• Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna

Handel ludźmi. Przestrzeń prawnokarna i kryminalistyczno-kryminologiczna

 • Autor: redakcja naukowa Paweł Łabuz Irena Malinowska Mariusz Michalski Tomasz Safjański
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-186-3
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 442/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym.

Spis treści:

Wykaz skrótów
    
Wprowadzenie
    
Rozdział 1. Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne
        
1.1. Polskie przepisy prawne
1.2. Europejskie akty prawne
1.3. Organizacja Narodów Zjednoczonych
1.4. Międzynarodowa Organizacja Pracy
1.5. Orzecznictwo i komentarz
    
Rozdział 2. Wybrane typy przestępstwa handlu ludźmi
        
2.1. Prostytucja – eksploatacja seksualna
2.2. Systemy prawne regulujące prostytucję
2.2.1. Prostytucja mieszkaniowa
2.2.2. Prostytucja przydrożna
2.2.3. Pornografia dziecięca i dorosłych
2.3. Praca przymusowa
2.4. Żebractwo
2.5. Wyłudzanie świadczeń socjalnych
2.6. Handel dziećmi w polskim systemie prawnym
2.7. Przemyt ludzi i nielegalna migracja
    
Rozdział 3. Metody działania sprawców handlu ludźmi
        
3.1. Profil sprawców handlu ludźmi
3.2. Proces werbowania ofiar oraz struktury grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi
3.3. Mechanizmy działania sprawców handlu ludźmi
3.4. Szlaki tranzytowe
3.5. Struktury grup przestępczych
3.6. Metody maskowania działalności przestępczej
    
Rozdział 4. Taktyka i metodyka czynności wykrywczych
        
4.1. Identyfikacja przestępstwa handlu ludźmi i ich ofiar
4.2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
4.3. Zakup kontrolowany
4.4. Analiza kryminalna
4.5. Czynności dochodzeniowo-śledcze
4.6. Analiza wypowiedzi w sprawach dotyczących handlu ludźmi
4.7. Śledztwo finansowe
4.8. Pranie pieniędzy w przestępstwie handlu ludźmi. Aspekty ekonomiczne i finansowe handlu ludźmi
    
Rozdział 5. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu handlu ludźmi w świetle wywiadu kryminalnego
        
5.1. Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europol) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi
5.2. Rola Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi
5.3. Rola Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Unii Europejskiej (Frontex) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi
5.4. Zwalczanie handlu ludźmi przez Grupę Zadaniową ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego (Baltcom)
5.5. Rola Europejskiej Centrum Egzekwowania Prawa dla Europy Południowo-Wschodniej (SELEC) w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi
5.6. Zwalczanie zagrożeń transgranicznych związanych z handlem ludźmi w ramach programu Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police
5.7. Zwalczanie handlu ludźmi w ramach programu The European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT)
5.8. Możliwości identyfikowania i lokalizacji majątku związanego z procederem handlu ludźmi w ramach sieci Carin
    
Rozdział 6. Współpraca instytucjonalna w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi
        
6.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
6.2. Policja
6.3. Straż Graniczna
6.4. Rola Europejskiego Urzędu na rzecz Poszerzenia Współpracy Sądowniczej (Eurojust) w ściganiu przestępstw handlu ludźmi
6.5. Wydanie i wykonanie europejskiego nakazu aresztowania w poszukiwaniach podejrzanych o handel ludźmi
6.6. Wydanie i wykonanie europejskiego nakazu dowodowego
6.7. Wnioski o pomoc prawn
6.8. Powoływanie wspólnych zespołów śledczych w procesie dowodzenia przestępstw handlu ludźmi
6.9. Prowadzenie śledztw lustrzanych o przestępstwa handlu ludźmi
6.10. Współpraca w ramach obszaru Schengen w aspekcie zwalczania handlu ludźmi
6.11. Działania Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w zwalczaniu handlu ludźmi
        
Zakończenie
    
Bibliografia

prof. dr hab. Piotr Girdwoyń:

(…) jest to ciekawe, interdyscyplinarne studium fenomenu handlu ludźmi. Praca zawiera opis zjawiska, uwypukla jego wielopostaciowość, ma interesującą, choć rozbudowaną warstwę prawnokarną i prawnoprocesową. Jej niewątpliwy walor stanowią liczne i jasne ilustracje dobrze unaoczniające omawiane problemy. Publikacja ma charakter przeglądowy, oparta jest na szerokiej bibliogra?i, także zagranicznej, przez co stanowi – co niezwykle ważne – ukierunkowane także praktycznie źródło wiadomości. Wydaje się więc, zważywszy także na nasilenie się ruchów migracyjnych w Europie, odpowiadać na zapotrzebowanie nie tylko teoretyków, ale także wszystkich, którzy zawodowo zajmują się ściganiem handlu ludźmi – prokuratorów, policjantów, działaczy organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych.

prof. dr hab. Andrzej Chodubski:

(…) Podejmując próbę de?niowania współczesnej rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej świata zauważa się, że nośnym wyzwaniem są patologie społeczne. Generują je te zjawiska i procesy, które postrzega się jako postępowe dla ludzkości. Negatywny biegun rozwoju współczesnej cywilizacji generowany jest również przez postęp naukowo-techniczny, rozwiązania prawne. Ujawnia się dehumanizacja stosunków międzyludzkich, a także degradacja intelektualna, które powodują wykluczenie społeczne, a w ślad za tym pogrążenie się szerokich kręgów społeczeństwa w patologii życia kulturowego. Lektura książki przekonuje, że jest to wartościowe studium poznawcze. Wzbogaca wiedzę o patologii współczesnej rzeczywistości kulturowej, a w tym zwłaszcza społecznej (…).

redakcja naukowa

Paweł Łabuz
dr, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,biegły sądowy z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.

Irena Malinowska
doktor nauk społecznych, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: kryminologia, mediacje i negocjacje, szara strefa. Adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Mariusz Michalski
doktor nauk prawnych, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk medycznych w Kielcach.

Tomasz Safjański

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane