• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych

 • Autor: redakcja naukowa Piotr Kładoczny Barbara Wilamowska Piotr Kubaszewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-862-9
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana publikacja stanowi komentarz do wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które obowiązują od 9 grudnia 2011 r. Zmiany w przepisach, które dokonały się w związku z nowelizacją mają charakter przełomowy nie tylko dla litery, ale także dla praktyki stosowania przepisów prawa karnego. Od roku 2000 do 2011 mieliśmy do czynienia w polskim prawie karnym z pełną kryminalizacją przestępstw posiadania narkotyków, która miała doprowadzić do zwiększenia wykrywalności przestępstw wprowadzania do obrotu i produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych. Nowelizacja z 2000 r. nie spełniła jednak zamierzeń ustawodawcy. Wykrywalność przestępstw handlu i produkcji narkotyków była niższa niż przed wprowadzeniem restrykcyjnych przepisów. Negatywną konsekwencją pełnej kryminalizacji posiadania narkotyków stała się wzrastająca liczba skazań osób uzależnionych od narkotyków. Dlatego zmiana ustawy stała się konieczna. Do przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzone zostały regulacje, które pozwalają, po spełnieniu określonych przesłanek ustawowych, umorzyć postępowanie karne wobec użytkownika narkotyków. Wśród nich najważniejszy wydaje się przepis art. 62a u.p.n., dający prokuratorowi oraz sądowi możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych przeznaczonych na jego własny użytek. Przepis ten, który można określić jako instytucję oportunizmu ścigania, zawiera szereg znamion ocennych - wymaga zatem komentarza. Wiele środowisk prawniczych, w tym w szczególności sędziowie, prokuratorzy, a także policjanci, którzy mają do czynienia z nowymi regulacjami poszukuje na rynku wydawniczym pomocy w stosowaniu nowych przepisów prawa. Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Prezentowany komentarz szeroko odnosi się nie tylko do znowelizowanych czy nowowprowadzonych przepisów ustawy, ale również wnikliwie omawia praktykę ich stosowania.

Spis treści:
 
Wykaz skrótów
 
Słowo wstępne
 
Zagadnienia ogólne
 
I. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii na tle prawa karnego
II. Modele podejścia do zapobiegania narkomanii
III. Historia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 1 kwietnia 2011 r.
 
Komentarz do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)
 
Art. 55 [Nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy]
 
I. Historia regulacji
II. Zagadnienia ogólne
III. Typy przestępstwa
IV. Zagadnienia o charakterze procesowym
V. Praktyka stosowania przepisu
 
Art. 56 [Wprowadzanie do obrotu i uczestniczenie w obrocie]
 
I. Historia regulacji
II. Zagadnienia ogólne
III. Typy przestępstwa
IV. Praktyka stosowania przepisu
 
Art. 62 [Nielegalne posiadanie]
 
I. Historia regulacji
II. Zagadnienia ogólne
III. Typy przestępstwa
IV. Zagadnienia o charakterze procesowym
V. Praktyka stosowania przepisu
 
Art. 62a [Umorzenie postępowania]
 
I. Historia regulacji
II. Zagadnienia ogólne
III. Przesłanki procesowe
IV. Przepadek
V. Inne zagadnienia procesowe
VI. Praktyka stosowania przepisu
 
Art. 64 [Kradzież]
 
I. Historia regulacji
II. Zagadnienia ogólne
III. Typy przestępstwa
IV. Zagadnienia o charakterze procesowym
V. Praktyka stosowania przepisu
 
Art. 70a [Zebranie informacji na temat używania]
 
I. Historia regulacji
II. Zagadnienia ogólne
III. Zagadnienia procesowe
IV. Praktyka stosowania przepisu
 
 
Art. 72 [Zawieszenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania]
 
I. Historia regulacji
II. Zagadnienia ogólne
III. Inne zagadnienia procesowe
IV. Praktyka stosowania przepisu prawa
 
Art. 73a [Przerwa w karze. Warunkowe zwolnienie]
 
I. Historia regulacji
II. Zagadnienia ogólne
III. Praktyka stosowania przepisu
 
Art. 67 Kk [Okres próby i obowiązki próby przy warunkowym umorzeniu postępowania]
 
I. Zagadnienia ogólne
II. Praktyka stosowania przepisu
 
Bibliografia
English summary
Załączniki
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)

redakcja naukowa

Piotr Kładoczny

dr, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego UW, Koordynator Programu Interwencji Prawnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.


Barbara Wilamowska

Piotr Kubaszewski

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane