• Bezpieczeństwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Bezpieczeństwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 • Autor: Wojciech Kotowski Bolesław Kurzępa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-282-5
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ma na celu przybliżenie ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, obowiązków producentów i dystrybutorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz zasad i trybu sprawowania nadzoru gwarantujących bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek, określonych w ustawie, której przepisy zostały zaprezentowane w formie klasycznego komentarza do każdego artykułu, uszeregowanego w formie zwięzłych tez.

Opracowanie zostało wzbogacone prezentacją postanowień dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz. U. WE Nr L 11/4) mającej ścisły związek z komentowaną ustawą.
Spis treści:
 
Wykaz skrótów
 
Słowo wstępne
 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2003 r. ze zm.)
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
 
Art. 1. [Zakres regulacji]
Art. 2. [Zastosowanie ustawy]
Art. 3. [Definicje ważniejszych określeń ustawowych]
 
Rozdział 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów
 
Art. 4. [Określenie bezpiecznego produktu]
Art. 5. [Ocena poziomu bezpieczeństwa produktu]
Art. 6. [Warunki uznania produktu za bezpieczny]
Art. 7. [Kompetencje organu nadzoru]
Art. 8. [Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa]
Art. 9. [Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa lub znakowania określonych produktów]
 
Rozdział 3. Obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie bezpieczeństwa produktów
 
Art. 10. [Obowiązki producentów]
Art. 11. [Obowiązki dystrybutorów]
Art. 12. [Współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa produktów]
 
Rozdział 4. Nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów
 
Art. 13. [Organ nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów]
Art. 14. [Zakres nadzoru]
Art. 15. [Uprawnienia konsumentów]
Art. 16. [Obowiązki organu nadzoru]
Art. 17. [Organ kontroli produktów]
Art. 18. [Kompetencje kontrolne Inspekcji Handlowej dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów]
Art. 19. [Kompetencje wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w zakresie oznakowania produktów]
Art. 20. [Wszczęcie przez organ nadzoru postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu]
Art. 20a. [Kompetencje organu nadzoru w toku postępowania]
Art. 21. [Strony oraz czas trwania postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu]
Art. 22. [Zakres postanowienia organu nadzoru]
Art. 22a. [Dokument jako dowód postępowania]
Art. 23. [Zasadność decyzji zakazującej obrót produktem, który nie jest bezpieczny]
Art. 24. [Rodzaje decyzji organu nadzoru w razie stwierdzenia, iż produkt nie jest bezpieczny]
Art. 24a. [Obowiązki organu nadzoru w zakresie informacji]
Art. 25. [Podstawa wpisu do rejestru produktów niebezpiecznych]
Art. 25a. [Opłaty związane z badaniami i opiniami biegłych w postępowaniu o ogólnym bezpieczeństwie produktu]
Art. 26. [Zastosowanie przepisów k.p.a.]
Art. 27. [Zasadność wykorzystania informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa]
Art. 28. [Kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów]
Art. 29. [Zakres informowania przez organ nadzoru Komisji Europejskiej]
Art. 30. [Rejestr produktów niebezpiecznych]
Art. 31. [Krajowy system informacji o produktach niebezpiecznych]
Art. 32. [Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich]
Art. 33. [Tryb postępowania organów celnych podczas kontroli celnej produktów objętych dopuszczeniem do obrotu]
 
Rozdział 4a. Kary pieniężne
 
Art. 33a. [Rodzaje i zasady nakładania kar pieniężnych]
 
Rozdział 5. (uchylony)
 
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 
Art. 38. [Zmiany w ustawie o Inspekcji Handlowej]
Art. 39. [Zmiany w ustawie o systemie oceny zgodności]
Art. 40. [Zastosowanie dotychczasowych przepisów]
Art. 41. [Aktualność dotychczasowych rejestrów produktów]
Art. 42. [Zasadność zatrzymania produktu przez organ celny]
Art. 43. [Czas obowiązywania dotychczasowych aktów wykonawczych]
Art. 44. [Data obowiązywania przepisów]
Art. 45. [Utrata mocy ustawy]
Art. 46. [Data wejścia w życie ustawy]

Wykaz aktów wykonawczych

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu europejskiego i rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Bibliografia

Wojciech Kotowski

Bolesław Kurzępa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane