• Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz

Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz

 • Autor: Wojciech Radecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-850-7
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 388/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 90.00 zł

  81.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw:
– z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
– z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 maja 2015 r., w tym szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rytualnego uboju zwierząt.

Autor przedstawia problematykę ochrony zwierząt na szerokim tle prawa ochrony środowiska i przyrody, prawa łowieckiego i rybackiego, mając na względzie także przepisy karne o przestępstwach, wykroczeniach i deliktach administracyjnych. W drugiej części książki znajduje się komentarz do najnowszej ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
 

Spis treści:
    
Objaśnienie ważniejszych skrótów

Przedmowa

Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony zwierząt

        
1. Kierunki prawnej ochrony zwierząt
2. Rozwój przepisów polskich o humanitarnej ochronie zwierząt
3. Miejsce przepisów o ochronie zwierząt w prawie polskim
4. Ustawy o ochronie zwierząt w Niemczech i w Czechach
5. Ochrona zwierząt w prawie międzynarodowym i europejskim
6. Konkluzje

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
        
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zwierzęta domowe
Rozdział 3. Zwierzęta gospodarskie
Rozdział 4. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
Rozdział 5. (uchylony)
Rozdział 6. Zwierzęta wolno żyjące (dzikie)
Rozdział 7. Transport zwierząt
Rozdział 8. Zabiegi na zwierzętach
Rozdział 9. (uchylony)
Rozdział 10. Ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt
Rozdział 10a. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
Rozdział 11. Przepisy karne
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Literatura wybrana
        
Wprowadzenie do problematyki ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

        
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Zasady wykonywania procedur
Rozdział 3. Wymagania dotyczące prowadzenia działalności w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych
Rozdział 4. Prowadzenie działalności przez hodowców, dostawców i użytkowników
Rozdział 5. Komisje Etyczne do spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Rozdział 6. Zasady przeprowadzania doświadczeń
Rozdział 7. Kontrola
Rozdział 8. Współpraca z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej    
Rozdział 9. Przepisy karne    
Rozdział 10. Kary administracyjne    
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe

Wojciech Radecki
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emerytowany kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz gospodarkę odpadami. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Opłaty i kary pieniężne w ochronie ...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Analiza kosztów-korzyści w wycenie ...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Polskie prawo leśne

57.50 zł 115.00 zł Cena netto: 54.76 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

134.10 zł 149.00 zł Cena netto: 127.71 zł

Ornitologia kryminalna

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Odpowiedzialność za środowisko z pe...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawo łowieckie z komentarzem do wy...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane