• Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne

Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców. Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne

 • Autor: Katarzyna Babiarz-Mikulska Anna Czapracka Sylwia Morawska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-673-1
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 152/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 38.00 zł

  19.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie prezentuje kompleksowe wyniki badań w zakresie skuteczności odzyskiwania wierzytelności przedsiębiorców od ich dłużników w polskich procedurach upadłościowych.

Badania zostały przeprowadzone na podstawie akt upadłościowych z okresu obowiązywania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (od dnia 1 maja 2004 r. do końca 2010 r.), więc wykazują nie tylko istotny walor badawczy, lecz także pragmatyczny. Badania poparte zostały wnioskami i uwagami praktycznymi autorek wyrażonymi na tle prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym, również przez pryzmat porównawczy w zakresie rozwiązań stosowanych w tej dziedzinie w innych krajach europejskich. Zasadniczym celem opracowania jest przy tym ustalenie, czy polskie procedury upadłościowe pozwalają na skuteczne, sprawne i opłacalne odzyskiwanie wierzytelności od niewypłacalnego dłużnika i wskazanie rozwiązań, które zdaniem autorek mogą przyczynić się do podwyższenia efektywności tych procedur, ich uproszczenia oraz obniżenia kosztów postępowania. Publikacja ma za zadanie także podwyższyć świadomość prawną przedsiębiorców w zakresie znajomości przysługujących im praw oraz ciążących na nich obowiązków w polskich procedurach upadłościowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Sylwia Morawska
Rozdział 1. Wyniki badań przeprowadzonych w zakresie efektywności procedur upadłościowych w 2011 r. w wybranych sądach upadłościowych

1.1. Wstęp do prezentacji badań
1.2. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w wybranych sądach upadłościowych w Apelacji Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Białostockiej
1.3. Szczegółowa prezentacja wyników badań przeprowadzonych w sądach upadłościowych w Apelacji Białostockiej
1.3.1. Postępowanie upadłościowe z opcją układową
1.3.2. Postępowanie upadłościowe z opcją likwidacyjną

Katarzyna Babiarz-Mikulska
Rozdział 2. Aspekty prawne efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda

2.1. Oczekiwania społeczne a funkcje polskiego prawa upadłościowego
2.2. Zasady ponoszenia koszów w toku postępowania upadłościowego
2.3. Problematyka polskiego modelu postępowania upadłościowego oraz występujących w nim utrudnień formalno-prawnych
2.4. Kwestia świadomości społecznej w odniesieniu do procedur związanych z upadłością
2.5. Problematyka długotrwałości polskich postępowań upadłościowych
2.6. Efektywność oraz koszty polskich procedur upadłościowych na tle wyników badań – podsumowanie
2.7. Kognicja rzeczowa sądów upadłościowych
2.8. Postulat reformy polskich procedur upadłościowych – podsumowanie

Sylwia Morawska
Rozdział 3. Aspekty ekonomiczne efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców

Anna Czapracka
Rozdział 4. Wpływ kultury organizacyjnej i modelu postępowania na przystępność i użyteczność procedur upadłościowych

4.1. Władczy model rozstrzygania konfliktu interesów wierzycieli i niewypłacalnego przedsiębiorcy w kontekście kultury organizacyjnej postępowań upadłościowych
4.2. Model rozstrzygania konfliktów wierzycieli i dłużników w kontekście zobowiązań europejskich
4.3. Czynniki kulturowe oddziaływujące na polski model instytucji upadłości
4.4. Sądy upadłościowe, a kultura organizacyjna organizacji wymiaru sprawiedliwości
4.5. Podsumowanie

Wykaz źródeł prawa

Bibliografia

Katarzyna Babiarz-Mikulska

Anna Czapracka

Sylwia Morawska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane