• Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz do zmian

Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz do zmian

 • Autor: redakcja naukowa Wojciech Cieślak Kazimierz J. Pawelec Igor Tuleya
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-929-0
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 464/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  12.00 zł

 • 85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tezy komentarza. Każdy dział poprzedzony został bibliografią. Komentarz do owych przepisów oparty został także na wykładni autentycznej, chociaż w ograniczonym zakresie, albowiem w porównaniu do projektów zmian zawierających uzasadnienia ustawodawca uznał za zasadne zawrzeć odmienne lub zmienione rozwiązania bądź nie uwzględnił proponowanych zmian, co zwłaszcza dotyczyło ustawy z 20 lutego 2015 r. nazywanej „nowelą do noweli”. Stąd zaszła potrzeba sięgnięcia po wykładnię językową, systemową i inne. W komentarzu wykorzystano również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, sądownictwa międzynarodowego, a także dorobek piśmiennictwa.

Komentarz jest opracowaniem zbiorowym, co nie oznacza, że wspólnym. Stąd każdy z autorów nie unikał wyrażania własnych zapatrywań, wskazując również na inne. Publikacja jest zatem, opracowaniem neutralnym. Adresowana jest przede wszystkim do praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów i studentów zainteresowanych problematyką procesu karnego. Warto, aby sięgnęli po nią również policjanci i pracownicy innych służb, którzy w pracy zawodowej stykają się z przestępczością oraz prowadzą postępowania karne.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Dział I. PRZEPISY WSTĘPNE

Dział II. SĄD


Rozdział 1 – Właściwość i skład sądu
Rozdział 2 – Wyłączenie sędziego

Dział III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY

Rozdział 4 – Pokrzywdzony
Rozdział 5 – Oskarżyciel posiłkowy
Rozdział 6 – Oskarżyciel prywatny
Rozdział 8 – Oskarżony
Rozdział 8a – Podmiot odpowiedzialny za zwrot Skarbowi Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa – uchylony
Rozdział 9 – Obrońcy i pełnomocnicy

Dział IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE

Rozdział 11 – Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
Rozdział 12 – Narada i głosowanie
Rozdział 13 – Porządek czynności procesowych
Rozdział 14 – Terminy
Rozdział 15 – Doręczenia
Rozdział 16 – Protokoły
Rozdział 17 – Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
Rozdział 18 – Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

Dział V. DOWODY

Rozdział 19 – Przepisy ogólne
Rozdział 21 – Świadkowie
Rozdział 22 – Biegli, tłumacze, specjaliści
Rozdział 23 – Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy
Rozdział 24 – Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
Rozdział 25 – Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie

Dział VI. ŚRODKI PRZYMUSU

Rozdział 27 – Zatrzymanie
Rozdział 28 – Środki zapobiegawcze
Rozdział 29 – Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
Rozdział 31 – Kary porządkowe
Rozdział 32 – Zabezpieczenie majątkowe

Dział VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

Rozdział 33 – Przepisy ogólne
Rozdział 34 – Wszczęcie śledztwa
Rozdział 35 – Przebieg śledztwa
Rozdział 36 – Zamknięcie śledztwa
Rozdział 36a – Dochodzenie
Rozdział 38 – Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
Rozdział 39 – Akt oskarżenia

Dział VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

Rozdział 40 – Wstępna kontrola oskarżenia
Rozdział 41 – Przygotowanie do rozprawy głównej
Rozdział 43 – Przepisy ogólne o rozprawie
Rozdział 44 – Rozpoczęcie rozprawy głównej
Rozdział 45 – Przewód sądowy

Dział IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Rozdział 48 – Przepisy ogólne
Rozdział 49 – Apelacja
Rozdział 50 – Zażalenie i sprzeciw

Dział X. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE

Rozdział 51 – Postępowanie uproszczone – uchylony
Rozdział 52 – Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
Rozdział 53 – Postępowanie nakazowe
Rozdział 54a – Postępowanie przyśpieszone

Dział XI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Rozdział 55 – Kasacja
Rozdział 56 – Wznowienie postępowania

Dział XII. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU ORZECZENIA

Rozdział 58 – Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu
Rozdział 60 – Orzekanie kary łącznej

Dział XIII. POSTĘPOWANIE MIĘDZYNARODOWE

Rozdział 65 – Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Rozdział 65a – Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Rozdział 65b – Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Rozdział 66a – Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Rozdział 66h – Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenie o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
Rozdział 66i – Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie

Dział XIV. KOSZTY PROCESU

Rozdział 68 – Przepisy ogólne
Rozdział 71 – Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu – uchylony

Dział XV. POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH

Rozdział 72 – Przepisy ogólne

redakcja naukowa

Wojciech Cieślak

dr hab., profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adwokat.

Książki tego autora

Kazimierz J. Pawelec
adwokat, doktor nauk prawnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie przez 12 lat pracował w warszawskich prokuraturach. Od 1992 r. jest adwokatem, prowadzącym własną kancelarię. Jest również wykładowcą akademickim. Specjalizuje się w prawie karnym oraz karno-skarbowym. Szczególnym zainteresowaniem darzy przestępczość komunikacyjną, w której to dziedzinie jest uznanym autorytetem, jak również w zakresie prawa dowodowego. Jest autorem kilkuset publikacji prasowych, zarówno naukowych, jak też popularno-naukowych. Nadto, jest autorem przeszło dwudziestu książek.
ORCID: 0000-0001-8669-0249

Książki tego autora

Igor Tuleya
polski prawnik, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz były rzecznik tego sądu

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane