• Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

 • Autor: Tomasz Wittczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-628-8
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 147/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 37.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień dotyczących praktycznych aspektów profilaktyki i orzecznictwa w medycynie pracy. Omawia między innymi problemy związane z organizacją służby medycyny pracy w Polsce, badaniami profilaktycznymi pracowników, zasadami orzekania o zdolności do pracy w niektórych stanach chorobowych, przepisami dotyczącymi badań w szczególnych sytuacjach oraz orzecznictwem o chorobach zawodowych. Autor jest doktorem nauk medycznych, lekarzem chorób wewnętrznych i specjalistą medycyny pracy z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Opracowanie może być wartościowym źródłem praktycznych informacji oraz pomocą służącą usystematyzowaniu wiedzy dla lekarzy podczas szkolenia przed- i podyplomowego, studentów innych kierunków medycznych, pielęgniarek służby medycyny pracy, inspektorów BHP, pracodawców i dla wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką oraz może stanowić swoisty klucz do zrozumienia istoty medycyny pracy.

Spis treści:

Wprowadzenie
        
Rozdział 1. Istota medycyny pracy
        
Rozdział 2. Rys historyczny medycyny pracy

        
2.1. Początki medycyny pracy
2.2. Medycyna pracy w dobie postępującej industrializacji
2.3. Rozwój medycyny pracy w Polsce
        
Rozdział 3. Współczesna struktura organizacyjna służby medycyny pracy w Polsce
        
Rozdział 4. Profilaktyka zdrowotna w medycynie pracy
        

4.1. Rola edukacji w profilaktyce
4.2. Profilaktyka higieniczna
4.3. Programy nadzoru
4.4. Profilaktyka medyczna
        
Rozdział 5. Zasady wykonywania badań profilaktycznych pracowników
        
5.1. Podstawowe wiadomości o badaniach profilaktycznych
5.2. Skierowanie na badanie profilaktyczne
5.3. Ocena warunków pracy
5.4. Przebieg badania profilaktycznego
        
Rozdział 6. Podstawowe zasady orzekania o zdolności do wykonywania pracy w niektórych stanach chorobowych
        
6.1. Choroby układu krążenia
6.2. Choroby układu oddechowego
6.3. Choroby układu pokarmowego
6.4. Choroby układu moczowego
6.5. Choroby układu endokrynnego
6.6. Cukrzyca
6.7. Zaburzenia układu nerwowego i narządów zmysłów
6.8. Choroby układu krwiotwórczego
6.9. Choroby skóry
        
Rozdział 7. Prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej
        
Rozdział 8. Opieka profilaktyczna nad osobami młodocianymi podejmującymi praktyczną naukę zawodu (uczniami)
        
Rozdział 9. Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych

        
Rozdział 10. Badania kierowców
        
Rozdział 11. Przepisy dotyczące pracy kobiet
        
Rozdział 12. Przepisy dotyczące badań profilaktycznych w szczególnych grupach
zawodowych
    
Rozdział 13. Rola pielęgniarek i psychologów w medycynie pracy
        
Rozdział 14. Orzecznictwo o chorobach zawodowych

        
14.1. Pojęcie choroby zawodowej
14.2. Elementy definicji choroby zawodowej
14.3. Tryb postępowania w przypadkach podejrzenia choroby zawodowej
14.3.1. Podejrzenie choroby zawodowej
14.3.2. Rozpoznanie choroby zawodowej
14.3.3. Stwierdzenie choroby zawodowej
        
Rozdział 15. Podstawowe zasady diagnostyki i orzecznictwa w poszczególnych chorobach zawodowych
        
15.1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne
15.2. Gorączka metaliczna
15.3. Pylice płuc
15.4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu
15.5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń
15.6. Astma oskrzelowa
15.7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
15.8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne
15.9. Byssinoza
15.10. Beryloza
15.11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych
15.12. Alergiczny nieżyt nosa
15.13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym
15.14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym
15.15. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat
15.16. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego        
15.17. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi
15.18. Choroby skóry
15.19. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy
15.20. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy
15.21. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz
15.22. Zespół wibracyjny
15.23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego
15.24. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia
15.25. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi
15.26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa
        
Rozdział 16. Orzekanie w przypadku chorób zawodowych przebytych bez trwałych następstw klinicznych
        
Podsumowanie
Bibliografia

Tomasz Wittczak

doktor nauk medycznych, lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny pracy. Przez niemal 20 lat pracował w Klinice Chorób Zawodowych. Aktualnie jest pracownikiem Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Posiada w swoim dorobku 92 publikacje, jedną monografię, 33 rozdziały w monografiach specjalistycznych oraz 133 prezentacje na zjazdach naukowych. Przez wiele lat prowadził zajęcia z zakresu medycyny pracy dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz wykłady dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny pracy, alergologii i pulmonologii.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane