• Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej

Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej

 • Autor: Magdalena Fedorowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-878-0
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 518/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 85.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorka poszukuje zasad i rozwiązań spajających obie warstwy nadzoru w system, zmierzając do tego celu poprzez szczegółową i wzorowo prowadzoną analizę imponującej ilości aktów prawnych, dokumentów i wypowiedzi w piśmiennictwie polskim i obcym oraz związanego z tymi analizami orzecznictwa. Z przeprowadzonych badań wyprowadza bardzo ciekawe i twórcze wnioski, porządkując materię nową i skomplikowaną, budzącą wiele wątpliwości.

Spis treści:
 
Wykaz najczęściej stosowanych skrótów
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Nadzór nad rynkiem finansowym w ujęciu teoretycznym
 
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Pojęcie nadzoru nad rynkiem finansowym w ujęciu teoretycznym
1.3. Charakter prawny nadzoru nad rynkiem finansowym w ujęciu  teoretycznym
1.4. Przesłanki nadzoru nad rynkiem finansowym w ujęciu teoretycznym
1.5. Cele nadzoru nad rynkiem finansowym w ujęciu teoretycznym
1.6. Uwagi końcowe
 
Rozdział 2. Nadzór nad rynkiem finansowym w państwach członkowskich UE w warunkach kryzysu finansowego
 
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Struktura organizacyjna nadzoru nad rynkiem finansowym w warunkach kryzysu finansowego
2.3. Zakres podmiotowy nadzoru nad rynkiem finansowym w warunkach kryzysu finansowego
2.4. Zakres przedmiotowy nadzoru nad rynkiem finansowym w warunkach kryzysu
2.5. Uwagi końcowe
 
Rozdział 3. Koncepcja normatywna nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej
 
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Geneza nadzoru nad rynkiem finansowym UE
3.2.1. Koncepcja poziomej struktury komitetow Lamfalussy`ego
3.2.2. Koncepcja struktury nadzorczej Larosiere`a w projekcie Komisji Europejskiej
3.3. Podstawy prawne i pojęcie „nadzór nad rynkiem finansowym UE”
3.4. Struktura organizacyjno-prawna oraz cele i zadania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
3.4.1. Europejska Rada Ryzyka Systemowego
3.4.2. Europejskie Organy Nadzoru Finansowego
3.4.3. Cele i zadania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
3.5. Metody i instrumenty działania organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
3.5.1. Niewiążące prawnie instrumenty działania organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
3.5.1.1. Wytyczne, zalecenia i opinie Europejskich Organów Nadzoru Finansowego
3.5.1.2. Ostrzeżenia i zalecenia Europejskiej Rady Ryzyk Systemowego
3.5.2. Wiążące prawnie instrumenty działania organów ESNF
3.5.2.1. Wiążące standardy techniczne
3.5.2.2. Decyzje Europejskich Organów Nadzoru Finansowego
3.6. Zasady normatywnej konstrukcji ESNF
3.7. Współpraca między ESNF a nadzorcą krajowym na przykładzie KNF
3.8. Podstawy prawne i pojęcie „jednolity unijny mechanizm nadzoru bankowego” w ramach projektowanej Europejskiej Unii Bankowej
3.9. Uwagi końcowe
 
Rozdział 4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej
 
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Nadzór Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego nad rynkiem bankowymi i płatniczym
4.2.1. Zakres podmiotowy nadzoru Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego
4.2.2. Uprawnienia kontrolne Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego
4.2.3. Uprawnienia regulacyjne Europejski Organ Nadzoru Bankowego
4.2.4. Uprawnienia stricte nadzorcze Europejski Organ Nadzoru Bankowego
4.3. Nadzór Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych nad rynkiem kapitałowym oraz agencjami ratingowymi
4.3.1. Zakres podmiotowy nadzoru Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
4.3.2. Uprawnienia kontrolne Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
4.3.3. Uprawnienia regulacyjne Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
4.3.4. Uprawnienia stricte nadzorcze Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
4.3.5. Uprawnienia licencyjne Europejskiego Organu Nadzoru Giełdy i Papierów Wartościowych
4.4. Nadzór Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych nad rynkiem ubezpieczeniowym i pracowniczymi programami emerytalnymi
4.4.1. Zakres podmiotowy nadzoru Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
4.4.2. Uprawnienia kontrolne Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
4.4.3. Uprawnienia regulacyjne Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
4.4.4. Uprawnienia stricte nadzorcze Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
4.5. Uprawnienia nadzorcze Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Finansowego
4.6. Uwagi końcowe
 
Rozdział 5. Europejski Bank Centralny i narodowe banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej jako ogniwa nadzoru nad rynkiem finansowym UE
 
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Zadania i rola EBC w osiąganiu stabilności finansowej a bankowe regulacje nadzorcze UE
5.3. Realizacja zadań i uprawnień nadzorczych przez EBC w ramach jednolitego unijnego mechanizmu nadzoru bankowego
5.4. Zadania i rola NBP w osiąganiu stabilności finansowej a bankowe regulacje nadzorcze RP i UE
5.4.1. Komitet Stabilności Finansowej a Europejski System Nadzoru Finansowego
5.4.2. Rada Ryzyka Systemowego a ESNF
5.5. Uwagi końcowe
 
Rozdział 6. Odpowiedzialność prawna za działania nadzorcze organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i Europejskiego Banku Centralnego
 
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Pojęcie odpowiedzialności za działania nadzorcze organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i jej rodzaje a kontrola sądowa działań (zaniechań) organow Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego
6.3. Postępowanie przed Komisją Odwoławczą i Trybunałem Sprawiedliwości UE
6.4. Odpowiedzialność prawna i kontrola działań (zaniechań) EBC jako organu jednolitego unijnego nadzoru bankowego
6.5. Uwagi końcowe
 
Wnioski
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Projektowane akty prawa UE
Inne dokumenty i materiały
Wykaz stron internetowych

prof. zw. dr hab. Eugenia Fojcik-Mastalska:

Praca (…) podejmuje bardzo ważny i aktualny problem nadzoru nad rynkiem finansowym UE, rozumianym całościowo – jako nadzór sprawowany „ze szczebla” unijnego (stanowiący nowość) (…). Autorka poszukuje zasad i rozwiązań spajających obie warstwy nadzoru w system, zmierzając do tego celu poprzez szczegółową i wzorowo prowadzoną analizę imponującej ilości aktów prawnych, dokumentów i wypowiedzi w piśmiennictwie polskim i obcym oraz związanego z tymi analizami orzecznictwa. Z przeprowadzonych badań wyprowadza bardzo ciekawe i twórcze wnioski, porządkując materię nową i skomplikowaną, budzącą wiele wątpliwości (…). Na podkreślenie zasługuje ponadto ukazanie perspektywy dalszej ewolucji nadzoru nad rynkiem finansowym UE w ramach koncepcji Europejskiej Unii Bankowej (…). Zarówno zatem sama tematyka, niemająca jeszcze kompleksowego i równie dogłębnego opracowania, jak też wysoka wartość merytoryczna i warsztatowa przeprowadzonych badań oraz ich rezultaty w pełni przemawiają za opublikowaniem w całości tego obszernego dzieła. Będzie ono miało wielką wartość dla Czytelników z różnych względów poszukujących wyczerpujących informacji i komentarzy do omawianej w nim problematyki. (…) Jest to znakomita praca prawnicza, zawierająca dogłębną i kompleksową analizę - mającego bardzo duże znaczenie - procesu tworzenia, w wyniku doświadczeń pokryzysowych, nowego systemu nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej.

Magdalena Fedorowicz

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane