• Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa

Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa

 • Autor: Anna Kalisz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-090-3
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 239/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiot publikacji stanowi zestawienie modelowych cech określających instytucję mediacji (w szczególności w zakresie jej celów, zasad, etapów oraz zadań mediatora) z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi oraz elementami dorobku filozofii prawa i filozofii społecznej, a także teoretyczno-prawny opis mechanizmu podejmowania decyzji w mediacji.

O oryginalnym charakterze publikacji przesądza co najmniej kilka jej właściwości. Po pierwsze, refleksję nad tą tematyką podniesiono na poziom interdyscyplinarnej analizy w odniesieniu do kilku pokrewnych nauk społecznych. Po drugie, większość publikacji ma charakter „sektorowy” (dotyczy mediacji rodzinnej, mediacji karnej, mediacji gospodarczej, etc.). Niniejsza praca natomiast ukazuje pełnię zjawiska i dokonuje kompleksowego przeglądu regulacji prawnych w tym zakresie, jak również ukazuje istotne powiązania normatywne istniejące „w poprzek” gałęzi prawa. Po trzecie, dotychczasowe publikacje zwykle stawiają mediację w opozycji do postępowania sądowego, podczas gdy ta publikacja zestawia model procesu decyzyjnego w sądzie i w mediacji nie tylko pod względem różnic, ale również identyfikuje ich podobieństwa oraz akcentuje uzupełniającą rolę mediacji w wymierzaniu sprawiedliwości. Całość pracy wyróżnia i spaja dialogiczny pryzmat rozważań, którego rezultatem jest koncepcja Autorki dotycząca tzw. trialogu mediacyjnego w prawie.

Spis treści:

Wykaz skrótów
    
Wprowadzenie
    
Rozdział I. Komunikacja i konflikt w ramach prawa
        
1.1. Język i komunikacja w prawie
1.2. Dialog i dyskurs
1.3. Konflikt (i spór) a dialog i dyskurs
1.4. Konflikt (i spór) a uznanie
1.5. Dyskurs prawny a dialog w sytuacji konfliktowej – podsumowanie
    
Rozdział II. Komunikacyjny wymiar prawa
        
2.1. Prawo jako wynik działań horyzontalnych
2.2. Prawo jako wynik działań komunikacyjnych
2.3. Prawo jako wynik interpretacji versus prawo jako wynik argumentacji
2.4. ADR a komunikacyjne ujęcie prawa – podsumowanie
    
Rozdział III. Instytucja mediacji jako egzemplifikacja dialogu w prawie – istota i zasady
        
3.1. Elementy dialogiczne w wielopłaszczyznowym ujęciu prawa
3.2. Istota i rodzaje trialogu mediacyjnego
3.3. Zasady postępowania mediacyjnego
3.4. Istota, cele i płaszczyzny mediacji – podsumowanie

Rozdział IV. Paradygmat podejmowania decyzji kończących spór. Model sądowy versus mediacyjny
        
4.1. Pojęcie stosowania prawa
4.2. Wartości stosowania prawa i podstawy podjęcia decyzji
4.3. Model sądowego procesu decyzyjnego
4.4. Model mediacyjnego podejmowania decyzji
4.5. Sądowy i mediacyjny model podejmowania decyzji – podsumowanie
    
Rozdział V. Umacnianie dialogiczności w prawie – rozwój instytucji mediacji w polskim porządku prawnym
        
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Mediacja w prawie polskim
5.2.1. Mediacja w polskim prawie publicznym
5.2.2. Mediacja w polskim prawie prywatnym
5.3. Międzynarodowe i europejskie regulacje dotyczące mediacji
5.3.1. Mediacja w prawie międzynarodowym publicznym
5.3.2. Mediacja w prawie Unii Europejskiej
5.4. Poszerzanie obszaru mediacji w prawie – czynniki sprzyjające i hamujące
    
Zakończenie
    
Bibliografia

Prof. dr hab. Leszek Leszczyński:

(…) w mojej ocenie publikacja jest pracą wartościową merytorycznie, poszukującą na poziomie analizy głębokiej i w sposób tak interesujący, jak i kompetentny nowego sposobu ujęcia problematyki mediacji w procesach stosowania prawa, a tym samym samego stosowania prawa jako istotnej części porządku prawnego.

Anna Kalisz
dr hab. nauk prawnych, radca prawny, wieloletni mediator sądowy, obecnie pracownik V Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa NSA, wieloletni wykładowca Wydziału Praw i Administracji UMCS w Lublinie oraz wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz szkoleń m.in. z zakresu mediacji sądowej, negocjacji i mediacji społecznych, mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów, z zakresu interpretacji prawa wspólnotowego/unijnego i krajowego (m.in. dla kandydatów na mediatorów, radców prawnych i sędziów). Autorka i współautorka książek i artykułów (także) z dziedziny negocjacji i mediacji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane