• Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego

Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego

 • Autor: Krystyna Celarek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-847-6
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

To monografia stanowiąca próbę kompleksowego ujęcia i uporządkowania istotnych zagadnień dotyczących informacji i informatyki na gruncie prawa administracyjnego, która może okazać się cennym wkładem we współczesne prawo administracyjne zważywszy, iż jest to najprawdopodobniej jedyne opracowanie, w którym proponuje się wyraźne wyodrębnienie prawa informacyjnego, wskazuje się przesłanki decydujące o potrzebie wyodrębnienia prawa informacyjnego i szczególną rolę prawa administracyjnego w tym zakresie. Książka z uwagi na oryginalność opracowania w zakresie zagadnień prawa informacyjnego powinna być pomocna dla wykładowców i studentów a także prawników i administratywistów oraz pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej, informatyków.

Spis treści:
 
Wykaz ważniejszych skrótów
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Teoria prawa administracyjnego
 
1.1. Zagadnienia teorii prawa – uwagi wprowadzające
1.2. Prawo administracyjne – płaszczyzny rozważań
1.3. Teoria – nowe problemy badawcze
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Współczesne prawo administracyjne
 
2.1. Administracja publiczna
2.1.1. Zadania i cele administracji publicznej
2.1.2. Administracja publiczna a społeczeństwo informacyjne
2.1.3. Szczególna rola administracji publicznej w dobie przemian cywilizacyjnych
2.2. Prawo administracyjne wobec wyzwań współczesności
2.2.1. Prawo administracyjne ewolucja pojęcia
2.2.2. Cechy prawa administracyjnego
2.2.3. Istota i funkcje zasad prawa administracyjnego
2.3. Miejsce i rola współczesnego prawa administracyjnego
2.3.1. Europeizacja prawa administracyjnego
2.4. Gałęzie (działy prawa) a prawo administracyjne
Podsumowanie
 
Rozdział 3. Prawo informacyjne – sensu stricte
 
3.1. Wyodrębnienie prawa informacyjnego – analiza zagadnienia
3.1.1. Informacja jako przedmiot regulacji prawa administracyjnego
3.2. Ramy prawne prawa informacyjnego
3.2.1. Prawo do informacji publicznej
3.2.1.1. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
3.2.2. Informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne
3.2.2.1. Ustawa informatyzacyjna – ogólna charakterystyka
3.2.3. Ochrona danych osobowych
3.2.3.1. Administrator danych osobowych
3.3. Prawo administracyjne proceduralne – informacja w postępowaniu administracyjnym
3.3.1. Obowiązki informacyjne organu
3.3.2. Uprawnienia informacyjne stron postępowania
3.4. Informacja w prawie administracyjnym materialnym – wybrane zagadnienia
3.4.1. Informacja oświatowa
3.4.2. Informacja przestrzenna
3.4.3. Informacja o środowisku
3.4.4. Informacja prawna
3.4.4.1. Informacja o prawie UE
3.4.4.2. Ogłaszanie aktów normatywnych
3.5. Informacja fi nansowa
3.6. Informacje niejawne
Podsumowanie
 
Rozdział 4. Prawo informacyjne – sensu largo – informatyka w prawie administracyjnym
 
4.1. Informatyka w prawie administracyjnym – wprowadzenie
4.2. Elektroniczna informacja publiczna
4.2.1. Biuletyn Informacji Publicznej
4.2.2. Centralne Repozytorium Informacji Publicznej
4.3. Postępowanie administracyjne a informatyka
4.4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
4.4.1. Elektroniczna skrzynka podawcza
4.4.2. Profi l zaufany
4.5. Podpis elektroniczny – uwagi wprowadzające
4.5.1. Podpis elektroniczny w Unii Europejskiej
4.5.2. Podpis elektroniczny w prawie administracyjnym – wybrane zagadnienia
4.6. Informatyzacja a ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej
4.6.1. Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych – prawo krajowe
4.7. Dokument elektroniczny w administracji publicznej
4.8. Internet – problemy administracyjnoprawne
4.9. Archiwizacja dokumentów elektronicznych
Podsumowanie
 
Zakończenie
Bibliografia

prof. zw. dr hab. Jan Zimmermann, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Prawo informacyjne – problem badawczy teorii prawa administracyjnego” jest dojrzałym dziełem naukowym (…) Tematyka recenzowanej pracy jest bardzo świeża i aktualna, chociaż w ostatnich latach wręcz lawinowo rośnie liczba opracowań dotyczących zagadnień informacji publicznej i relacji: prawo – informacja – informatyka. Brakuje jednak jeszcze opracowań monograficznych i z tego powodu pracę dr K.Celarek należy powitać z uznaniem. (…) Zasadniczym zagadnieniem, jakie postawiła przed sobą Autorka jest kwestia wyodrębnienia czy też wyodrębniania się nowej dziedziny prawa (prawa administracyjnego?), jaką jest prawo informacyjne. Rzeczywiście wiele wskazuje na takie właśnie zjawisko - pytanie tylko czy ta nowa gałąź ma być samodzielna, czy też ma się ona wpisać w zakres prawa administracyjnego. Gdyby podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie w oparciu jedynie o tytuł pracy K.Celarek, można sądzić, że prawo informacyjne Autorka mieści w ramach prawa administracyjnego, a co więcej widzi w nim problem badawczy tej dziedziny prawa i w dodatku problem badawczy z teorii tego prawa. Lektura pracy potwierdza w zasadzie taką tezę, choć są tu fragmenty, które prowadzą Autorkę ku szerszej wizji zupełnie oddzielnej gałęzi prawa (...) Autorka umiejętnie posługuje się metodą dogmatyczną a także w istocie empiryczną (…) Sposób posługiwania się tymi metodami budzi zaufanie do Autorki i sprawia, że czytając jej pracę ma się wrażenie bardzo dobrego warsztatu badawczego i bardzo poważnego podejścia do omawianych zagadnień (…) Recenzowana praca została oparta o bardzo obszerną, dobrze dobrana literaturę i o szeroki zestaw aktów normatywnych i orzecznictwa sądowego.

Krystyna Celarek

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane