• Psychologia dla służb społecznych

Psychologia dla służb społecznych

 • Autor: Krystyna Ostrowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-796-8
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 460/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest pracą zbiorową i obejmuje wszystkie istotne elementy wiedzy psychologicznej, które powinna posiadać osoba pracująca na rzecz innych ludzi, pomagająca im w rozwoju oraz w normalnym funkcjonowaniu społecznym i indywidualnym tzn. pomagająca, by jak najwięcej osób, członków społeczeństwa mogło działać jako osoby autonomiczne, a jednocześnie włączone w struktury społeczne i odczuwające satysfakcję z życia (…).

Przygotowana przez teoretyków i praktyków psychologii książka będzie użyteczna dla wszystkich tych osób, które albo są na etapie przygotowywania się do przyszłej pracy zawodowej w tzw. służbach społecznych lub aktualnie ją realizują. Działania mające na celu rozpoznanie i profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu współczesnych problemów członków społeczeństwa, niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju się znajdują, wymagają niezbędnego kwantum wiedzy o samym człowieku, mechanizmach jego zachowania, podejmowania decyzji, warunkach prawidłowego rozwoju, samorealizacji, możliwościach modyfikacji i korekcji zaburzeń tak w rozwoju, jak i funkcjonowania we wszystkich ludzkich wymiarach (fizycznym, psychicznym, społecznym, duchowym).

Spis treści:

Wstęp

Część I. Ogólne zagadnienia psychologii
Wojciech Wypler

Wprowadzenie
Rozdział 1. Psychologia jako nauka
Rozdział 2. Procesy spostrzegania
Rozdział 3. Procesy uczenia się  
Rozdział 4. Psychologia pamięci  
Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów, myślenie i inteligencja
Rozdział 6. Psychologia motywacji  
Rozdział 7. Psychologia emocji i radzenia sobie ze stresem

Część II. Psychologiczne koncepcje człowieka i osobowości
Krystyna Ostrowska

Wprowadzenie
Rozdział 1. Rozumienie pojęcia „psyche” na przestrzeni dziejów
Rozdział 2. Współczesne antropologiczne podstawy uprawiania psychologii
Rozdział 3. Definicje osobowości w  kontekście podstawowych nurtów myślowych uprawiania psychologii
Rozdział 4. Psychodynamiczne modele kształtowania i funkcjonowania osobowości
Rozdział 5. Przystosowanie jako efekt wzmocnień
Rozdział 6. Rozwój w kierunku samoaktualizacji, czyli urzeczywistnienia własnych możliwości
Rozdział 7. Modele osobowości oparte na strukturze cech
Rozdział 8. Wybrane poznawcze teorie osobowości
Rozdział 9. Wybrane struktury i mechanizmy osobowości warunkujące przystosowanie do środowiska społecznego
Rozdział 10. Zaburzenia w strukturze i funkcjach osobowości

Część III. Psychologia rozwoju człowieka
Ewa Kiliszek

Wprowadzenie
Rozdział 1. Psychologia rozwoju człowieka – nauka teoretyczna i stosowana
Rozdział 2. Podstawowe modele, czynniki i teorie rozwoju człowieka
Rozdział 3. Okresy rozwoju człowieka

Część IV. Człowiek w interakcji z innymi
Ewa Michałowska

Wprowadzenie
Rozdział 1. Psychologia społeczna jako nauka
Rozdział 2. Składowe Ja a świat sytuacji i relacji społecznych
Rozdział 3. Proces spostrzegania społecznego
Rozdział 4. Wpływ społeczny  
Rozdział 5. Postawy
Rozdział 6. Zmiana postaw
Rozdział 7. Grupa społeczna

Część V. Zaburzenia w psychicznym i społecznym funkcjonowaniu człowieka
Justyna Kurtyka-Chałas

Wprowadzenie
Rozdział 1. Przedmiot psychologii klinicznej i stosowane metody
Rozdział 2. Pojęcie normy i zdrowia psychicznego
Rozdział 3. Psychologia kliniczna a psychopatologia
Rozdział 4. Psychologiczne aspekty zdrowia i choroby
Rozdział 5. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej dziecka
Rozdział 6. Płodowy Zespół Alkoholowy
Rozdział 7. Zaburzenia odżywiania  
Rozdział 8. Zaburzenia osobowości i afektywne  
Rozdział 9. Psychologia niepełnosprawności umysłowej

Część VI. Psychologia wobec uzależnień
Grzegorz Kudlak

Wprowadzenie
Rozdział 1. Czym jest uzależnienie?
Rozdział 2. Psychologiczne modele wyjaśniania przyczyn uzależnień
Rozdział 3. Diagnostyka uzależnień
Rozdział 4. Substancje psychoaktywne jako źródła uzależnień
Rozdział 5. Emocjonalne i behawioralne źródła uzależnień
Rozdział 6. Zjawisko współuzależnienia i DDA  
Rozdział 7. Wybrane metody leczenia uzależnień  

Podsumowanie
Noty o Autorach

prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska:

Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że tylko dzięki staraniom prof. K. Ostrowskiej, której udało się zmobilizować grupę psychologów pracujących w kierowanym przez Nią Zakładzie przygotowana została tak potrzebna publikacja, z której będą korzystać nie tylko studenci IPSiR UW, ale również innych Uczelni przygotowujących studentów do pracy z ludźmi wymagającymi wsparcia i specjalistycznej pomocy, oraz praktycy na co dzień tej pomocy udzielającej.

Studenci takich kierunków jak resocjalizacja, praca socjalna, pedagogika itp. nie będą w przyszłości psychologami, nie można więc od nich wymagać, by zgłębiali wiedzę psychologiczną z publikacji przeznaczonych głównie dla studentów psychologii, niemniej wiedza z zakresu psychologii jest im potrzebna dla zrozumienia człowieka, czynników mających wpływ na jego rozwój, mechanizmów rządzących jego zachowaniem, zaburzeń zachowania itp.

(…) całą pracę uważam za niezwykle wartościową i potrzebną, ponieważ studenci kierunków kształcących przyszłych pracowników socjalnych, wychowawców, kuratorów, pedagogów, terapeutów zajęciowych dotychczas nie dysponują zwartą publikacją, która wprowadzałaby ich w podstawowe zagadnienia psychospołecznego funkcjonowania człowieka.

Krystyna Ostrowska
profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab., psycholog, kryminolog; do października 2010 roku prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, kierownik Zakładu Psychologii Dewiacji IPSiR tegoż Wydziału, w swoich pracach badawczych poszukuje osobowościowych uwarunkowań zachowań dewiacyjnych m.in. agresji, ze szczególnym uwzględniłem systemu wartości, emocji, strategii działania. Analizuje zależności pomiędzy deklarowanym i urzeczywistnianym systemem wartości oraz funkcjonowaniem społecznym dzieci i młodzieży. Autorka wielu książek. Prezes Stowarzyszenia Penitencjarnego Patronat.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane