• Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (re-use). Komentarz do ustawy

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (re-use). Komentarz do ustawy

 • Autor: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-532-8
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 368/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany komentarz do ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (re-use) jest publikacją pomocną zarówno samym organom dysponującym informacjami, jak też podmiotom ubiegającym się o informacje, które mają być ponownie wykorzystane a także innym osobom zajmującym się powyższą problematyką zawodowo, czy też naukowo. Posiada on nie tylko walor praktyczny, ale też i naukowy.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Wprowadzenie do komentarza

I. Informatyzacja i cyfryzacja w administracji publicznej

Definicja informatyzacji i administracji elektronicznej
Cyfryzacja jako proces wstępny re-use
Ekonomiczny potencjał cyfryzacji
Treści cyfrowe – przedmiot ochrony
Pojęcie cyfryzacji a zasób archiwalny
Zadania i usługi publiczne a dostęp do informacji sektora publicznego
Zasady komunikacji elektronicznej w administracji publicznej

II. Otwartość zasobów administracji publicznej w unijnej  i krajowej polityce re-use

Funkcja ekonomiczna prawa i alokacja zasobów w administracji
publicznej
Otwartość zasobów – polityka unijna
Otwartość zasobów – polityka krajowa
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – dyrektywy Unii Europejskiej
Dyrektywa re-use 2003
Dyrektywa re-use 2013

III. Dostęp do informacji jako prawo podstawowe

Dostęp do informacji a otwartość zasobów publicznych
Zasoby publiczne jako przedmiot otwartości zasobów
Zadania administracji publicznej a otwartość zasobów
Komentarz do ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1.[Przedmiot ustawy]
Art. 2.[Pojęcia informacji sektora publicznego i ponownego wykorzystywania]
Informacja publiczna
Zasoby publiczne
Informacja przetworzona
Informacja sektora publicznego
Art. 3. [Podmioty zobowiązane]
Art. 4. [Informacje sektora publicznego nieobjęte ustawą]
Art. 5. [Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego]
Biuletyn Informacji Publicznej
Centralne Repozytorium Informacji Publicznej
Procedura – dwa tryby
Art. 6. [Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania]
Ograniczenie ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych
Tajemnice prawnie chronione – wybrane przykłady
Ograniczenia ze względu na prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy
Ograniczenia ze względu na informacje sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw szczególnych
Udostępnianie w sieci internet zasobów z domeny publicznej (wolnych od zastrzeżeń prawa autorskiego)
Domena publiczna
Idea wolnego dostępu do zasobów cyfrowych a prawa autorskie podmiotu zobowiązanego
Art. 7. [Ustawa a przepisy szczególne]

Rozdział II. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Art. 8. [Zasada niedyskryminacji]
Art. 9. [Zasada niewyłączności]
Art. 10. [Udostępnianie danych elektronicznych w formatach umożliwiających odczyt maszynowy; opracowanie informacji]
Art. 11. [Informowanie o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego]
Art. 12. [Warunki ponownego wykorzystywania jako oferta]

Rozdział III. Warunki ponownego wykorzystania

Art. 13. [Reguły wprowadzenia warunków ponownego wykorzystywania]
Art. 14. [Treść warunków ponownego wykorzystywania]
Art. 15. [Zasada proporcjonalności]

Rozdział IV. Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Art. 16. [Zasada braku opłat]
Art. 17. [Zasady nałożenia i ustalenia wysokości opłat]
Art. 18. [Podwyższenie opłat w przypadku informacji udostępnianych przez muzea]
Art. 19. [Opłata w przypadku stałego i bezpośredniego przekazywania informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym]
Art. 20. [Wskazanie sposobu obliczenia opłaty]

Rozdział V.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek

Art. 21. [Wniosek o ponowne wykorzystywanie]
Art. 22. [Termin rozpatrzenia wniosku]
Art. 23. [Rozpatrzenie wniosku; złożenie sprzeciwu]
Art. 24.  [Rozpatrzenie wniosku dotyczącego stałego i bezpośredniego dostępu do informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym]
Art. 25.  [Zakres stosowania przepisów k.p.a. i ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi]

Rozdział VI. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.

Rozdział VII. Przepisy przejściowe i przepis końcowy

Art. 38. [Przepis przejściowy]
Art. 39. [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych]
Art. 40. [Wejście w życie ustawy]

Bibliografia

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej w Warszawie; prowadzi prace badawcze nad zagrożeniami bezpieczeństwa w kontekście rozwoju mediów elektronicznych i procesami cyfryzacji; wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego; w latach 1996-2011 była zatrudniona jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz w TVP SA; specjalizuje się w krajowym i europejskim prawie mediów oraz komunikacji elektronicznej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane