• Satysfakcja zawodowa pielęgniarek pielęgniarzy w Polsce

Satysfakcja zawodowa pielęgniarek pielęgniarzy w Polsce

 • Autor: Danuta Kunecka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-000-2
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 157/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem książki jest ukazanie, jak ważna jest satysfakcja zawodowa pielęgniarek dla sprawnego działania placówek świadczących usługi medyczne. Autorka wskazuje znaczenie właściwych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi mających na celu uzyskiwać wysoki poziom satysfakcji zawodowej oraz motywacji wśród pielęgniarek, a tym samym wpływać pozytywnie na ich wydajność i rentowność placówek medycznych.

W pierwszej części, na podstawie studiów literaturowych, zaprezentowany został dotychczasowy dorobek w zakresie tematyki satysfakcji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki badanej grupy. Pozwala to na usystematyzowanie podstaw teoretycznych badanego zagadnienia oraz na stworzenie monograficznego opisu dotyczącego znaczenia satysfakcji zawodowej pielęgniarek w procesie zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej, przede wszystkim relacji między satysfakcją zawodową pielęgniarek, a poziomem satysfakcji pacjentów–klientów oraz satysfakcją zawodową pielęgniarek, a poziomem zaangażowania pielęgniarek-pracowników.
 
W części drugiej zaprezentowane zostały wyniki badań własnych, identyfikujących poziom satysfakcji zawodowej w grupie zawodowej pielęgniarek wraz z analizą swoistych dla badanej grupy determinant satysfakcji zawodowej, warunkowanych poprawnie przebiegającym procesem zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka omówiła wyniki analizy trendu zmian na przełomie lat 2007/2015. Ze względu na to, że celem badań była nie tylko diagnoza poziomu satysfakcji zawodowej pielęgniarek, ale i ocena związku uzyskiwanej satysfakcji zawodowej z deklarowanym przez pielęgniarki poziomem zaangażowania, opis zawiera także wyniki analizy „pewnego procesu” – związków przyczynowych, wykorzystując analizę ścieżkową. W oparciu o zgromadzony materiał badawczy, autorka proponuje model satysfakcji zawodowej pielęgniarek, uwzględniający komponentę zaangażowanie pracowników.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Satysfakcja zawodowa w świetle literatury przedmiotu
   
1.1. Pojęcia zadowolenia z pracy i satysfakcji zawodowej
1.2. Determinanty satysfakcji zawodowej
1.3. Znaczenie satysfakcji zawodowej
1.4. Satysfakcja zawodowa jako czynnik warunkujący zaangażowanie organizacyjne
1.5. Metody badania satysfakcji zawodowej
 
Rozdział 2. Metodyka badania satysfakcji zawodowej pielęgniarek/pielęgniarzy
   
2.1. Metody gromadzenia danych empirycznych
2.2. Charakterystyka podmiotu badań
2.3. Metody analizy danych empirycznych
 
Rozdział 3. Satysfakcja zawodowa polskich pielęgniarek/pielęgniarzy – wyniki badań własnych
   
3.1. Poziom zadowolenia z pracy i satysfakcji z pracy pielęgniarek/pielęgniarzy
3.2. Satysfakcja zawodowa pielęgniarek/pielęgniarzy w ujęciu modelowym

Rozdział 4. Praktyczne zastosowanie modelu empirycznego
   
4.1. Rola i znaczenie satysfakcji zawodowej w procesie zarządzania zespołami pielęgniarskimi
4.2. Optymalne środowisko pracy jako kluczowy element w procesie kształtowania satysfakcji zawodowej pielęgniarek/pielęgniarzy
   
Zakończenie
   
Bibliografia
   
Spis tabel i rysunków  
   
Aneks

Danuta Kunecka

doktorem nauk medycznych, magistrem pielęgniarstwa, specjalistą pielęgniarstwa nefrologicznego oraz organizacji i zarządzania. Absolwentka studiów Executive MBA i kilku kierunków studiów podyplomowych w obszarze związanym z organizacją i zarządzaniem w opiece zdrowotnej oraz szkolnictwie wyższym. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Główny obszar jej działalności badawczej stanowi problematyka zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze medycznym, w którym szczególne znaczenie znajdują aspekty etyczne, z uwagi na pamięć o mentorze naukowym śp. prof. Tadeuszu Brzezińskim. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych. Obecnie pracę naukową łączy z działalnością społeczną i biznesową na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Etyka pielęgniarska

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Prawo dla pielęgniarek

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Opieka paliatywna. Poradnik dla lek...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane