• Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

 • Autor: Zdzisław Niedbała redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-514-7
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 310/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  29.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 29.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Tytuł zbiorowego opracowania wyraźnie i z założenia nawiązuje do jednoznacznego brzmienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazującego dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Celem przedstawionego opracowania jest zatem wskazanie na przypadki, a nawet szersze obszary regulacji prawnych, w których rozwiązania prawne pozostają w kolizji z zasadą konstytucyjną z art. 32 ust. 2, a co najmniej respektowanie zasady niedyskryminacji jest dyskusyjne.

Autorami poszczególnych fragmentów opracowania zbiorowego są pracownicy i doktoranci katedr i zakładów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stąd też wynika szeroka gama i różnorodność problematyki antydyskryminacyjnej przedstawionej w poszczególnych opracowaniach. Najszerzej reprezentowane są opracowania pracowników i doktorantów Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, co wynika chociażby z faktu, że zakaz dyskryminacji stanowi jedną z podstawowych zasad prawa pracy (art. 113 kodeksu pracy) i jest szeroko rozbudowany w art. 18a i n. k.p. dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
1. Stereotypy oparte na płci a dyskryminacja kobiet  - aspekty prawnomiędzynardowe
Natalia Buchowska
 
2. Zatrudnienie w administracji publicznej w kontekście wybranych zasad Konstytucji RP
Marcin Czechowski
 
3. Zasada równego traktowania pracowników w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę - wybrane zagadnienia
Anna Czyżewska
 
4. Dyskryminacja rasowa a prawa człowieka w świetle europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Boubacar Sidi Diallo
 
5. Ochrona przed dyskryminacją w stosunkach pracy w systemie Europejskiej Karty Społecznej
Tadeusz Gadkowski

6. Cofnięcie pozwu w świetle konstytucyjnej zasady równości
Włodzimierz Głodowski
 
7. Kontrowersje wokół odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
Magdalena Gromaszek
 
8. Karnoprawna ochrona przed dyskryminacją w obrocie gospodarczym
Elżbieta Hryniewicz
 
9. Równouprawnienie stron procesu cywilnego jako realizacja konstytucyjnej zasady równości wobec prawa
Andrzej Jarocha
 
10. Nierówne traktowanie lekarzy w zakresie wynagrodzeń
Anna Korytowska
 
11. Subwencja ogólna i wpłata wyrównawcza jako instrumenty polityki fiskalnej państwa wobec jednostek samorządu terytorialnego
Michał Kowalski
 
12. Zasada równości a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w aspekcie finansowym w kontekście składek na „ubezpieczenie zdrowotne”
Daniel Eryk Lach

13. Kwalifikacje zawodowe pracowników a problematyka dyskryminacji w zatrudnieniu
Joanna Łukaszczuk
 
14. Dyskryminacja jako naruszenie godności ludzkiej. Na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Jarosław Mikołajewicz
 
15. Wynagrodzenie za „pierwszą pracę” na tle zasady niedyskryminacji
Anna Musiała
 
16. Negatywna wolność związkowa a zasada niedyskryminacji w zbiorowych stosunkach pracy
Zdzisław Niedbała
 
17. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w umowach ubezpieczenia - uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09
Marcin Orlicki
 
18. Dyskryminacja w prawie zagospodarowania przestrzeni i prawie budowlanym
Sławomir Pawłowski
 
19. Kwestia ochrony osób bliskich rolnikowi od wypadków przy pracy w świetle rozwiązań ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Damian Puślecki
 
20. Zasada równości i zakaz dyskryminacji w Konstytucji RP
Izabela Pużycka, Julia Wojnowska-Radzińska
 
21. Dyskryminacja w zatrudnieniu w Polsce na tle przepisów Unii Europejskiej
Sebastian Samol
 
22. Podmiotowy zakres zasady równego traktowania w świetle przepisów wspólnotowej koordynacji
Krzysztof Ślebzak
 
23. Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń na gruncie rozporządzenia nr 883/2004 - zagadnienia wybrane
Maciej Zieliński

Zdzisław Niedbała

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane