Prawo komentarze

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W książce zawarto bogaty komentarz do obowiązującej wersji ustawy z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, nowelizowanej już dziewiętnastokrotnie. Ustawa obejmuje ochroną zarówno ilościową, jak i jakościową szczególnie istotne zasoby przyrodnicze, jakim są grunty rolne i leśne. Na podstawie literatury, orzecznictwa i własnych przemyśleń autor przedstawia sposoby rozumienia kolejnych artykułów. Szczególną uwagę poświęcono konsekwencjom przeprowadzonego z dniem 1 stycznia 2009..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska

Przedmiotem publikacji jest komentarz do przepisów czterech ustaw w częściach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat podwyższonych (sankcyjnych) oraz administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Komentowane przepisy pochodzą z ustaw:   - prawo ochrony środowiska - o odpadach - o międzynarodowym obrocie odpadami - o ochronie przyrody.   Na gruncie aktualnie obowiązującego, wielokrotnie nowelizowanego stanu prawnego autor – wykorzystuj..

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy

Działalność gospodarcza. Kluczowe p...

Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy

Uwaga: koniec nakładu, książka może posiadać defekty w postaci poszarzałej okładki, zgiętego rogu itp. Książka obejmuje swoim zakresem problematykę działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze naszego państwa w bardzo szerokim ujęciu, uwzględniającym zarówno jasne strony tej materii, jak i odnoszącym się do zjawisk o charakterze patologicznym. Publikacja jest skierowana do zróżnicowanego grona czytelników. Przedsiębiorcy i praktycy znajdą w niej przede wszystkim ważne dla ich aktywności r..

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz

21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. W razie pojawienia się bezpośredniego zagrożenia taką szkodą odpowiedzialność polega na podjęciu działań zmierzających do jej zapobieżenia, a w razie faktycznego powstania szkody - działań mających na celu usunięcie jej skutków i przywrócenie środowiska do stanu właściwego. Dyrektywa przewiduje bardzo rygorystyczne mechanizmy egzekwowania t..

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Pokazuje 46 do 49 z 49 (4 Stron)