• Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa

Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa

 • Autor: Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-777-3
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 202/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Cena netto: 41.14 zł

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Praca zbiorowa jest odzwierciedleniem obecnego stanu wiedzy na temat zjawiska i przestępczości nielegalnej imigracji, informacji w obszarze ich przyczyn w rozpoznaniu i zapobieganiu oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w całym jego spektrum począwszy od ekonomicznego do potencjalnych zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych. Przedmiotowa monografia przeznaczona dla profesjonalnego odbiorcy, jak i zwykłego Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji zechce poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. 


Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Nielegalna imigracja a bezpieczeństwo gospodarcze państw Unii Europejskiej  
Iryna Babets

Rozdział 2. Działania kontrwykrywcze grup przestępczych zaangażowanych w przemyt ludzi zmierzające do ukrycia majątku związanego z przestępstwem
Paweł Łabuz, Tomasz Safjański

Rozdział 3. Destabilizacja Libii i jej wpływ na niekontrolowaną migrację ludności do Europy
Karolina Kwiecień

Rozdział 4. Zwalczanie nielegalnego przemytu ludzi i nielegalnej imigracji w prawie i praktyce państw
Paweł Łabuz, Mariusz Michalski

Rozdział 5. Europol w walce z grupami przestępczymi organizującymi przerzut imigrantów do UE
Tomasz Safjański

Rozdział 6. System bezpieczeństwa dokumentów wydawanych cudzoziemcom. Uwagi na tle projektu ustawy o bezpieczeństwie dokumentów publicznych  
Anna Kalisz

Rozdział 7. Organizatorzy przerzutu nielegalnych imigrantów jako ingrediencja patologii życia kulturowego we współczesnej cywilizacji
Irena Malinowska

Rozdział 8. Migracje i handel ludźmi – ujęcie globalne i regionalne
Marta Gębska

Rozdział 9. Policja Państwowa w walce z handlem ludźmi w Polsce w okresie międzywojennym
Dariusz Buras

Rozdział 10. Wpływ imigrantów ekonomicznych na gospodarkę Polski
Aleksandra Siewert

Rozdział 11. Nielegalna imigracja a handel ludźmi
Katarzyna Gad

Zakończenie
Bibliografia
Noty autorskie

prof. dr. hab. Maciej Szostak:

(...) Publikacja stanowi wielopłaszczyznowy, bardzo sprawnie «metodycznie ułożony» zakres tematyczny, poświęcony różnym aspektom, problemom, kontrowersjom, a przede wszystkim implicite pytaniom badawczym poświęconym tej problematyce. Autorzy wyszli niejako naprzeciw potrzebom praktyki, opracowując wielopłaszczyznowy, wielowątkowy model przybliżający do etiologiczno-fenomenologicznego wyjaśnienia, próby zrozumienia i przeciwdziałania: negatywnym, niebezpiecznym zagrożeniom, mogącym płynąć z nielegalnej emigracji. Wydaje się, że Autorzy poszczególnych rozdziałów zachowali zdrowy, obiektywny dystans do prowadzonych przez siebie rozważań. Książka ta stanowi wartościową analizę teoretyczną opartą na najnowszych badaniach w zakresie rozpoznawania, wykrywania, dowodzenia, opisu, a zatem i diagnozy, jak i przeciwdziałania nielegalnej emigracji.

prof. dr. hab. Stanisław Pieprzny:

Książka jest źródłem wiedzy z zakresu nielegalnych migracji, a w szczególności nielegalnej imigracji na terenie państw Unii Europejskiej. Nasilające
się w ostatnich latach nielegalne migracje do państw UE stanowią poważny problem nie tylko regionalny, ale i globalny. W publikacji można znaleźć najaktualniejsze dane charakteryzujące kierunki migracyjne, formy i metody działalności przestępczej oraz sposoby walki z tymi patologiami.

Paweł Łabuz

doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Biegły sądowy z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych.  Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej oraz Rady Naukowej – Centrum  Profilaktyki  Biznesu,  Centrum  Profilaktyki Społecznej, Rady Programowej Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej.  Specjalizuje się w prawie karnym, procedurze operacyjnej i karnej, prawie policyjnym, zarządzaniu informacją kryminalną i gospodarczą oraz systematyki wywiadu gospodarczego, zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w całym jego spektrum, kryminalistyki i kryminologii. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zwalczania  przestępczości,  taktyki śledczej, kontrwykrywczości, zwalczania przestępczości, handlu ludźmi, czynności operacyjno-rozpoznawczych, bezpieczeństwa wewnętrznego, procedury karnej i prawa policyjnego. Wykładowca akademicki,  adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Tomasz Safjański

doktor nauk prawnych, oficer Policji w stanie spoczynku. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również  absolwentem  wydziałów:  administracji i zarządzania  oraz prawa  i  administracji  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył także Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.  Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku, przechodząc szczeble kariery zawodowej w wielu pionach policyjnych, m.in.: kryminalnym, przestępczości zorganizowanej, prewencji, spraw wewnętrznych, współpracy międzynarodowej, wywiadu kryminalnego oraz logistyki.

Mariusz Michalski

doktor nauk prawnych,  absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Naukowej – Centrum Profilaktyki  Biznesu, Centrum Profilaktyki Społecznej, Rady Programowej Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Członek Kolegium redakcyjnego periodyku  „Security@Compliance”.  Specjalizuje się w prawie karnym, policyjnym, ochronie prawnej funkcjonariuszy służb państwowych, kryminalistyki, kryminologii. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zwalczania przestępczości, taktyki śledczej, zwalczania przestępczości, bezpieczeństwa wewnętrznego, procedury karnej i prawa policyjnego. Wykładowca akademicki, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Irena Malinowska

doktor nauk społecznych,  adiunkt  w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Wykładowca  przedmiotu: nauki o bezpieczeństwie, terroryzm w transporcie, handel ludźmi w aspekcie zorganizowanej przestępczości, oraz zorganizowana przestępczość ekonomiczna. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ekspert ds. zwalczania handlu ludźmi Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission (TAIEX) przy Komisji Europejskiej. Rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na Wydziale Nauk Społecznych o temacie Polityka Instytucji Europejskich wobec handlu ludźmi ze szczególnym uwzględnieniem przypadków Polski. Pełniła funkcję Pełnomocnika Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ds. koordynacji badań naukowych. Autorka ponad 120 publikacji na temat kryminologii, handlu ludźmi i przestępczości gospodarczej. Uczestniczka wielu szkoleń zagranicznych w ramach CEPOL. Zainteresowania badawcze: szara strefa, profil sprawcy przestępstwa handlu ludźmi, zaginięcia
ludzi.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane