• Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne

Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne

  • Autor:
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7641-813-1
  • Data wydania: 2013
  • Liczba stron/format: 222/B5
  • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

  • 43.00 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zamiarem autorów nie było napisanie komentarza do ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., gdyż takie Czytelnik znajdzie na rynku wydawniczym. Niniejsza pozycja nie została ograniczona do analizy jednej ustawy, lecz aspektowo obejmuje zagadnienia kluczowe w funkcjonowaniu podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zamiarem Autorów było stworzenie publikacji stanowiącej niejako kompendium wiedzy o prawnych aspektach prowadzenia tego rodzaju specyficznej działalności.

Opracowanie zostało przygotowane przez praktyków prawa związanych z kancelarią KPMZ.pl w Rzeszowie, którzy od wielu lat zajmują się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Doświadczenie i wiedza nabyte podczas obsługi prawnej szpitali, ZOZów, prowadzenia sporów sądowych z zakresu odpowiedzialności z tytułu błędów medycznych, naruszeń praw pacjenta, sporów pracowniczych i innych, pozwoliły na skonfrontowanie teoretycznych założeń norm ustawowych z praktycznymi aspektami ich stosowania, i przez to wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział I. Prawo do ochrony zdrowia i prawa pacjenta
Paweł Bała
 
1. Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia
1.1. Podmioty prawa do ochrony zdrowia
1.2. Treść prawa do ochrony zdrowia
2. Pojęcie praw pacjenta
2.1. Katalog praw pacjenta
2.2. Charakterystyka praw pacjenta
2.3. Odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw pacjenta
 
Rozdział II. Proces powstawania podmiotów prowadzących działalność leczniczą
Dawid Grysztar
 
1. Rodzaje podmiotów prowadzących działalność leczniczą
1.1. Przedsiębiorca jako podmiot leczniczy
1.2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jako podmiot leczniczy
2. Podmioty prowadzące działalność leczniczą, a obowiązek rejestracyjny
2.1. Przesłanki odmowy wpisu podmiotu do rejestru oraz przesłanki wykreślenia podmiotu z rejestru
3. Podmioty prowadzące działalność leczniczą o szczególnej regulacji
4. Proces przekształcania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego
4.1. Przekształcenie – definicja
5. Podsumowanie
 
Rozdział III. Zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Piotr Pietruś
 
1. Ustawowe warunki wykonywania działalności leczniczej
1.1. Podmioty lecznicze – warunki funkcjonowania
1.2. Praktyka zawodowa – warunki funkcjonowania
1.3. Dodatkowe warunki udzielania świadczeń zdrowotnych
2. Finansowanie świadczeń medycznych z środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia jako podstawowe źródło finansowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2.1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2.2. Udzielanie świadczeń ponadlimitowych
 
Rozdział IV. Podmioty prowadzące działalność leczniczą niebędące przedsiębiorcami
Wojciech Maciejko
 
1. Publicznoprawne aspekty zdrowia
2. Podmioty lecznicze niebędący przedsiębiorcami
3. Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
4. Rada Społeczna
 
Rozdział V. Komercyjne prowadzenie działalności leczniczej
Mariusz Załucki
 
1. Zasady ogólne
2. Pobieranie opłat od świadczeniobiorców
3. Przypadki szczególne
4. Obowiązki organizacyjne
5. Odpłatność usług okołomedycznych
6. Reklama i informacja
 
Rozdział VI. Kontrola i nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
Janusz Gujda
 
1. Zakres kontroli i nadzoru
2. Podmioty wykonujące kontrolę i nadzór w działalności leczniczej
3. Uprawnienia podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 
Rozdział VII. Pojęcie pracodawcy i charakter jego obowiązków w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
Aleksandra Kowalczyk
1. Pojęcie pracodawcy i zakładu pracy wobec regulacji ustawy o działalności leczniczej
2. Kategorie pojęciowe „przedsiębiorstwa” i „działalności gospodarczej” w świetle uprawnień zbiorowości pracowniczej
3. Charakter obowiązków pracodawcy związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu pracy i organizacją procesu pracy
 
Rozdział VIII. Błąd medyczny i odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
Małgorzata Żyła
 
1. Pojęcie błędu medycznego
2. Odpowiedzialność cywilna z tytułu błędu medycznego
3. Prowadzenie sporów sądowych w sprawach odszkodowawczych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej
 
Rozdział IX. Udostępnienie dokumentacji medycznej
Piotr Pliś
 
1. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
2. Treść dokumentacji medycznej
3. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane