• Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego

Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko. Studium z prawa międzynarodowego

 • Autor: Maciej Nyka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-420-8
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 450/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  42.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 42.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce analizie poddano funkcjonowanie w międzynarodowym obrocie prawnym instrumentów, które nakierowane są na ograniczanie wpływu handlu na środowisko naturalne. Instrumenty takie są możliwe do zidentyfikowania poprzez ich cel, jakim jest ochrona środowiska oraz obszar regulacji, jakim jest handel międzynarodowy. Cel ochrony środowiska umożliwia szczególne traktowanie instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko i wyróżnienie ich spośród pozostałych instrumentów oddziaływania na handel międzynarodowy. Istotnym wyzwaniem zarówno na poziomie stanowienia prawa krajowego, jak i regionalnego i międzynarodowego, jest koordynacja polityki ochrony środowiska i polityki handlowej. W tym zakresie obserwować można pewne przejawy synergii pomiędzy normami międzynarodowego prawa środowiska wprowadzającymi instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko a normami międzynarodowego prawa gospodarczego publicznego.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Międzynarodowe prawo gospodarcze publiczne, międzynarodowe prawo środowiska oraz instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko w systemie prawa międzynarodowego

1.1. Przedmiot i ewolucja międzynarodowego prawa gospodarczego
1.2. Przedmiot i ewolucja międzynarodowego prawa środowiska
1.3. Międzynarodowe prawo gospodarcze i międzynarodowe prawo środowiska – próba scalenia koncepcji
1.4. Zrównoważony rozwój jako koncepcja spajająca międzynarodowe prawo
środowiska i międzynarodowe prawo gospodarcze publiczne
1.5. Instrumenty ograniczania wpływu handlu na środowisko
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Ograniczanie wpływu handlu na środowisko jako realizacja idei sprawiedliwości ekologicznej w prawie międzynarodowym

2.1. Sprawiedliwość ponad granicami – idea, ład społeczny i prawo
2.2. Sprawiedliwość jako idea podziału dóbr i ciężarów środowiskowych w prawie i ekonomii
2.3. Idea ochrony środowiska we wszystkich sferach życia gospodarczego jako wyraz sprawiedliwości
2.4. Sprawiedliwość między- i wewnątrzgeneracyjna – spoiwo międzynarodowego prawa gospodarczego i międzynarodowego prawa środowiska
2.5 Podsumowanie

Rozdział 3. Konflikt wartości przy stosowaniu instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko

3.1. Międzynarodowe, wielostronne umowy w zakresie ochrony środowiska a handel międzynarodowy
3.2. Relacje pomiędzy normami międzynarodowych umów w obszarze ochrony środowiska a prawem Światowej Organizacji Handlu – od konfliktu, przez współistnienie, po wzajemne wspieranie się reżimów
3.3. Załatwianie sporów wynikających ze stosowania instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko – między fragmentacją a koordynacją
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Konwergencja zasad i instytucji prawnych w kontekście ograniczania wpływu handlu na środowisko

4.1. Hipoteza konwergencji zasad i instytucji prawnych w kontekście stosowania instrumentów ograniczania wpływu handlu na środowisko
4.2. Niedyskryminacja towarów podobnych
4.3. Ochrona życia i zdrowia
4.4. Ochrona zasobów nieodnawialnych
4.5. Proporcjonalność
4.6. Suwerenność
4.7. Przezorność
4.8. Zanieczyszczający płaci
4.9. Podsumowanie

Wnioski
Bibliografia
Umowy międzynarodowe (chronologicznie)
Akty prawa UE (chronologicznie)
Decyzje (chronologicznie)
Rekomendacje/zalecenia (chronologicznie)
Deklaracje, rezolucje, komunikaty (chronologicznie)
Raporty (chronologicznie)
Wyroki sądów i trybunałów wykorzystane w książce

prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki:

Wzmożony konflikt interesów między dobroczynnym wpływem handlu a ochroną komponentów środowiska przyczynił się do poszukiwania „złotego środka” w postaci środków ograniczających handel międzynarodowy. […] Prawo zmuszone zostało do skonstruowania swoistej wagi z dwoma szalami: rozwojem gospodarczym (z uwzględnieniem wymiany towarowej) i koniecznością zachowania systemów stanowiących bazę dla egzystencji człowieka (z uwzględnieniem gwarancji w zakresie dostępu do środowiska odpowiedniej jakości). Autor książki podjął się analizy norm prawa międzynarodowego i dokonania ich oceny przez pryzmat konkurujących ze sobą zasad. Nowe podejście do zagadnienia w pełni uzasadnia opublikowanie książki dotyczącej problematyki przedstawianej dotychczas oddzielnie, przez znawców międzynarodowego prawa gospodarczego i handlowego, i międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Zmiana ujęcia z wertykalnego na horyzontalne jest wyjątkowo cenna, zmusza bowiem do przeprowadzenia analizy inter-, trans- i supra- dyscyplinarnej.

prof. zw. dr hab. Jerzy Menkes

Autor jak mało kto jest więc uprawniony do wypowiedzi w szerokiej debacie na temat środowiska i jego ochrony, która jest od blisko półwiecza jedną z głównych debat toczonych w świecie. Recenzowana książka jest – z tego punktu widzenia – napisana świetnie. Dr Nyka przedstawia własne opinie i oceny z wielu różnych perspektyw, co czyni wypowiedź interesującą oraz zachęcającą do refleksji i polemiki.

Maciej Nyka

dr, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu międzynarodowego prawa środowiska i międzynarodowego prawa gospodarczego, prawa ochrony środowiska i prawa morskiego. Wykładał na uniwersytetach w Kolonii, Sztokholmie i Houston Downtown University. Członek licznych stowarzyszeń naukowych m.in.: Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, European Environmental Law Forum, Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association), Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane