• Środki karne w kodeksie karnym skarbowym

Środki karne w kodeksie karnym skarbowym

 • Autor: Jacek Kośla Maciej Rogalski Marta Roma Tużnik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-235-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu przedstawiono problematykę środków karnych stosowanych w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz o wykroczenia skarbowe. Szczegółowo omówiono wszystkie przewidziane w kodeksie środki karne:
1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; 
2) przepadek przedmiotów; 
3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
4) przepadek korzyści majątkowej;
4a) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej;
5) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska;
6) podanie wyroku do publicznej wiadomości;
7) pozbawienie praw publicznych;
8) środki związane z poddaniem sprawcy próbie:
a) warunkowe umorzenie postępowania karnego,
b) warunkowe zawieszenie wykonania kary,
c) warunkowe zwolnienie.

W komentarzy wykorzystane zostały aktualne poglądy doktryny i orzecznictwa sądowego.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

1.1. Istota i charakter prawny dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
1.2. Przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
1.2.1. Przesłanki pozytywne dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
1.2.2. Przesłanki negatywne dobrowolnego poddania się  odpowiedzialności
1.3. Faza negocjacyjna postępowania w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
1.4. Treść i forma wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
1.5. Faza decyzyjna postępowania w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

Rozdział 2. Przepadek przedmiotów

2.1. Wprowadzenie
2.2. Charakter prawny
2.3. Zakres przepadku przedmiotów
2.4. Przesłanki orzekania
2.5. Tryb orzekania
2.6. Wykonanie środka

Rozdział 3. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów

3.1. Wprowadzenie
3.2. Charakter prawny
3.3. Zakres ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów
3.4. Przesłanki orzekania
3.5. Tryb orzekania
3.6. Wykonanie środka

Rozdział 4. Przepadek korzyści majątkowej

4.1. Wprowadzenie
4.2. Charakter prawny
4.3. Zakres przepadku korzyści majątkowej
4.4. Przesłanki orzekania
4.5. Tryb orzekania
4.6. Wykonanie środka

Rozdział 5. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej

5.1. Wprowadzenie
5.2. Charakter prawny
5.3. Zakres ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej
5.4. Przesłanki orzekania
5.5. Tryb orzekania
5.6. Wykonanie środka

Rozdział 6. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska

6.1. Wprowadzenie
6.2. Cele i funkcje zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej
6.3. Treść zakazów zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej
6.3.1. Znaczenie pojęć stanowiska, zawodu i działalności gospodarczej
6.3.1.1. Stanowisko
6.3.1.2. Zawód
6.3.1.3. Działalność gospodarcza
6.3.2. Przesłanki orzekania zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska
6.3.2.1. Przesłanki orzekania zakazu prowadzenia określonej  działalności gospodarczej
6.3.2.2. Przesłanki orzekania zakazu wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska
6.4. Sądowy wymiar zakazu zajmowania określonego stanowiska,  wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej

Rozdział 7. Podanie wyroku do publicznej wiadomości

7.1. Treść środka karnego podania wyroku do publicznej wiadomości
7.2. Przesłanki podania wyroku do publicznej wiadomości
7.3. Sposób podania wyroku do publicznej wiadomości
7.4. Wykonanie środka karnego podania wyroku do publicznej wiadomości

Rozdział 8. Pozbawienie praw publicznych

8.1. Treść pozbawiania praw publicznych
8.1.1. Utrata prawa wyborczego
8.1.2. Utrata prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
8.1.3. Utrata prawa do pełnienia funkcji
8.1.4. Utrata stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego
8.1.5. Utrata orderów, odznaczeń i tytułów honorowych
8.2. Przesłanki orzekania pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym skarbowym
8.3. Prawne skutki skazania na pozbawienie praw publicznych

Rozdział 9. Warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie

9.1. Wprowadzenie
9.2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
9.2.1. Istota i charakter prawny warunkowego umorzenia postępowania karnego
9.2.2. Przesłanki pozytywne warunkowego umorzenia postępowania karnego
9.2.3. Przesłanki negatywne warunkowego umorzenia postępowania karnego
9.2.4. Okres próby i obowiązki probacyjne
9.2.5. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
9.2.5.1. Obligatoryjne podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
9.2.5.2. Fakultatywne podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
9.3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
9.3.1. Charakter prawny warunkowego zawieszenia wykonania kary
9.3.2. Przesłanki pozytywne warunkowego zawieszenia wykonania kary
9.3.3. Przesłanki negatywne warunkowego zawieszenia wykonania kary
9.3.4. Okres próby i obowiązki probacyjne
9.3.5. Zarządzenie wykonania zawieszonej kary
9.3.6. Zamiana zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności lub grzywnę
9.3.7. Zatarcie skazania przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary
9.4. Warunkowe zwolnienie
9.4.1. Charakter prawny warunkowego zwolnienia
9.4.2. Przesłanki warunkowego zwolnienia
9.4.3. Okres próby i obowiązki probacyjne
9.4.4. Przesłanki odwołania warunkowego zwolnienia
9.4.5. Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności

Bibliografia

Jacek Kośla
starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana ds. dydaktycznych. Ukończył aplikację prokuratorską. Zajmuje się problematyką prawa karnego skarbowego.

Maciej Rogalski
dr hab. nauk prawnych, radca prawny, profesor i rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, postępowaniu karnym oraz regulacjach administracji sektorowej. Autor blisko 200 prac naukowych.

Marta Roma Tużnik
dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Prawa w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego skarbowego, postępowania karnego oraz zagadnień granicznych i prawa konstytucyjnego i prawa administracyjnego.

Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
Bafia J., Białobrzeski J., Czerlunczakiewicz S., Hochberg L., Kowalski J., Kulesza M.,
Sosnowski K., Szpakowski Z., Śmietanka I., Wiącek J., Ustawa karna skarbowa z ko-
mentarzem, Warszawa 1973.
Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987.
Bafia J., Polskie prawo karne, Warszawa 1989.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
Baniak S., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.
Bartosiewicz A., Kubacki R., Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podat-
kowe oraz dewizowe, Warszawa 2005.
Bartosiewicz A., Kubacki R., Leksykon prawa karnego skarbowego, Wrocław 2005.
Bednarek W., Dobkowski J., Kopacz Z., Podstawowe instytucje prawa karnego skarbo-
wego: tablice poglądowe, Olsztyn 2001.
Bieńkowska  E.,  Kunicka-Michalska  B.,  Rejman  G.,  Wojciechowska  J.,  Kodeks  karny.
Część ogólna. Komentarz, G. Rejman (red.), Warszawa 1999.
Błaszczyk M., Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016.
Bogdan G., Nita A., Raglewski J., Światłowski A., Kodeks karny skarbowy. Komentarz,
Gdańsk 2007.
Bojańczyk A., Luka w Kodeksie, Rzeczpospolita 2005, nr 30.
Bojarski  M.  (red.),  Giezek  J.,  Sienkiewicz  Z.,  Prawo  karne  materialne.  Część  ogólna  
i szczególna, Warszawa 2017.
Bojarski M., Filar M., Filipkowski W., Górniok O., Hofmański P., Kalinowski M., Ka-
mieński A.,  Paprzycki  L.K.,  Pływaczewski  E.,  Radecki  W.,  Sienkiewicz  Z.,  Siwik
Z., Stefański R.A., Tyszkiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, O. Górniok
(red.), Warszawa 2006.
Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne, Warszawa 2004.
Bojarski T., [w:] T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szewczyk,
Kodeks karny. Komentarz, T. Bojarski (red.), Warszawa 2006.
Bojarski T., Kodeks karny skarbowy a Kodeks karny. Kilka uwag porównawczych, [w:]
Współczesne  problemy  procesu  karnego  i  wymiaru  sprawiedliwości.  Księga  ku  czci
Profesora Kazimierza Marszała, P. Hofmański, K. Zgryzek (red.), Katowice 2003.232 Bibliografia
Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2006.
Bojarski T., Szwarczyk M., Uwagi o projektowanym nowym prawie karnym skarbowym
[w:] Administracja publiczna u progu XXI w. Prace dedykowane Profesorowi Janowi
Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Z. Niewiadomski (red.),
Przemyśl 2000
Bondarzewski K., Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne, Kraków
2014.
Buchała K., [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Kraków
2001.
Buchała K., [w:] K. Buchała, W. Wolter, Wykład prawa karnego na podstawie Kodeksu
karnego z 1969 r. Część I. Część ogólna. Zeszyt 2, Nauka o karze, Kraków 1972.
Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980, 1989.
Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna, Zakamycze 1998.
Budyn-Kuli M., [w:] M. Budyn-Kuli, P. Kozłowska-Kalisz, M. Mozgawa, Kodeks karny.
Praktyczny komentarz, M. Mozgawa (red.), Kraków 2007.
Chrzanowska E., Góra E., Jankowiak D., Kodeks karny skarbowy, Gdańsk 2000.
Cienkowski W., Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 1993.
Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971.
Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995.
Czarny  P.,  [w:]  Prawo  konstytucyjne  Rzeczypospolitej  Polskiej,  P.  Sarnecki  (red.),  
Warszawa 2008.
Czeszejko-Sochacki Z., O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji, międzynaro-
dowych standardów i praktyki, PiP 1999, nr 9.
Dadak W., Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jako reakcja na przestępstwo, PiP
2009, nr 11.
Dadak W., Rola środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zapo-
bieganiu przestępczości, Prok. i Pr. 2010, nr 4.
Daniluk P., Glosa do wyroku SN z 1 sierpnia 2007 r., IV KK 119/07, Pal. 2008, nr 1–2
Daniluk P., Środek karny podania wyroku do publicznej wiadomości w Kodeksie karnym,
[w:] Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor
Barbary Kunickiej-Michalskiej, J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.),
Warszawa 2008.
Daszkiewicz K., Prawo karne. Skrypt, Poznań 1961.
Deliś J., Problematyka prawa karnego skarbowego, Warszawa 2002.
Demidow  Z.,  Utrata  czynnego  prawa  wyborczego  jako  następstwo  kary  pozbawienia
praw publicznych (w świetle badań empirycznych), PiP 1973.
Dereń A.M., Kodeks karny skarbowy. Komentarz i omówienie przepisów, Bydgoszcz 1999
Dukiet-Nagórska T., Tak zwane przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym, Kato-
wice 1987.
Gajdus D., [w:] Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1986.
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009.
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.233 Bibliografia
Gensikowski  P.,  Zakaz  zajmowania  określonego  stanowiska,  wykonywania  określone-
go zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, [w:] Środki karne,
przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym Kodeksie karnym, P. Daniluk
(red.), Warszawa 2017.
Glaser  S.,  Mogilnicki A.,  Kodeks  karny  komentarz:  prawo  o  wykroczeniach,  przepisy
wprowadzające, tezy z orzeczeń Sądu Najwyższego, wyciągi z motywów ustawodaw-
czych, Warszawa 1934.
Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933.
Gostyński Z., Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego, t. II: Postępowanie w spra-
wach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, t. III: Postępowanie wykonaw-
cze, Warszawa 2000.
Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2007.
Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994.
Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Sztumski J., Tysz-
kiewicz L., Wąsek A., Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002–2003.
Górzyńska  T.,  Zasada  praworządności  i  legalności,  [w:]  Zasady  podstawowe  polskiej
Konstytucji, W. Sokolewicz (red.), Warszawa 1998.
Grajewski J., Glosa do wyrok SN z 1 sierpnia 2007 r., IV KK 119/2007, OSP 2008, nr 7–8.
Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2000.
Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2001.
Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006.
Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009.
Grześkowiak A., Pojęcie i teorie kary, [w:] Prawo karne, A. Grześkowiak (red.), Warsza-
wa 2012.
Guzik-Makaruk E., Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa, War-
szawa 2012.
Hirsch H.J., W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, RPEiS 2002,
nr 1.
Hofmański P., Paprzycki L., Zasady wymiaru kary i środków karnych, [w:] Nowa kodyfi-
kacja karna. Krótkie komentarze. Kodeks karny, z. 26, Warszawa 1999.
Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000.
Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środ-
kach penalnych, Warszawa 2002.
Jakubski P., Wina i jej stopniowalność na tle Kodeksu karnego, Prok. i Pr. 1999, nr 4.
Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1980.
Jaroszek J., Profilaktyczne i wychowawcze znaczenie podania wyroku do publicznej wia -
domości (art. 49 k.k.), Prob. Praw. 1983, nr 7.
Jezusek A., Należność publicznoprawna uszczuplona przestępstwem skarbowym jako ko-
rzyść podlegająca przepadkowi, CzPKiNP 2017, z. 1.
Kaczmarek T., Kryminalnopolityczne założenia nowego Kodeksu karnego, [w:] L. Bogu-
nia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego , Wrocław 1997.234 Bibliografia
Kalitowski M., [w:] M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wą-
sek, Kodeks karny. Komentarz, t. II, Gdańsk 1999.
Kański L., Konstytucyjne podstawy wymiaru sprawiedliwości w europejskich państwach
socjalistycznych, Poznań 1973.
Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2010.
Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kumulatywny zbieg przepisów ustawy w prawie kar-
nym skarbowym, cz. 1, Prok. i Pr. 2001, nr 9.
Kardas P., Majewski J., O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym, PiP 1993, z. 10.
Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie. System Prawa Karnego, t. 6, M. Melezini
(red.), Warszawa 2010.
Kłączyńska N., [w:] J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Komentarz.
Część ogólna, J. Giezek (red.), Warszawa 2007.
Kmieciak R., Samorząd gospodarczy w Polsce, Poznań 2004.
Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Część ogólna (art. 1–125), Fras M., Habdas M. (red.),
Warszawa 2018.
Kodeks karny. Część ogólna, t. II: Komentarz do artykułów 32–116, Królikowski M., Za-
włocki R. (red.), Warszawa 2011.
Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Zoll A. (red.), Kraków 2004.
Kodeks karny. Komentarz, Filar M. (red.), Warszawa 2016.
Kodeks karny. Komentarz, Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Warszawa 2018.
Kodeks karny. Komentarz, Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Warszawa 2019.
Kodeks karny. Komentarz, Konarska-Wrzosek V. (red.), Warszawa 2018.
Kodeks karny. Komentarz, Mozgawa M. (red.), Warszawa 2017.
Kodeks karny. Komentarz, Stefański R.A. (red.), Warszawa 2018.
Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. II, A. Zoll (red.), Kraków 1999.
Kodeks karny skarbowy. Komentarz, I. Zgoliński (red.), Warszawa 2018.
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Lachowski J. (red.), Warszawa 2018.
Kołodziej S., Omówienie wyroku SN z 18.2.1981 r., V KRN 24/81, OSNPG 1981, Nr 6,
poz. 116.
Konarska-Wrzosek V., Oczkowski T., Skorupka J., Prawo i postępowanie karne skarbo-
we, Warszawa 2010.
Konarska-Wrzosek V., Oczkowski T., Skorupka J., Prawo i postępowanie karne skarbo-
we, Warszawa 2013.
Kordik A., Warunkowe zawieszenie wykonania kary w systemie środków karnych i jego
efektywność, Wrocław 1998.
Kotowski W., Kurzępa B., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006.
Kowalski S., Środki probacyjne w Kodeksie karnym skarbowym po nowelizacji Kodeksu
karnego, Probacja 2015, nr 3.
Kozłowska-Kalisz P., [w:] M. Budyn-Kuli, P. Kozłowska-Kalisz, M. Mozgawa, Kodeks
karny. Praktyczny komentarz, M. Mozgawa (red.), Kraków 2007.235 Bibliografia
Krzymuski E., Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczpospolitej Polskiej na
ziemiach b. zaboru rosyjskiego. Część ogólna, t. I, Warszawa 1921.
Krzymuski E., System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech Kodeksów obowiązu-
jących w Polsce. Część ogólna, Kraków 1921.
Kubacki R., Bartosiewicz A., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2003.
Kubala W., Glosa do wyroku SN z 10 lutego 1989 r., IV KR 8/89, Prob. Praw. 1990, nr 2–3.
Kulesza J., Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 23.11.2007 r., VI SA/WA 1560/07, Pal.
2008, nr 11–12.
Kulesza J.A., Glosa do postanowienia SN z 2.2.2009 r., V KK 330/08, WPP 2011, nr 3.
Kulesza J.A., Glosa do wyroku SN z 1.2.1989 r., V KRN 300/88, OSP 1991, nr 9, poz. 203.
Kulesza J.A., Kary dodatkowe zakazu zajmowania określonych stanowisk, wykonywania
określonego zawodu i prowadzenia określonej działalności w świetle KK z 1969 r., Pal.
1978, nr 5–6.
Kulesza J.A., Obligatoryjne orzekanie kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych
(na podstawie art. 40 § 1 k.k.), Pal. 1983, nr 9.
Kulesza J., Problemy odbycia kar dodatkowych przewidzianych w art. 38 pkt 1–4 k.k.,
Prob. Praw. 1981, nr 12.
Kulesza J., Treść kary dodatkowej pozbawienia praw publicznych, Prob. Praw. 1980, nr 6.
Kulesza J.A., [w:] System Prawa Karnego. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie,
M. Melezini (red.), Warszawa 2010.
Kulig A., [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, P. Sarnecki (red.), Warsza-
wa 2008
Lachowski J., Istota warunkowego przedterminowego zwolnienia, PiP 2008, z. 2.
Lachowski J., Pozbawienie praw publicznych w Kodeksie karnym, Prok. i Pr. 2003, nr 10.
Lachowski J., Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa 2010.
Lachowski J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. II, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.),
Warszawa 2011.
Lachowski J., Marek A., Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa 2016.
Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2001.
Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2017.
Lelental S., Projektowane zmiany przepisów Kodeksu karnego o warunkowym przedter-
minowym zwolnieniu, Prob. Pr. 1982, nr 7.
Lelental S., Warunkowe przedterminowe zwolnienie w orzecznictwie Sądu Najwyższego  
i sądów apelacyjnych w latach 2000 do II półrocza – 2002 r., PWP 2003, nr 40–41.
Lelental S., Warunkowe przedterminowe zwolnienie w projekcie kodyfikacji karnej, [w:]
Problemy nauk penalnych. Prace poświęcone Pani Profesor Oktawii Górniok, Kato-
wice 1996.
Lelental  S.,  Szymanowski  T.,  Uzasadnienie  projektu  Kodeksu  karnego  wykonawczego  
z 1990 r., WPP 1990, nr 4.
Leonieni M., Kary dodatkowe w kodyfikacji karnej z 1969 r., NP 1969, nr 11–12, s. 1624.
Leonieni M., O istocie warunkowego skazania, PiP 1958, z. 5–6
Leonieni M., Warunkowe skazanie – formą wykonania kary, NP 1959, nr 7–8.236 Bibliografia
Leonieni M., Warunkowe zawieszenie wykonania kary w polskim prawie karnym. Analiza
ustawy i praktyki sądowej, Warszawa 1974.
Leonieni M., Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Podstawy stosowania, Warszawa
1961.
Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2006.
Lernell L., Wykład prawa karnego. Część ogólna, t. II, Warszawa 1969, 1971.
Lernell L., Wykład prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1961.
Leśko T., System środków karnych, Warszawa 1974.
Lubiński K., Pojęcie i zakres wymiaru sprawiedliwości, SP 1987, nr 4.
Łabuda G., [w:] J. Giezek (red.), N. Kłączyńska, G. Łabuda, Kodeks karny. Komentarz.
Część ogólna, Warszawa 2014.
Łabuda G., Sporne kwestie warunkowego umorzenia postępowania karnego w sprawach
o przestępstwa skarbowe, Probacja 2009, nr 3–4.
Łucarz K., Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek polityki kryminalnej, Wrocław 2005
Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.
Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lublin 2012.
Makarewicz J., Polskie prawo karne. Część ogólna, Lwów–Warszawa 1919.
Makarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914.
Makowski W., Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 1932.
Makuch A., Glosa do wyroku SN z 22.1.1991 r., WR 420/90, OSP 1993, nr 3, poz. 63.
Makuch A., Środki karne w projekcie Kodeksu karnego a kary dodatkowe w obowiązującym
prawie karnym, AUMCS 1991, vol. XXXVIII.
Małolepszy M., Częściowy zakaz wykonywania zawodu, CzPKiNP 2017, nr 1.
Mały słownik języka polskiego, S. Skorupka i in. (red.), Warszawa 1968.
Mały słownik języka polskiego, S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), Warszawa
1995.
Marciniak M., Problematyka kary grzywny za przestępstwo skarbowe w przypadku wnio-
sku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, Prok. i Pr. 2006, nr 1.
Marek A., Prawo karne, Warszawa 2001.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
Matysiak R., Problematyka stosowania środka karnego podania wyroku do publicznej
wiadomości, WPP 2013, Nr 4
Melezini M., Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, Biały-
stok 2003.
Michalski J., Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 2000.
Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Toruń 1998.
Mikołajczyk M., Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI–XVIII, Ka-
towice 1998.
Mikos  J.,  Sobolewski  Z.,  Kiedy  należy  orzec  utratę  prawa  wykonywania  zawodu,  NP
1958, nr 2.237 Bibliografia
Miś K., Podanie wyroku do publicznej wiadomości na gruncie nowej kodyfikacji karnej.
Nowa kodyfikacja prawa karnego , t. V.
Mogilnicki A., Kary dodatkowe, Warszawa 1907.
Muszyński J., Skutki orzeczenia niektórych kar sądowych dla stosunku służbowego żołnie-
rzy zawodowych, WPP 1970, nr 4.
Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, nr 3.
Nowy słownik języka polskiego, B. Dunaj (red.), Kalisz 2007.
Nowy słownik języka polskiego, E. Sobol (red.), Warszawa 2002.
Oberleitner S., Ordery, odznaczenia i odznaki III Rzeczypospolitej Polskiej 1990–1999,
Toruń 2001.
Ochendowski E., Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2009.
Paprzycki L.K., Glosa do wyroku SN z 7.6.1982 r., RW 422/82, NP 1984, nr 1.
Paprzycki L.K., Glosa do wyroku SN z 12 listopada 1985 r., II KR 245/85, NP 1988, nr 4.
Paprzycki L.K., Glosa do wyroku z SN z 17 listopada 1987 r., VI KZP 29/87, OSPiKA
1988, nr 7–8.
Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Kraków 2003.
Peiper L., Komentarz do Kodeksu karnego: prawa o wykroczeniach i przepisów wprowa-
dzających wraz z niektórymi ustawami dodatkowymi i wzorcami orzeczeń do prawa  
o wykroczeniach, Warszawa 1936.
Pławski S., Prawo karne, cz. II, Warszawa 1966.
Pławski S., Zagadnienie kar dodatkowych i skutków skazania, NP 1958, nr 1.
Pomorski M., Konstytucyjna zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości w PRL, AUM-
CS, Sectio G. Ius, Nr XVII, 1970.
Postulski K., [w:] Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk
199.8
Postulski K., Stosowanie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, PS 2001, nr 7–8.
Postulski K., Siwek M., Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004.
Potępa J., W sprawie nowelizacji przepisów k.k. o karach dodatkowych, DPP 1947, nr 11.
Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, H. Zgółkowa (red.), Poznań 2004, t. 4.
Prusak F., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. I, Kraków 2006.
Prusak F., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. II, Kraków 2006.
Prusak F., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008.
Prusak F., Ustawa karna skarbowa z komentarzem, Warszawa 1992.
Prusak F., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1999.
Prusak F., [w:] System Prawa Karnego. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo kar-
ne wojskowe, skarbowe i pozaKodeksowe, M. Bojarski (red.), Warszawa 2014.
Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997.
Radzikowska Z., [w:] G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. Światłowski, Kodeks karny
skarbowy z komentarzem, Gdańsk 2000.238 Bibliografia
Radzikowska Z., [w:] G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A.R. Śwatłowski, Nowa ko-
dyfikacja karna. Krótkie komentarze. Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa
2000.
Raglewski J., Przepadek i środki kompensacyjne w projektowanej nowelizacji Kodeksu
karnego, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2014, z. 13.
Rappaport E.S., Teoria i praktyka skazania warunkowego w Polsce (1917–1939), Pal.
1939, nr 2.
Razowski T., Formalna i merytoryczna kontrola oskarżenia w polskim procesie karnym,
Kraków 2005.
Razowski T., Sposób określenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne pod-
danie się odpowiedzialności kwoty uiszczonej przez sprawcę przestępstwa skarbowego,
PS 2004, nr 11/12.
Razowski T., [w:] G. Łabuda, P. Kardas, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komen-
tarz, Warszawa 2017.
Rejman G., Glosa do wyroku SN z 1.2.1989 r., V KRN 300/88, OSP 1991, nr 2, poz. 47.
Rodakiewicz W., Warunkowe zwolnienie młodocianych z odbycia reszty kary pozbawienia
wolności, Wrocław 2005.
Rybak A., Glosa do post. SN z 1.4.2005 r., IV KK 42/05, Pal. 2006, nr 7–8.
Sakowicz A., [w:] System Prawa Karnego. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie,
M. Melezini (red.), Warszawa 2010.
Sawicki J., Skowronek G., Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, pro-
cesowe i wykonawcze, Warszawa 2017.
Sawicki J., Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbo-
wym, Wrocław 2011.
Sawicki J., Zaniechanie ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym, [w:] Nowa ko-
dyfikacja prawa karnego , L. Bogunia (red.), Wrocław 2001, t. IX.
Sawicki J., Zarys prawa karnego skarbowego, Warszawa 2007.
Siewierski M., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, War-
szawa 1977.
Siwik Z., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa karnego w prawie karnym skar-
bowym, Przegląd Prawa i Administracji 1987, nr 23.
Siwik Z., System środków penalnych w prawie karnym skarbowym, Wrocław 1986.
Siwik Z., Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej. Część ogólna, Wrocław
1993.
Siwik R.A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, O. Górniok  
(red.), Warszawa 2006.
Skowronek G., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego
skarbowego, Prok. i Pr. 2005, nr 3.
Skowronek G., Kodeks karny skarbowy: art. 113–191. Komentarz, Warszawa 2006.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze  2002, wyd.
IV, syst. inf. Lex.239 Bibliografia
Skupiński J., Gwarancje prawidłowości orzekania na tle sporu o pojęcie wymiaru spra-
wiedliwości, PiP 1972, nr 8–9.
Skwarczyński H., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w Kodeksie karnym skar-
bowym, Monitor Podatkowy 2006, nr 4.
Skwarczyński H., Udział Policji w postępowaniu karnym skarbowym, Przegląd Policyjny
2001, nr 3.
Skwarczyński H., Uprawnienia Straży Granicznej w postępowaniu o przestępstwa i wy-
kroczenia skarbowe, WPP 2003
Skwarczyński H., Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w postępowaniu karnym skarbo-
wym, WPP 2001, nr 3–4.
Słownik języka polskiego, t. 1, M. Szymczak (red.), Warszawa 1978.
Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa 1996.
Stefańska B.J., Prawne i społeczne skutki skazania, cz. 1, WPP 2008, nr 1.
Stefańska B.J., Prawne i społeczne skutki skazania, cz. 2, WPP 2008, nr 2.
Stefańska  B.J.,  Zakaz  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej,  [w:]  Środki
karne po nowelizacji w 2015 r., R.A. Stefański (red.), Warszawa 2016.
Stefański  R.A.,  Glosa  do  wyroku  SN  z  1.2.1989  r.,  V  KRN  300/88,  OSP  1990,  nr  7,  
poz. 277.
Stefański R.A., Nowe środki probacyjne, Prok. i Pr. 2006, nr 4.
Stefański R.A., Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2008.
Stefański R.A., Przepadek korzyści majątkowej uzyskanej przez sprawcę z przestępstwa,
Prok. i Pr. 2001, nr 3.
Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karne-
go materialnego, prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń za 2001 r., WPP
2002, nr 1.
Stefański R.A., Przestępstwo czynnej płatnej protekcji (art. 230a k.k.), Prok. i Pr. 2004,
nr 5.
Stefański R.A., Środek karny pozbawienia praw publicznych, IN 2009, nr 3.
Stefański R.A., Środki zapobiegawcze w nowym Kodeksie postępowania karnego, War-
szawa 1998.
Stefański R.A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, R.A. Stefański (red.), Legalis 2018.
Stefański R.A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, R.A. Stefański (red.), Warszawa 2017.
Steinborn S., Porozumienia w polskim procesie karnym. Skazanie bez rozprawy i dobro-
wolne poddanie się odpowiedzialności karnej, Kraków 2005.
Stepanów M., Konsensualne rozstrzyganie w sprawach karnych skarbowych, Prok. i Pr.
2001, nr 11.
Stępień T., Stępień K., Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Bielsko-Biała 1999.
Strogowicz M.S., Proces karny, Warszawa 1952.
Szeleszczuk D., Kilka uwag o celach pozbawienia praw publicznych, [w:] Teoretyczne
i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, T. Bojarski i in. (red.), Lublin
2011.240 Bibliografia
Szeleszczuk D., Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym,
Warszawa 2013.
Szeleszczuk D., Treść środka karnego pozbawienia praw publicznych, PAK 2005, nr 4.
Szeleszczuk D., [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2019.
Szewczyk  M.,  [w:]  G.  Bogdan,  Z.  Ćwiąkalski,  P.  Kardas,  J.  Majewski,  J.  Raglewski,  
M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. I: Komentarz do  
art. 1–116 KK, A. Zoll (red.), Warszawa 2007.
Szewczyk M., [w:] K. Buchała (red.), Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do
Kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 1994.
Szewczyk M., Glosa do wyroku SN z 17 listopada 1987 r., VI KZP 29/87, PiP 1988, nr 12.
Szewczyk M., Górowski W., [w:] Kodeks karny. Komentarz, W. Wróbel, A. Zoll (red.),  
t. 1, cz. I, Warszawa 2016.
Szewczyk M., Kilka uwag na temat funkcji środków karnych na tle obowiązującego Ko-
deksu karnego, [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pa-
mięci Profesora Andrzeja Wąska, L. Leszczyński (red.), Lublin 2005.
Szewczyk M., System środków karnych w projekcie nowego prawa karnego, [w:] Proble-
my kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka pod red.  
S. Waltosia przy współpracy Z. Dody i in., Kraków 1993.
Szumski J., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz,  
J.  Szumski,  L.  Tyszkiewicz, A.  Wąsek,  Kodeks  karny.  Komentarz,  t.  I,  art.  1–116,
Gdańsk 2007.
Szymanowski T., Projekt Kodeksu karnego wykonawczego z 1990 r., PiP 1990, z. 11.
Szymanowski T., Świda Z., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998.
Śliwowski J., Prawo i polityka penitencjarna, Warszawa 1982.
Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, R.A. Stefański (red.), Warszawa 2016.
Światłowski A., Jedna czy wiele procedur karnych, Sopot 2008.
Światłowski A.R., [w:] G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A.R. Światłowski, Kodeks kar-
ny skarbowy. Komentarz, Gdańsk 2007.
Świda W., Prawo karne, Warszawa 1989.
Świda W., [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, War-
szawa 1973.
Świecki D., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w Kodeksie karnym skarbowym,
PS 2001, nr 3.
Tatarczak P., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – wybrane problemy, Monitor
Podatkowy 2001, nr 6.
Trzciński  J.,  [w:]  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz,  t.  II,  L.  Garlicki
(red.), Warszawa 2001
Tużnik M., Postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie
się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym, IN 2012, nr 1.
Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa
2013.
Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 5, Dubisz S. (red.), Warszawa 2003.241 Bibliografia
Uzasadnienie do projektu Kodeksu karnego skarbowego, Sejm III kadencja, druk nr 1146.
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw, Sejm VIII kadencja, druk nr 1186.
Walczak S., Warunkowe zwolnienie w projektach kodyfikacji, NP 1963, nr 6.
Warylewski J., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2007, 2017.
Wasilkowski J., Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963.
Waszczyński  J.,  O  „korzyści  majątkowej”  w  prawie  karnym  (próba  klasyfikacji),  PiP
1981, nr 1.
Waszczyński J., Prawne skutki skazania, PiP 1968, nr 11.
Waszczyński J., Ustrój organów ochrony prawnej w zarysie, Łódź 1969.
Wielki słownik języka polskiego, E. Polański (red.), Kraków 2008.
Wiernikowski Z., Glosa do wyroku SN z 17 listopada 1987 r., VI KZP 29/87, OSP 1988,
nr 11–12.
Wiernikowski Z., Kara 'podania wyroku do publicznej wiadomości' w szczególny sposób
(wybrane zagadnienia), PiP 1990, nr 2.
Wiliński P., Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011.
Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, 2014.
Wilk L., Zagrodnik J., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2018.
Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.
Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
roku, Warszawa 2008.
Wizelberg Z., O istocie warunkowego skazania, WPP 1961, nr 1.
Włodyka S., Konstytucyjna zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości w PRL, PiP 1964,
nr 11.
Wnękowska-Kryże H., Kodeks karny skarbowy. Praktyczny komentarz, Warszawa 2000
Wojciechowska  J.,  Zdrada  ojczyzny  w  polskim  prawie  karnym  na  tle  porównawczym,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.
Wojciechowska J., [w:] E. Bieńkowska, B. Kunicka-Michalska, G. Rejman, J. Wojcie-
chowska, Kodeks karny. Komentarz, G. Rejman (red.), Warszawa 1999.
Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002.
Wojczewski L., Prawo karne skarbowe. Postępowanie karne skarbowe, Szczytno 2002.
Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa
administracyjnego, Poznań 1990.
Wolter W., Nauka o ustawie karnej i o przestępstwie, Kraków 1970.
Wolter, Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. II, Kraków 1934.
Wróbel W., Pojęcie „dobra prawnego” w wykładni przepisów prawa karnego, [w:] Ak-
tualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin
Profesora Andrzeja J. Szwarca, Ł. Pohl (red.), Poznań 2009.
Wróbel W., Środki karne w projekcie Kodeksu karnego, cz. 1, PS 1994, nr 7–8.
Wróbel W., [w:] Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna, t. I, Komentarz do art. 1–116,
A. Zoll (red.), Warszawa 2008.242 Bibliografia
Wróbel W., Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna: t. I: Komentarz do art. 1–52,
Warszawa 2016.
Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014.
Zabłocki S., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba Karna, Pal. 1996, nr 11–12.
Zalewski W., [w:] M. Błaszczyk, J. Długosz, M. Królikowski, J. lachowski, B. Namy-
słowska-Gabrysiak, A. Sakowicz, A. Walczak-Żochowska, W. Zalewski, R. Zawłocki,
S. Żółtek, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 2, R. Zawłocki, M. Królikowski
(red.), Warszawa 2009.
Zalewski W., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 1–116, M. Kró-
likowski, R. Zawłocki (red.), Legalis 2017.
Zdyb  M.,  Lubeńczuk  G.,  Wołoszyn-Cichocka  A.,  Prawo  przedsiębiorcy.  Komentarz,  
Legalis 2019.
Kodeks karny skarbowy. Komentarz, I. Zgoliński (red.), Warszawa 2018.
Zgoliński I., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym,
Warszawa 2011.
Zielińska E., Kary nie związane z pozbawieniem wolności w ustawodawstwie i praktyce
sądowej państw socjalistycznych, Warszawa 1976.
Zoll  A.,  [w:]  G.  Bogdan  G.,  Z.  Ćwiąkalski,  P.  Kardas,  J.  Majewski,  J.  Raglewski,  
M. Szewczyk, W. Wróbel , A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. I, Komentarz do  
art. 1–116, A. Zoll (red.), Kraków 2004.
Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, A. Zoll (red.), Warszawa 2012.
Zubik M., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji i orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego, PS 2005, nr 3.
Zygmont B., Konfiskata mienia a przepadek korzyści majątkowych , Prok. i Pr. 2001, nr 11.
Żywucka-Kozłowska E., Bronowska K., Pozbawienie praw publicznych, [w:] Tożsamość
polskiego prawa karnego, S. Pikulski, M. Romańczuk-Grądzka, B. Orłowska-Zieliń-
ska (red.), Olsztyn 2011.
Orzecznictwo
Wyrok TK z dnia 13 marca 1996 r., K 11/95, OTK ZU 1996, nr 2, poz. 9.
Wyrok TK z dnia z 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 50.
Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., K 41/97, OTK ZU 1998, nr 7, poz. 117.
Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., SK 21/99, OTK 2000, nr 5, poz. 144.
Wyrok TK z dnia 21 lutego 2001 r., P 12/00, OTK 2001, nr 3, poz. 47.
Wyrok TK z dnia 19 lutego 2002 r., U 3/01; OTK ZU 2002, nr 1, poz. 3.
Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02; OTK ZU 2002, nr 6, poz. 83
Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2005 r, SK 34/04, OTK Seria A 2005, nr 6, poz. 69.
Wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, Lex.243 Bibliografia
Uchwała SN z dnia 23 czerwca 1970 r., V KRN 149/70, OSNKW 1970, nr 12, poz. 168.
Uchwała SN z dnia 29 stycznia 1971 r., VI KZP 26/69, OSNKW 1971, nr 3, poz. 33.
Uchwała SN z dnia 14 lipca 1977 r., VII KZP 24/77, OSNKW 1977, nr 9, poz. 93.
Uchwała  Pełnego  Składu  Izby  Karnej  Sądu  Najwyższego  z  dnia  30  stycznia  1980  r.,  
VII KZP 41/78, OSNKW 1980, nr 3, poz. 24.
Uchwała SN z dnia 30 maja 1989 r., V KZP 9/89, OSNKW 1989, nr 5–6, poz. 36.
Uchwała SN(7) z dnia 6 grudnia 1991 r., III CZP 117/91, OSNCP 1992, nr 5, poz. 65.
Uchwała SN z dnia 31 sierpnia 1994 r., I KZP 20/94, OSNKW 1994, nr 9–10, poz. 58.
Uchwała  SN  z  dnia  25  października  2000  r.,  I  KZP  24/00,  OSNKW  2000,  nr  11–12,  
poz. 96.
Uchwała SN z dnia 18 września 2001 r., I KZP 18/01, OSNKW 2001, nr 11–12, poz. 89.
Uchwała SN z dnia 23 lutego 2005 r., III CZP 88/04, OSNC 2006, nr 1, poz. 5.
Uchwała SN z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 6/06, OSNKW 2006, nr 5, poz. 5.6.
Wyrok SN z dnia 25 lutego 1958 r., IV K 703/57, NP 1959, nr 5.
Wyrok SN z dnia 29 grudnia 1959 r., IV K 502/58, OSNPG 1960, nr 3, poz. 42.
Wyrok SN z dnia 25 maja 1960 r., IV K 236/60, RPEiS 1961, nr 1.
Wyrok SN z dnia 28 lutego 1970 r., Rw 123/70, OSNKW 1970, nr 4–5, poz. 41.
Wyrok SN z dnia 15 lutego 1972 r., V KRN 589/71 OSNKW 1972, nr 5, poz. 84
Wyrok SN z dnia 21 października 1974 r., II KR 186/74, OSNPG 1975, z. 3, poz. 34.
Wyrok SN z dnia 30 grudnia 1977 r., V KR 190/77, OSNKW 1978, nr 4–5, poz. 44.
Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1984 r., RNw 4/84, OSNKW 1984, nr 11–12, poz. 113.
Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 1985 r., V KRN 188/85, OSNPG 1986, nr 115.
Wyrok SN z dnia 11 lipca 1985 r., RNw 17/85, OSNKW 1986, nr 3–4, poz. 18.
Wyrok SN z dnia 12 listopada 1985 r., IV KR 268/85, OSNPG 1986, nr 8–9, poz. 103.
Wyrok SN z dnia 18 grudnia 1986 r., II KR 340/86, OSNKW 1987, nr 7–8, poz. 62.
Wyrok SN z dnia 17 listopada 1987 r., VI KZP 29/87, OSNKW 1988, nr 1–2, poz. 2.
Wyrok SN z dnia 15 stycznia 1988 r., WR 600/87, OSNKW 1988, nr 5–6, poz. 37.
Wyrok SN z dnia 11 maja 1988 r., V KRN 83/88, OSNPG 1988, nr 11, poz. 106.
Wyrok SN z dnia 1 lutego 1989 r., V KRN 300/88, OSP 1990, nr 7, poz. 277.
Wyrok SN z dnia 10 lutego 1989 r., IV KR 8/89, OSNKW 1989, nr 3–4, poz. 28.
Wyrok SN z dnia 9 maja 1996 r., III KKN 15/96, OSNKW 1996, nr 9–10, poz. 55.
Wyrok SN z dnia 11 października 1996 r., III RN 4/96, OSNAPiUS 1997, nr 10, poz. 160.
Wyrok SN z dnia 17 maja 2000 r., V KKN 104/00, niepubl.
Wyrok SN z dnia 3 września 2004 r., WA 9/04, OSNwSK 2004, nr 1.
Wyrok SN z dnia 24 lutego 2005 r., V KK 435/04, LEX nr 147241.
Wyrok SN z dnia 31 marca 2005 r., IV KK 75/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 653.
Wyrok SN z dnia 13 września 2005 r., WA 25/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 1656.
Wyrok SN z dnia 20 lutego 2006 r., IV KK 18/06, Prok. i Pr. 2006, nr 6, poz. 6.
Wyrok SN z dnia 28 lutego 2006 r., V KK 472/05, OSNKW 2006, nr 5, poz. 48.244 Bibliografia
Wyrok SN z dnia 2 października 2006 r., V KK 213/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1856.
Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 2007 r., IV KK 114/07, Prok. i Pr. 2007, nr 9, poz. 2.
Wyrok SN z dnia 1 sierpnia 2007 r., IV KK 119/2007, OSNKW 2007, nr 12, poz. 92.
Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 2008 r., II KK 29/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 871.
Wyrok SN z dnia 4 sierpnia 2008 r., IV KK 206/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 1559.
Wyrok SN z dnia 14 listopada 2008 r., V KK 256/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 2298.
Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2009 r., V KK 245/08, OSNwSK 2009, poz. 164.
Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2009 r., V KK 245/08, Prok. i Pr.-wkł. 2009, Nr 6, poz. 3.
Wyrok SN z dnia 21 lipca 2011 r., II KK 169/11, KZS 2011, nr 11, poz. 9.
Wyrok SN z dnia 27 marca 2013 r., III KK 273/12, KZS 2013, nr 6, poz. 19.
Wyrok SN z dnia 17 maja 2016 r., III KK 28/16, LEX nr 2051033.
Postanowienie SN z dnia 29 kwietnia 1998 r., III CZP 7/98, OSNC 1998, nr 11, poz. 188.
Postanowienie SN z dnia 28 maja 2001 r., III KKN 152/99, LEX nr 52000.
Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 2004 r., II KK 37/04, LEX nr 109476.
Postanowienie SN z dnia 25 maja 2005 r., III KK 84/05, niepubl.
Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2006 r., III CK 369/05, OSNC 2006, nr 11, poz. 187.
Postanowienie SN z dnia 5 lipca 2006 r., IV KK 177/06, Prok. i Pr. – wkł. 2006, nr 11,  
poz. 5.
Postanowienie SN z dnia 3 października 2007 r., II KK 176/07, KZS 2008, nr 4, poz. 16.
Postanowienie  SN  z  dnia  14  listopada  2008  r.,  V  KK  132/08,  OSNwSK  2008,  nr  1,  
poz. 2293.
Postanowienie SN z dnia 20 listopada 2008 r., II KK 180/08, BPK 2008, Nr 13, s. 40–41.
Postanowienie SN z dnia 13 stycznia 2009 r., V KK 366/08, BPK 2009, nr 2, poz. 70.
Postanowienie SN z dnia 13 lipca 2010 r., WZ 29/10, OSNKW 2010, nr 10, poz. 90.
Postanowienie SN z dnia 7 października 2010 r., II KK 246/10, BPK 2010, nr 7, poz. 28.
Wyrok NSA z dnia 2 grudnia 1994 r., SA/Łd 741/94, Legalis.
Wyrok NSA z dnia 4 lutego 2000 r., I SA/Lu 1518/98, niepubl.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 14 lutego 1991 r., II Akr 3/91, KZS 1991, nr 3, poz. 8.
Wyrok  SA  w  Krakowie  z  dnia  11  czerwca  1992  r.,  II Akr  62/92,  KZS  1992,  nr  3–4,  
poz. 44.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 12 listopada 1992 r., II AKR 208/92, OSA 1993, nr 3, poz. 13.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 23 listopada 2000 r., II AKa 217/00, Prok. i Pr. – wkł. 2001,  
nr 6, poz. 16
Wyrok SA w Lublinie z dnia 30 maja 2001 r., II AKz 230/01, OSA 2001, z. 12, poz. 87.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 r., II AKa 107/05, LEX nr 164569.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 20 października 2005 r., II AKa 354/05, KZS 2006, z. 4,
poz. 51.245 Bibliografia
Wyrok SA w Szczecinie z dnia 26 lipca 2006 r., II AKa 93/06, LEX nr 283409.
Wyrok SA w Krakowie z dnia 28 czerwca 2007 r., II AKa 190/07, KZS 2008, nr 2, poz. 58.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 marca 2009 r., II AKa 42/09, KZS 2009, nr 7–8,  
poz. 68.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2009 r., II AKa 79/09, KZS 2009, Nr 9,  
poz. 60.
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 7 listopada 2012 r., II AKa 350/12, Lex nr 1236136.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 7 marca 2013 r., II AKa 470/12, Legalis.
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 13 listopada 2013 r., II AKa 210/13, Legalis.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r., II AKa 65/13, KZS 2014, nr 2, poz. 15.
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2014 r., II AKa 260/13, Legalis nr 12417.
Wyrok SA w Katowicach w wyroku z dnia 24 listopada 2016 r., II AKa 366/16, Legalis.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 23 marca 2017 r., II AKa 558/16, Legalis.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 18 maja 2017 r., II AKa 88/17, Legalis.
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 10 stycznia 2002 r., II AKz 513/15, KZS 2002,  
nr 1, poz. 15.
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 21 października 2004 r., II AKzw 709/04, OSA
2005, nr 4, poz. 23.
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2005 r., II AKzw 1161/04, OSA 2005,
nr 8, poz. 54.
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 19 grudnia 2006 r., II AKzw 984/06, KZS 2007,  
nr 1, poz. 42.
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 7 listopada 2007 r., II AKzw 768/07, KZS 2008,  
nr 4, poz. 72.
Postanowienie SA w Lublinie z dnia 8 października 2008 r., II AKzw 743/08, KZS 2009,
nr 2, poz. 48.
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. – Prawo karne skarbowe
(Dz.U. R.P. Nr 84, poz. 581).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145  
i 1495).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 821 i 1238).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz., 1950 i 2128).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 30).
Ustawa  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  –  Kodeks  karny  wykonawczy  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  
poz. 1950 i 2128).
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 19).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 i 1504).246 Bibliografia
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 138).
Ustawa karna skarbowa z dnia 26 października 1971 r. (Dz.U. z 1971 r. Nr 28, poz. 260
ze zm.).
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1479).
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 768).
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 111, poz. 1061).
Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  zwierząt  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  122  
i 1123).
Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2352).
Ustawa  z  dnia  24  maja  2000  r.  o  Krajowym  Rejestrze  Karnym  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  
poz. 1158).
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 847  
i 1495).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 864  
ze zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292  
i 1495).
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 2174 oraz z 2019 r. poz. 1564).
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1534).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.  
z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 2212
oraz z 2019 r., poz. 693).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900
ze zm.).
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1541 i 2020).
Ustawa z 16 października 1992 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odzna-
czeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy
(Dz.U. z 1992 r. Nr 90, poz. 451 oraz z 1995 r. Nr 83, poz. 419).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 167).Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r.,  
poz. 1390 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1291 ze zm.).
Ustawa  z  dnia  9  października  2009  r.  o  dyscyplinie  wojskowej  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  
poz. 1508 i 2020).
Rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  z  dnia  11  lipca  1932r.  –  Kodeks  karny
(Dz.U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości
zryczałtowanych  kosztów  postępowania  związanych  ze  zgłoszeniem  wniosku  o  ze-
zwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2074).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
standardu  podstawowych  usług  świadczonych  przez  specjalistyczne  ośrodki  wspar-
cia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,
szczegółowych  kierunków  prowadzenia  oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych  wo-
bec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących od -
działywania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 październi-
ka 2013 r. ustanawiającego unijny Kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269 z 10 października
2013, s. 1 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu
wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach kar-
nych wykonawczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 969).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd
(Dz.U. z 2016 r., poz. 943).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie współ-
działania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, za-
bezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich
wykonywaniem (Dz.U. z 2016 r., poz. 2305).
Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  27  lutego  2017  r.  w  sprawie  wyka-
zu  przedmiotów,  które  w  razie  orzeczenia  ich  przepadku  przekazuje  się  bezpośred-
nio innym organom niż właściwy naczelnik urzędu skarbowego (t.j. Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 2139).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane