, odmienne od dotychczas spotykanego w polskiej literaturze spojrzenie na kryminalizację prania pieniędzy w Polsce, biorąc pod uwagę prawne i taktyczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie w innych krajach oraz efektywność prowadzonych śledztw. Jednocześnie zaproponował nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i taktyczne, które mogą być użyteczne w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Michał Kaczmarski

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2014 roku obronił doktorat na temat taktycznych i prawnych aspektów zwalczania prania pieniędzy w Polsce; praca doktorska otrzymała w 2015 roku nagrodę w XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w kategorii ? prace doktorskie; w sferze naukowej autor koncentruje się wokół zagadnień związanych z kryminalistyką i zastosowaniem jej zdobyczy w walce z przestępczością gospodarczą, w szczególności przestępczością białych kołnierzyków oraz praniem pieniędzy; przez wiele lat współpracował z firmami doradczymi wspierając klientów w przeciwdziałaniu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Przestępczość finansowa. Tom 1. Ban...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przestępczość finansowa. Tom 2. Ryn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wywiad i analityka w biznesie. Praw...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane