• Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Kubota

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Kubota

 • Autor: redakcja naukowa Tadeusz Kuczyński Andrzej Jabłoński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-708-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 383/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  40.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Księga Jubileuszowa jest zbiorem artykułów specjalistów w swoich dziedzinach, którzy pragną uczcić pamięć Profesora zw. dra hab. Zdzisława Kubota. Księga wiąże się z dwoma doniosłymi wydarzeniami w życiu Pana Profesora, mianowicie z 70-leciem Jego urodzin oraz 48-leciem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. Księga, w której opracowaniu uczestniczyli przyjaciele, koledzy i współpracownicy Profesora, jest wyrazem uznania dla Szanownego Jubilata i Jego pracy.

Spis treści:

Profesor zw. dr hab. Zdzisław Kubot – Słowo o Jubilacie
Profesor zw. dr hab. Zdzisław Kubot – Wykaz publikacji naukowych

Część 1. PRAWO PRACY


Krzysztof Wojciech Baran   
Refleksje o zwolnieniach od pracy działaczy związkowych po nowelizacji z 5 lipca 2018 r. ustawy o związkach zawodowych

Łukasz Błaszczak, Michał Pyrz   
Kilka uwag w przedmiocie zapisu na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy

Jacek Borowicz   
Pracodawca i pracownik wobec Czwartej Rewolucji Przemysłowej

Tomasz Duraj   
Odrębności spółdzielczego stosunku pracy w zakresie zmiany jego treści

Ludwik Florek   
Umowa o zarządzanie członków zarządu niektórych spółek

Agnieszka Górnicz-Mulcahy   
Kompetencja do powołania organu administracji rządowej jako przejaw zdolności prawnej pracodawcy

Andrzej Jabłoński   
Ułatwienia dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy

Sebastian Kowalski   
Obowiązek ustalenia istnienia stosunku pracy przez organ postępowania karnego

Tadeusz Kuczyński   
Kształtowanie się instytucji odpowiedzialności porządkowej pracowników

Teresa Liszcz   
Domniemanie stosunku pracy jako środek prawny przeciwko stosowaniu umów cywilnoprawnych dla ukrywania stosunku pracy

Eliza Mazurczak-Jasińska   
Wybrane elementy statusu prokuratora powszechnej jednostki prokuratury

Leszek Mitrus   
Stabilizacja zatrudnienia w świetle standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy

Walerian Sanetra   
O prawach człowieka, zatrudnieniu niepracowniczym i samozatrudnieniu według projektu Kodeksu pracy

Michał Seweryński   
Kilka uwag o aksjologii prawa w świetle katolickiej nauki społecznej

Arkadiusz Sobczyk   
W sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy

Robert Stefanicki   
Spór o status pracowniczy zarządzających spółką kapitałową

Jakub Stelina   
Ochrona działaczy związkowych w projekcie Kodeksu zbiorowego prawa pracy

Helena Szewczyk   
Klauzula opt-out a ochrona życia i zdrowia pracowników wykonujących zawody medyczne

Herbert Szurgacz   
O narodowosocjalistycznym prawie pracy

Andrzej Marian Świątkowski   
Europejski obowiązek restitutio in integrum bezprawnie wypowiedzianej umowy o pracę

Artur Tomanek   
Kilka uwag o relacji między odpowiedzialnością pracodawcy a odpowiedzialnością organów i osób zarządzających zakładem pracy

Elżbieta Ura   
Wprowadzanie reform w strukturach administracji publicznej jako środek do wymiany kadr tej administracji

Część 2. PRAWO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO


Kamil Antonów   
Kilka uwag na temat wynagrodzenia sędziego w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby

Elżbieta Kundera, Jarosław Kundera   
Bezrobocie w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii po kryzysie 2008 roku

Daniel Eryk Lach   
Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne

Monika Lewandowicz-Machnikowska   
Wsparcie zatrudnienia opiekunów osób zależnych z powodu wieku w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Helena Pławucka   
Emerytura z urzędu

Ariel Przybyłowicz   
Wykonywanie innej pracy zarobkowej jako przesłanka utraty statusu bezrobotnego. Kilka uwag w świetle najnowszego orzecznictwa sądów
administracyjnych

Mikołaj Rylski   
Kilka uwag o ratio legis art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych in principio
 
Karolina Stopka   
Nowe zasady ustalania prawa do zasiłku stałego – przyczynek do dyskusji o podstawach prawa do pomocy społecznej w Konstytucji RP

redakcja naukowa

Tadeusz Kuczyński
profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa stosunków służbowych.

Książki tego autora

Andrzej Jabłoński
doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego ? Zakład Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

9.75 zł 65.00 zł Cena netto: 9.29 zł

Prawo pracy. Wzory pism z komentarz...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Prawo pracy dla menedżerów

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń spo...

42.50 zł 85.00 zł Cena netto: 40.48 zł

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane