• Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne

Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne

 • Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Monika Szaraniec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-012-9
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 380/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  34.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 34.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom dotyczącym ubezpieczeń gospodarczych, a zawarte w niej rozważania i wnioski mają istotne znaczenie dla teorii i praktyki tych ubezpieczeń. Opracowania zawarte w monografii stanowią istotny wkład w rozwój polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych, a ze względu na wyrażone w nich poglądy i zgłoszone postulaty, powinny zainteresować teoretyków i praktyków ubezpieczeń oraz osoby i instytucje uczestniczące w procesie reform prawa ubezpieczeń gospodarczych. Autorami rozdziałów są specjaliści z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych reprezentujący uniwersyteckie ośrodki naukowe, organy administracji publicznej, jak również profesjonaliści stosujący w praktyce to prawo.

W publikacji przedstawiono zagadnienia prawne ubezpieczeń gospodarczych, w tym w szczególności problematykę ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia oraz świadczeń ubezpieczyciela, niektóre aspekty odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń na życie i niestandardowych funkcji ubezpieczeń gospodarczych, a także publicznoprawne problemy tychże ubezpieczeń.

Patron wydania:

Spis treści:
 
Wykaz ważniejszych skrótów
 
Przedmowa
 
Część I. Ochrona podmiotów stosunku ubezpieczenia
 
Rozdział 1. Interes ubezpieczeniowy w świetle art. 821 Kodeksu Cywilnego
Prof. dr hab. Robert Stefanicki
 
Rozdział 2. Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia
Prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela
 
Rozdział 3. Regulacja umowy ubezpieczenia: imperatywna, dyspozytywna czy semiimperatywna?
Dr hab. Marcin Orlicki
 
Rozdział 4. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość
Dr Piotr Kukuryk
 
Rozdział 5. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach ubezpieczenia
Mgr Zbigniew Długosz
 
Rozdział 6. Ochrona stron stosunku ubezpieczenia poprzez sankcje za naruszenie obowiązków informacyjnych
Mgr Ewelina Badura
 
Rozdział 7. Ochrona ubezpieczającego w prawie prywatnym międzynarodowym
Mgr Edyta Figura-Góralczyk
 
Rozdział 8. Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń
Dr Jacek Lachner
 
Rozdział 9. Obowiązki informacyjne pośredników ubezpieczeniowych dotyczące ich przedsiębiorstwa jako instrument ochrony klienta nieprofesjonalnego
Dr Monika Szaraniec
 
Rozdział 10. Zakres uprawnień ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia grupowego
Mgr Anna Tarasiuk-Flodrowska
 
Część II. Problematyka dotycząca świadczeń ubezpieczyciela
 
Rozdział 11. Przydatność i treść pojęcia ochrony ubezpieczeniowej
Dr hab. Marcin Krajewski
 
Rozdział 12. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia w prawie polskim oraz unijnym projekcie PEICL – uwagi co do formy
Dr Dariusz Fuchs
 
Rozdział 13. Termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela w orzecznictwie sądowym
Dr Bartosz Kucharski
 
Rozdział 14. Proces likwidacji szkody w kontekście świadczenia ubezpieczyciela
Dr Szymon Byczko

Rozdział 15. Świadczenie ubezpieczyciela w ubezpieczeniu assistance
Dr Aleksander Raczyński
 
Część III. Niestandardowe funkcje ubezpieczeń gospodarczych
 
Rozdział 16. Stosunki ubezpieczeniowe i ich funkcja w polityce regulacyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dr Tomasz Długosz
 
Rozdział 17. Gwarancja ubezpieczenia w zamówieniach publicznych
Mgr Maciej Gnela
 
Rozdział 18. Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia klientów w usługach turystycznych
Dr Jerzy Raciborski
 
Rozdział 19. Ubezpieczenia gospodarcze przy realizacji umów o roboty budowlane
Mgr Renata Tanajewska
 
Część IV. Ubezpieczenia na życie
 
Rozdział 20. Pozycja prawna osoby trzeciej w umowie ubezpieczenia na wypadek śmierci w prawie hiszpańskim na tle porównawczoprawnym
Dr Mariusz Fras
 
Rozdział 21. Zakres wpływu ubezpieczonego na zawarcie i zmianę umowy ubezpieczenia na życie na cudzy rachunek
Mgr Bartosz Wojno
 
Rozdział 22. Osobliwości obowiązku informacyjnego w grupowych ubezpieczeniach na życie
Dr hab. Magdalena Szczepańska
 
Część V. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności cywilnej
 
Rozdział 24. Zagadnienie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
Dr Dorota Ambrożuk

Rozdział 25. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego a wymóg minimalnej zdolności finansowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009
Dr Daniel Dąbrowski
 
Rozdział 26. Ochrona poszkodowanego w konstrukcji regresu nietypowego (szczególnego) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego
Mgr Karol Magoń

Rozdział 27. Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego
Dr Jolanta Loranc-Borkowska
 
Rozdział 28. Problem ochrony ubezpieczeń przy świadczeniu usług przez przedstawicieli zawodów prawniczych
Prof. UwB dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów
 
Część VI. Publicznoprawne aspekty ubezpieczeń gospodarczych
 
Rozdział 30. Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych – zagadnienia wybrane
Dr Aldona Piotrowska
 
Rozdział 31. Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia
Dr Monika Chlipała
 
Rozdział 32. Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego
Dr Piotr Wiatrowski
 
Rozdział 33. Wspólne działania marketingowe zakładu ubezpieczeń gospodarczych i zakładu ubezpieczeń na życie z jednej grupy kapitałowej – wybrane zagadnienia prawne
Dr Jan Byrski
 
Rozdział 29. Publicyzacja prawa ubezpieczeń. Zarys
Dr Artur Żurawik

Rozdział 23. Ochrona pośrednio pokrzywdzonych a odpowiedzialność ubezpieczyciela sprawcy krzywdy w świetle art. 446 § 4 k.c.
Dr Kinga Michałowska

prof. zw. dr hab. Wojciech Pyzioł:

Jest to opracowanie o charakterze w pełni nowatorskim zawierającym prace poświęcone tematom dotąd albo w ogóle nieopracowanym albo opracowanym w sposób niezadowalający, (...) w którym przedstawiono problemy bardzo istotne dla praktyki ( a przez to – i dla konkretnych sytuacji klientów przedsiębiorstw ubezpieczeniowych). (...) Ogólnie zarysowana w tytule idea przewodnia książki („Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce”) z całą pewnością została zrealizowana. (...) Sądzę, iż recenzowana książka okaże się bardzo przydatna dla specjalistów (tak teoretyków, jak i praktyków np. pracowników firm ubezpieczeniowych), jak i dla studentów specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym. Może mieć także znaczenie dla przyszłego legislatora.

redakcja naukowa

Bogusława Gnela
prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książki tego autora

Monika Szaraniec
doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii, z dziedziny publicznego prawa gospodarczego, w szczególności z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane