Prawo medyczne

Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania

Refundacja leków w Polsce. Wykładni...

Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania

Hubert Kaczmarczyk redakcja naukowa

Autorzy szczegółowo omawiają system refundacji leków. Dokonują pogłębionej analizy procedury objęcia leku refundacją. Omawiają czynniki kształtujące odpłatność i ceny leków. Szczegółowo przedstawiają zasady ich sprzedaży w systemie otwartym (aptecznym) i zamkniętym (szpitalnym). W książce poruszono też problematykę związaną z reklamą leków i odpowiedzialnością lekarzy i farmaceutów za właściwe stosowanie ustawy. Książka zainteresuje wszystkie osoby, których codzienna praktyka zawodowa wymaga ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Część 2

Prawo medyczne w orzecznictwie z ko...

Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Część 2

Agnieszka Fiutak

Prezentowane opracowanie stanowi kontynuację zbioru Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem wydanego w 2012 r. W niniejszym opracowaniu zawarte są orzeczenia sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, które dotykają istotnych zagadnień z zakresu prawa medycznego. Książka adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny, prawa oraz prawników, a także do osób zainteresowanych problematyką udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym również do samych pacjentów.P..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne Grupy Zakupowe

Organizacja procesów zaopatrzenia m...

Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sek...

Piotr Bartkowiak, Jakub Domański

Głównym celem opracowania jest ukazanie możliwości organizacji procesów zaopatrzenia medycznego szpitali publicznych na drodze tworzenia Szpitalnych Grup Zakupowych, których rolą jest konsolidacja zakupów większej liczby podmiotów agregujących swój popyt. Poprzez wyeksponowanie roli efektywności przebiegu samych procesów zakupowych, jak również poziomu kosztów zaopatrzenia medycznego, ukazano wpływ tych dwóch elementów na konkurencyjność szpitali publicznych w Polsce. W tym celu dokonano anal..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne

Prowadzenie działalności leczniczej...

Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne

Paweł Bała, Mariusz Załucki redakcja naukowa

Zamiarem autorów nie było napisanie komentarza do ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., gdyż takie Czytelnik znajdzie na rynku wydawniczym. Niniejsza pozycja nie została ograniczona do analizy jednej ustawy, lecz aspektowo obejmuje zagadnienia kluczowe w funkcjonowaniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zamiarem Autorów było stworzenie publikacji stanowiącej niejako kompendium wiedzy o prawnych aspektach prowadzenia tego rodzaju specyficznej działalności. Opracowa..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania

Podmioty lecznicze w Polsce w persp...

Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przeksz...

Anna Mokrzycka, Iwona Kowalska

Książka zawiera wszechstronną, wielopłaszczyznową analizę procesu przekształceń podmiotów leczniczych w Polsce w trzech podstawowych aspektach: w ujęciu historycznym i systemowym podejmowanych reform, w świetle zmian legislacyjnych początku XXI wieku, a także odpowiedniej polityki sektorowej. Ponadto analiza ta rozpatruje również kontekst dostępnych danych dotyczących procesu przekształceń, w tym jego skali, skutków i perspektyw. W dokonanej diagnozie systemu ochrony zdrowia w Polsce uwzględnion..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne

Jakość usług medycznych. Ocena stat...

Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne

Beata Detyna, Jerzy Detyna

Książka jest próba zwrócenia uwagi na konieczność stosowania w procesie doskonalenia jakości usług medycznych takich metod i narzędzi, które pozwolą na skwantyfikowanie wyników badań. Wyrażone w sposób liczbowy dałyby zarządzającym możliwość porównań w czasie. Jakość usługi medycznej przedstawione jest jako wartość mająca wiele wymiarów. Oceniać ją możemy w wielu płaszczyznach, np. procesów wewnętrznych, pacjentów, pracowników czy wyników finansowych. Głównym celem autorów było zaproponowanie..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pokazuje 16 do 21 z 21 (2 Stron)