• Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę

Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę

 • Autor: Krystyna Święcka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-335-8
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 364/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  37.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 37.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ukazuje różnorodne sposoby naruszeń prawa, których to media w swoich przekazach niekiedy dokonują. Wśród tych naruszeń, problematyka dóbr osobistych (czci, prywatności, wizerunku, tajemnicy korespondencji) w środkach masowego przekazu stanowi istotne zagadnienie prawnej odpowiedzialności dziennikarzy.

Problematyka ta jest bardzo aktualna. Pożądana wolność mediów i swoboda wypowiedzi dziennikarskich koliduje często z ochroną praw innych osób. Obowiązujące w polskim prawie regulacje prawne nie rozstrzygają wszystkich dylematów pojawiających się w tym zakresie. Okoliczność ta stanowi o praktycznej doniosłości badań zawartych w niniejszej monografii. Ich wyniki sprzyjać winny właściwemu rozstrzyganiu przypadków wskazanego konfliktu interesów oraz upowszechnieniu w środowisku dziennikarskim zasad określających granice dopuszczalnego korzystania z wolności wypowiedzi i prawa do krytyki.

Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Wstęp
 
ROZDZIAŁ 1 Europejska koncepcja wolności prasy
 
ROZDZIAŁ 2. Naruszenia dóbr osobistych przez publikacje prasowe
 
1. Uwagi wstępne
2. Koncepcja ochrony dóbr osobistych
3. Godność człowieka
4. Prywatność
5. Wizerunek
6. Głos jako dobro osobiste
7. Tajemnica komunikowania
 
ROZDZIAŁ 3. Naruszenia prasowe prawa autorskiego
 
1. Uwagi ogólne
2. Twórczość dziennikarska
3. Wyłączenie ochrony prawnoautorskiej
 
ROZDZIAŁ 4. Bezprawność działania jako przesłanka odpowiedzialności dziennikarza
 
1. Pojęcie bezprawności
2. Bezprawność, wina a należyta staranność
 
ROZDZIAŁ 5. Okoliczności wyłączające bezprawność
 
1. Uwagi ogólne
2. Zgoda uprawnionego
3. Kryterium społecznie uzasadnionego interesu w ramach dozwolonej krytyki
4. Prawo do tzw. krytyki ogólnej
 
ROZDZIAŁ 6. Kryterium staranności i rzetelności w pracy dziennikarskiej jako okoliczność wyłączająca bezprawność
 
ROZDZIAŁ 7. Kryterium prawdziwości
 
1. Uwagi ogólne
2. Wypowiedzi opisowe (stwierdzające fakty)
3. Wypowiedzi ocenne
4. Doktryna i orzecznictwo w wybranych państwach
 
ROZDZIAŁ 8. Granice dozwolonej krytyki prasowej
 
1. Uwagi ogólne
2. Przedmiot krytyki
3. Kryterium użyteczności społecznej informacji
4. Kryterium rzetelności przekazu
5. Kryterium etyki dziennikarskiej i dobrych obyczajów
6. Krytyka prasowa w obcych regulacjach
7. Prawo do krytyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 
ROZDZIAŁ 9. Granice dopuszczalności satyry i karykatury prasowej
 
ROZDZIAŁ 10. Prawo relacjonowania (prawo zapisu prasowego)
 
1. Uwagi ogólne
2. Kryterium prawdy
3. Kryterium zawartości przekazu (rzetelności)
4. Kryterium użyteczności społecznej
 
ROZDZIAŁ 11. Okoliczności usprawiedliwiające publikację danych ze sfery prywatności
 
1. Uwagi ogólne
2. Zgoda uprawnionego dotycząca rozpowszechniania wiadomości ze sfery prywatności
3. Prawo do publikacji informacji związanych bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby
4. Ochrona życia prywatnego w wybranych państwach
5. Wolność mediów a prawa osobiste osób publicznych
 
ROZDZIAŁ 12. Okoliczności uzasadniające rozpowszechnianie w prasie wizerunku
 
1. Uwagi ogólne
2. Zgoda dotycząca publikacji wizerunku
3. Szczególne zasady rozpowszechniania wizerunku bez zgody uprawnionego
4. Osoba publiczna a osoba prowadząca działalność publiczną
5. Prawo do wizerunku w orzecznictwie i doktrynie różnych państw
6. Ochrona wizerunku uczestników postępowania przygotowawczego i sądowego
 
ROZDZIAŁ 13. Immunitet ogłoszeniowo-reklamowy
 
Uwagi końcowe
Bibliografia
Publikacje internetowe
Wykaz ważniejszych orzeczeń sądowych cytowanych w pracy
 
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Orzecznictwo sądów polskich
Orzecznictwo sądów francuskich
Orzecznictwo sądów greckich
Orzecznictwo sądów hiszpańskich
Orzecznictwo sądów niemieckich
Orzecznictwo sądów włoskich
Orzecznictwo sądów angielskich
Orzecznictwo sądów amerykańskich
Wykaz aktów prawnych (polskich i zagranicznych)
Akty prawa międzynarodowego

» Wolność mediów a prawa osobiste osób publicznych »

Krystyna Święcka
doktor nauk prawnych, zajmuje się problematyką prawa cywilnego, szczególnie w zakresie ochrony dóbr osobistych, jak również prawa autorskiego i prasowego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Etyka dziennikarska

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Dziennikarz i doradca public relati...

26.00 zł 52.00 zł Cena netto: 24.76 zł

Przestępstwa zniesławienia i zniewa...

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Rodzice nauczyciele media. Kto pono...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Dziennikarstwo a public relations

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Dozwolony użytek utworów w mediach

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Media społecznościowe na rynku międ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Media publiczne w Polsce

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane