• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności zawodowej w świetle przepisów prawa pracy

 • Autor: Piotr Lipa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-169-6
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 329/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie poświęcone zostało instytucjom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. W dobie przechodzenia do opartej na wiedzy gospodarki postindustrialnej, jest to zagadnienie o znaczeniu priorytetowym. Z jednej strony, potrzeba podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub niekiedy przekwalifikowania, jest kluczem do sukcesu na rynku pracy dla bezrobotnych oraz osób poszukujących zatrudnienia i pracowników. Z drugiej strony jednak – dyskusyjny jest sposób i efektywność inwestowania w rozwój osób pozostających bez pracy przez publiczne służby zatrudnienia.

Książka wszechstronnie prezentuje złożoną problematykę ważnych instytucji prawa związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bezrobotnych oraz pracowników. Stanowi analizę polskich rozwiązań prawnych, jak również ukazuje szerszy, międzynarodowy i europejski kontekst omawianej problematyki.

Publikacja jest skierowana do pracowników, menedżerów, urzędników (w szczególności zatrudnionych w publicznych służbach zatrudnienia), pracowników instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych. Odbiorcami publikacji będą również pracownicy działów personalnych (specjaliści HR, dyrektorzy personalni), a także praktycy (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie) oraz pracownicy naukowi i studenci.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy. Dążenie do podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych jako istotny element mobilności zawodowej oraz jej różnorodne uwarunkowania

1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Pojęcie kwalifikacji zawodowych
1.3. Pojęcie mobilności zawodowej
1.4. Zróżnicowanie determinant podnoszenia kwalifikacji zawodowych po stronie pracownika
1.4.1. Psychologiczne determinanty podnoszenia kwalifikacji zawodowych
1.4.2. Ekonomiczne determinanty podnoszenia kwalifikacji zawodowych
1.4.3. Socjologiczne determinanty podnoszenia kwalifikacji zawodowych
1.5. Przyczyny zainteresowania pracodawców poziomem kwalifikacji zawodowych pracowników i kandydatów do pracy
1.5.1. Dążenie do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa jako kluczowa determinanta zainteresowania kwalifikacjami zawodowymi kandydatów do pracy i pracowników
1.5.2. Określanie wymaganego poziomu kwalifikacji zawodowych przez pracodawców oraz ułatwianie ich podnoszenia jako wyraz dążenia do minimalizowania ryzyka osobowego
1.5.3. Poszukiwanie kandydatów o określonych kwalifikacjach zawodowych oraz organizowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla niektórych kategorii pracowników jako pochodna wymogów ustawowych
1.6. Podsumowanie

Rozdział drugi. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i mobilność zawodowa w dokumentach prawa międzynarodowego i europejskiego

2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz koncepcja „uczenia się przez całe życie" w wybranych dokumentach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz ich znaczenie w kontekście mobilności zawodowej
2.3. Instytucje służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w prawie Rady Europy
2.4. Waga podnoszenia kwalifikacji zawodowych w prawie Unii Europejskiej
2.4.1. Ewolucja podejścia do zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i mobilnością zawodową w dokumentach i strategiach Unii Europejskiej poświęconych problematyce zatrudnienia
2.4.2. Europejski Fundusz Społeczny jako instrument finansowania inicjatyw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
2.5. Wpływ działań UE w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych na rozwiązania implementowane w krajach członkowskich
2.6. Podsumowanie

Rozdział trzeci. Prawne aspekty podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych

3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Pojęcie bezrobotnego w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
3.3. Usługi rynku pracy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych bezrobotnych
3.3.1. Poradnictwo zawodowe jako instytucja ukierunkowująca podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych
3.3.2. Szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy jako narzędzie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wpływania na poziom mobilności zawodowej
3.4. Instrumenty rynku pracy wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych
3.5. Podmioty realizujące zadania związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez bezrobotnych
3.6. Efektywność działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy
3.7. Podsumowanie

Rozdział czwarty. Prawne aspekty podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników

4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Regulacje prawne dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
4.3. Definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych
4.4. Ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako podstawowa zasada prawa pracy i podstawowy obowiązek pracodawcy
4.4.1. Charakter prawny obowiązku ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych
4.5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników - uprawnienie czy obowiązek
4.6. Uprawnienia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
4.6.1. Świadczenia należne pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe
4.6.2. Świadczenia należne pracownikom zdobywającym lub uzupełniającym wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż określone w art. 1031-1035
4.6.3. Uprawnienia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe wynikające z innych norm niż przepisy art. 1031-1036 Kodeksu pracy
4.7. Umowa jako podstawa podnoszenia kwalifikacji zawodowych
4.8. Następstwa prawne zawarcia umowy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą
4.9. Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę obowiązku ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych
4.10. Znaczenie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w sytuacji trudności ekonomicznych podmiotu zatrudniającego
4.11. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
4.12. Podsumowanie
 
Rozdział piąty. Flexicurity jako koncepcja wspierająca mobilność zawodową poprzez akcentowanie znaczenia podnoszenia kwalifikacji zawodowych

5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Geneza koncepcji oraz znaczenie pojęcia „flexicurity"
5.3. Różnorodność sposobów realizacji polityki rynku pracy opartej o model Flexicurity
5.4. Dobra praktyka wdrażania modelu Flexicurity na przykładzie Danii
5.5. Ocena implementacji modelu Flexicurity w Polsce w kontekście rozwiązań prawnych dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych
5.6. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Piotr Lipa

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Doradztwo zawodowe. Wybrane metody ...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju s...

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Między szkołą a rynkiem pracy. Dora...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Doradztwo personalne i zawodowe

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesn...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kompetencje personalne i społeczne ...

16.00 zł 32.00 zł Cena netto: 15.24 zł

Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodo...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Instrumenty polityki społecznej

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Metoda projektu w doradztwie zawodo...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nowe trendy w doradztwie personalny...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane