• Polski system antyterrorystyczny. Prawno-organizacyjne kierunki ewolucji

Polski system antyterrorystyczny. Prawno-organizacyjne kierunki ewolucji

 • Autor: Paweł Chomentowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-359-5
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  15.00 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autor kompleksowo przedstawia kwestie dotyczące prawnokarnych i organizacyjnych aspektów systemu antyterrorystycznego w Polsce. Czytelnik w sposób usystematyzowany zostaje poinformowany o jego ewolucji, kształcie, mankamentach i potrzebach oraz kierunkach proponowanych przez Autora zmian. Jej walorem, poza teoretycznym, jest wymiar praktyczny. Dzięki tej kompleksowej wiedzy może ona posłużyć jako przewodnik do dokonania niezbędnych zmian w obowiązującym systemie. Jest godny polecenia rządzącym zobowiązanym, przecież, do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Terroryzm – analiza zjawiska

1.1. Defi nicje doktrynalne i ustawowe współczesnego terroryzmu
1.2. Aktywność ugrupowań terrorystycznych w Europie po drugiej wojnie światowej
1.3. Typologia współczesnych metod działania terrorystów

Rozdział 2. Zagadnienia prawne współczesnych systemów antyterrorystycznych

2.1. Wybrane modele systemów antyterrorystycznych
2.2. Modele systemu prawa w walce z terroryzmem
2.3. Inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej
w zakresie walki z terroryzmem
2.4. Charakterystyka przestępstwa o charakterze terrorystycznym
w polskim systemie prawnokarnym

Rozdział 3. Geneza systemu antyterrorystycznego w Polsce

3.1. Charakterystyka pojęcia system antyterrorystyczny
3.2. Etapy tworzenia systemu antyterrorystycznego w Polsce w latach 2006–2012
3.3. Podmioty tworzące system antyterrorystyczny w Polsce i jego fazy działania

Rozdział 4. Analiza zadań, uprawnień i struktur poszczególnych polskich służb i instytucji w rozpoznawaniu zagrożeń i zapobieganiu im. Faza przed zamachem

4.1. Rola Międzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych jako fundamentu systemu w fazie rozpoznawania zagrożeń
4.2. Zadania ustawowe służb w fazie przed zamachem terrorystycznym
4.3. Uprawnienia ustawowe służb i instytucji właściwe do wykrywania zagrożeń terrorystycznych

Rozdział 5. Reagowanie, współdziałanie, dowodzenie i koordynacja w fazie dokonania zamachu terrorystycznego

5.1. Analiza zadań i możliwości systemu opartego na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego w fazie największego zagrożenia
5.2. Działania kontrterrorystyczne
5.3. Działania ratownicze
5.4. Dowodzenie operacją – sztaby dowodzenia a centra kryzysowe
5.5. Koordynacja i współdziałanie w ramach reagowania na zagrożenie terroryzmem
5.6. Polityka informacyjna służb państwowych w walce z zagrożeniami terrorystycznymi

Rozdział 6. Odbudowa, przywracanie stanu poprzedniego oraz ściganie sprawców w fazie po zamachu terrorystycznym

6.1. Odbudowa i przywracanie stanu poprzedniego
6.2. Minimalizacja skutków zamachu
6.3. Współpraca międzynarodowa w zakresie walki z terroryzmem

Rozdział 7. Poglądy przedstawicieli instytucji publicznych na kierunki prawno-organizacyjnej ewolucji systemu antyterrorystycznego w Polsce

7.1. Uprawnienia służb systemu antyterrorystycznego oraz zakres zainteresowania (pracy) instytucji państwowych zajmujących się zwalczaniem terroryzmu w opiniach respondentów
7.2. Opinie respondentów o przyjmowaniu elementów organizacyjno-prawnych walki z terroryzmem z innych państw
7.3. Zakresy odpowiedzialności służb i instytucji wchodzących w skład polskiego systemu antyterrorystycznego
7.4. Propozycje zmian prawno-organizacyjnych w funkcjonowaniu polskiego systemu antyterrorystycznego

Zakończenie

Załącznik

Literatura

Wykaz tabel

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Indecki, Uniwersytet Łódzki:

Książka dr. Pawła Chomentowskiego to oryginalne i nowatorskie opracowanie. Dokonane w niej analizy powinny być przedmiotem intelektualnej refleksji zarówno przedstawicieli doktryny, jak i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, zainteresowanego rozwiązywaniem organizacyjno-prawnych problemów budowania instytucji dla potrzeb zwalczania terroryzmu w kontekście zastanego stanu normatywnego oraz doświadczeń podmiotów de lege powołanych do podejmowania takich działań. Praca ta powinna stanowić inspirację dla rozpowszechniania tez w niej zawartych, jako że przyjęte metody badawcze, rzetelność opracowania, uwiarygodniają prezentowane poglądy Autora, które powinny być także podstawą do pogłębionych studiów nad zagadnieniami omawianymi w kolejnych jej częściach.

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku:

Autor niemalże wszechstronnie przedstawił kwestie dotyczące prawnokarnych i organizacyjnych aspektów systemu antyterrorystycznego w Polsce. Czytelnik w sposób usystematyzowany zostaje poinformowany o jego ewolucji, kształcie, mankamentach, potrzebach oraz proponowanych przez Autora kierunkach zmian. Walorem publikacji, poza teoretycznym, jest wymiar praktyczny. Dzięki tej całościowej wiedzy może ona posłużyć jako przewodnik do dokonania niezbędnych zmian w obowiązującym systemie. Książka jest godna polecenia osobom rządzącym państwem, które zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Paweł Chomentowski
doktor nauk prawnych, major w stanie spoczynku. Autor publikacji na temat bezpieczeństwa państwa i zagrożeń terrorystycznych. Prelegent oraz współorganizator konferencji, seminariów krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Funkcjonariusz służb zajmujących się porządkiem publicznym i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Kierował Stałą Grupą Ekspercką działającą przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych oraz Międzyresortowym Zespołem ds. Usystematyzowania Krajowych Regulacji i Rozwiązań Prawnych Dotyczących Przeciwdziałania Terroryzmowi. Był przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zespole ds. Opracowania Założeń Projektu Ustawy o Czynnościach Operacyjno-Rozpoznawczych. Koordynator projektu: Działania Antyterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych. Rola narodowych centrów antyterrorystycznych. Stażysta International Visitor Leadership Program on National Security ? organizowanego przez Departament Stanu USA oraz Combating Terrorism ? organizowanego przez Naif Arab University for Security Sciences w Arabii Saudyjskiej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Dwie dekady walki z terroryzmem

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Najczęściej kupowane