• Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska

Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska

 • Autor: Wojciech Radecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-030-2
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 279/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  15.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 15.00 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Przedmiotem publikacji jest komentarz do przepisów czterech ustaw w częściach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat podwyższonych (sankcyjnych) oraz administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Komentowane przepisy pochodzą z ustaw:
 
- prawo ochrony środowiska
- o odpadach
- o międzynarodowym obrocie odpadami
- o ochronie przyrody.
 
Na gruncie aktualnie obowiązującego, wielokrotnie nowelizowanego stanu prawnego autor – wykorzystując dorobek literatury i orzecznictwa sądowego - przedstawia koncepcję odpowiednich instrumentów prawnych oraz mechanizmy ich stosowania.

W opracowaniu uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2009 roku.

Spis treści:

Objaśnienie ważniejszych skrótów

Wstęp

Część I. Wprowadzenie do problematyki opłat i kar pieniężnych

Ewolucja przepisów o opłatach i karach pieniężnych w polskim prawie ochrony środowiska

Charakter prawny opłat, opłat sankcyjnych (podwyższonych) i administracyjnych kar pieniężnych

Część II. Środki finansowo-prawne. Komentarz do tytułu V ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Tytuł V. Środki finansowo-prawne

Dział I. Przepisy ogólne
Dział II . Opłaty za korzystanie ze środowiska

Rozdział 1. Wnoszenie opłat
Rozdział 2. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska
Rozdział 3. Opłaty podwyższone
Rozdział 4. Przepisy szczególne dotyczące opłat za pobór wody, wprowadzanie ścieków i za składowanie odpadów

Dział III. Administracyjne kary pieniężne

Rozdział 1. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary
Rozdział 2. Wysokość kar
Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków oraz emisję hałasu

Dział IV. Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych

Część III. Przepisy karne i opłaty sankcyjne. Komentarz do Rozdziału 9. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (art. 79a)

Część IV. Kary pieniężne. Komentarz do Rozdziału 9. ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (art. 32–35)

Część V. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Komentarz do Rozdziału 4. ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 83–90)

Literatura

Wojciech Radecki
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emerytowany kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz gospodarkę odpadami. Autor ponad 150 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim, w tym wznawianych i aktualizowanych komentarzy do ustaw: o ochronie przyrody, tzw. leśnej, łowieckiej, rybackiej oraz o ochronie zwierząt.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ustawa o zapobieganiu szkodom w śro...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Analiza kosztów-korzyści w wycenie ...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Ustawa o ochronie przyrody. Komenta...

134.10 zł 149.00 zł Cena netto: 127.71 zł

Ornitologia kryminalna

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Odpowiedzialność za środowisko z pe...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawo łowieckie z komentarzem do wy...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ustawa o ochronie przyrody z koment...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane