• Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji

Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji

 • Autor: Adam Habuda Wojciech Radecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-430-7
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 186/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce ukazane zostały różnice między ochroną środowiska a ochroną przyrody oraz wzajemne umiejscowienie tych dziedzin regulacji prawnej. Potocznie te pojęcia są utożsamiane. Jednak prawo ochrony przyrody wykracza tylko poza czystą ochronę, jak sugerowałaby nazwa. Za podstawę badań autorzy przyjmują trzy systemy prawne, z jednej strony odrębne, a z drugiej połączone oddziaływaniem prawa UE i międzynarodowego.

Spis treści:

Objaśnienie ważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Ustawy o ochronie przyrody przed koncepcją ochrony środowiska
        
1.1. Wprowadzenie historyczne
1.2. Polska ustawa o ochronie przyrody z 1934 roku
1.3. Międzywojenna Czechosłowacja
1.4. Polska ustawa o ochronie przyrody z 1949 roku
1.5. Słowacka i czeska ustawy o ochronie przyrody z lat 1955–1956
1.6. Polska ustawa o ochronie dóbr kultury
1.7. Podsumowanie komparatystyczne

Rozdział 2. Koncepcja ochrony środowiska
        
2.1. Raport U Thanta i Konferencja Sztokholmska
2.2. Polska w drugiej połowie lat 60. i w latach 70. XX wieku
2.3. Czechosłowacja w latach 60., 70. i 80. XX wieku
2.4. Podsumowanie komparatystyczne
        
Rozdział 3. Polska ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 roku
        
3.1. Na drodze do ustawy
3.2. Koncepcja ustawy
3.3. Ochrona przyrody w świetle ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska
3.4. Spór o miejsce ochrony przyrody w systemie prawnym ochrony środowiska w Polsce

Rozdział 4. Czechosłowacka ustawa o środowisku z 1991 roku
        
4.1. Na drodze do ustawy
4.2. Karta Podstawowych Praw i Wolności Czechosłowacji
4.3. Koncepcja ustawy o środowisku
4.4. Konstytucje republik Czeskiej i Słowackiej
4.5. Karta, konstytucje i ustawa o środowisku
4.6. Podsumowanie komparatystyczne

Rozdział 5. Przejściowe ustawy o ochronie przyrody
        
5.1. Polska ustawa o ochronie przyrody z 1991 roku
5.1.1. Na drodze do ustawy
5.1.2. Ustawa z 16 października 1991 r. w brzmieniu pierwotnym
5.1.3. Ustawa z 16 października 1991 r. po nowelizacjach z lat 2000 i 2001
5.2. Słowacka ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu z 1994 roku
5.3. Podsumowanie komparatystyczne

Rozdział 6. Polska ustawa – Prawo ochrony środowiska z 2001 roku
        
6.1. Na drodze do ustawy
6.2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
6.3. Koncepcja ustawy
6.4. Ochrona przyrody w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska

Rozdział 7. Obowiązujące ustawy o ochronie przyrody
        
7.1. Czeska ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu z 1992 roku
7.1.1. Struktura ustawy
7.1.2. Pojęcie ochrony przyrody i krajobrazu
7.1.3. Powszechna ochrona przyrody i krajobrazu
7.1.3.1. System stabilności ekologicznej
7.1.3.2. Ochrona krajobrazu
7.1.3.3. Ochrona roślin drzewiastych
7.1.4. Szczególna ochrona przyrody i krajobrazu
7.1.4.1. Ochrona obszarowa
7.1.4.2. Ochrona gatunkowa
7.1.5. Organy ochrony przyrody
7.1.6. Odpowiedzialność prawna
7.2. Słowacka ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu z 2002 roku
7.2.1. Struktura ustawy
7.2.2. Pojęcie ochrony przyrody i krajobrazu
7.2.3. Powszechna ochrona przyrody i krajobrazu
7.2.4. Stopniowanie ochrony
7.2.5. Szczególna ochrona przyrody i krajobrazu
7.2.5.1. Ochrona obszarowa
7.2.5.2. Ochrona gatunkowa
7.2.5.3. Ochrona roślin drzewiastych
7.2.6. Organy ochrony przyrody
7.2.7. Odpowiedzialność prawna
7.3. Polska ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku
7.3.1. Struktura ustawy
7.3.2. Pojęcie ochrony przyrody i krajobrazu
7.3.3. Powszechna ochrona przyrody i krajobrazu
7.3.4. Szczególna ochrona przyrody i krajobrazu
7.3.4.1. Ochrona obszarowa
7.3.4.2. Ochrona gatunkowa
7.3.5. Organy ochrony przyrody
7.3.6. Odpowiedzialność prawna

Rozdział 8. Syntetyzujące ujęcia naukowe
        
8.1. Czeskie syntezy prawa środowiska
8.2. Słowackie syntezy prawa środowiska
8.3. Polskie syntezy prawa ochrony środowiska

Rozdział 9. Wybrane zagadnienia teoretyczne
        
9.1. Prawo środowiska czy prawo ochrony środowiska
9.2. Korzystanie z zasobów przyrody
9.3. Ochrona środowiska a ochrona pracy
9.4. Ochrona środowiska a ochrona zdrowia publicznego
9.5. Ochrona środowiska a ochrona zabytków
9.6. Ochrona krajobrazu
9.7. Gałąź, dział czy dziedzina prawa

Rozdział 10. Miejsce prawnej ochrony przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska w Polsce, Czechach i na Słowacji – podsumowanie

Bibliografia

Adam Habuda
dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Główne kierunki zainteresowań: prawo ochrony środowiska, w tym prawo ochrony przyrody, prawo administracyjne. Autor ponad 60 opracowań o różnym charakterze.

Wojciech Radecki
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt, publikowanych w Wydawnictwie Difin.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane