• Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów. Scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych

Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów. Scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych

 • Autor: Krystyna Lelińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-181-8
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 327/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ma na celu wsparcie doradców zawodowych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem młodzieży do planowania kariery; zawiera narzędzie diagnostyczne do pomiaru preferowanej aktywności oraz bazę zawodów najbardziej wskazanych dla ucznia. Taką bazą jest Interaktywna sieć zawodów, która może ułatwić doradcom zawodowym i młodzieży wskazanie obszaru, sektora, dziedziny i branży zawodów najbardziej adekwatnego do preferowanej aktywności. W jej nazwie posłużono się pojęciem sieci, obrazującą złożoność świata zawodów oraz ich wzajemne związki.

Pierwsza część pracy dotyczy istoty i uwarunkowań psychologicznych i społecznych przygotowania młodzieży do planowania kariery. W części drugiej przedstawiono autorską koncepcję Interaktywnej sieci zawodów, którą poprzedziło omówienie procesu przekazu informacji potrzebnych w trafnym zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a także prezentację różnych kategorii informacji składających się na pełną charakterystykę zawodu oraz przegląd różnych podziałów zawodów, których wspólnym kryterium jest przedmiot pracy. Pracę kończą rozdziały prezentujące Kwestionariusz preferowanych aktywności, na podstawie którego każdy może określić KOD PLANOWANEJ KARIERY. Publikacja zawiera scenariusze zajęć, które mogą pomóc doradcom zawodowym w prowadzeniu warsztatów z młodzieżą. W Aneksie załączono Interaktywną sieć zawodów, Wykaz kierunków studiów oraz Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego opatrzone kodami zawodów, które można porównać z kodem planowanej kariery.

Książką będą zainteresowani doradcy zawodowi z poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkolni doradcy zawodowi w szkołach różnych typów i poziomów nauczania, w biurach karier w wyższych uczelniach, jak również koordynatorzy doradztwa zawodowego, pedagodzy szkolni, nauczyciele zajmujący się tą problematyką. Książka może być także przydatna dla studentów doradztwa zawodowego.

Spis treści:

Wprowadzenie
        
Część I. PLANOWANIE KARIERY I JEJ UWARUNKOWANIA
        
Rozdział 1. Planowanie kariery jako proces przygotowania do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych

        
1.1. Istota procesu planowania kariery
1.2. Zadania doradztwa zawodowego w przygotowaniu młodzieży do planowania kariery
1.3. Kariera zawodowa – pojęcie, modele oraz problemy z nią związane
1.4. Rozwój kariery zawodowej a rozwój zawodowy
        
Rozdział 2. Uwarunkowania planowania kariery w świetle teorii i badań
        
2.1. Czynniki kształtujące karierę zawodową wg D.E. Supera
2.2. Rola informacji w planowaniu kariery H. Riesa
2.3. Znaczenie prestiżu zawodu w planowaniu kariery L. Gottfredson
2.4. Autorski model uwarunkowań planowania kariery
2.5. Poziom planowania kariery młodzieży szkół zawodowych w świetle badań własnych    
        
Rozdział 3. Czynniki psychologiczne a planowanie kariery
        
3.1. Planowanie kariery a osobowość
3.2. Zdolności jako ważna cecha w planowaniu kariery
3.3. Kompetencje zawodowe a zdolności
3.4. Zainteresowania jako ukierunkowanie kariery zawodowej
3.5. Temperament i jego rola w planowaniu kariery
3.6. Potrzeby i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej
3.7. Rodzaje narzędzi diagnostycznych w planowaniu kariery
        
Rozdział 4. Czynniki społeczne a planowanie kariery
        
4.1. Struktura społeczna
4.2. Rodzina
4.3. System edukacji i selekcje szkolne
4.4. Instytucje systemu poradnictwa zawodowego
4.5. Rynek pracy
        
Część II. KONCEPCJA INTERAKTYWNEJ SIECI ZAWODÓW
        
Rozdział 5. Znaczenie i zakres informacji zawodowej w planowaniu kariery

        
5.1. Proces przekazu informacji zawodowej
5.2. Zawodoznawstwo jako podstawa tworzenia informacji zawodowej
5.3. Kategorie i zakres informacji zawodowej    
5.4. Formy informacji zawodowej
5.5. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji zawodowej
5.6. Metody przekazu informacji zawodowej
        
Rozdział 6. Źródła wiedzy o zawodach
        
6.1. Klasyfikacja zawodów i specjalności
6.1.1. Polska Rama Kwalifikacji a klasyfikacja zawodów i specjalności
6.2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
6.3. Wykaz kierunków studiów    
        
Rozdział 7. Podziały zawodów i ich znaczenie w planowaniu kariery
        
7.1. Klasyfikacja zawodów wg doświadczeń rodzinnych A. Roe
7.2. Grupy zawodów wg funkcjonalnej analizy pracy S.A. Fine’a
7.3. Podział zawodów wg skłonności zawodowych B.A. Klimowa
7.4. Środowiska zawodowe wg typów osobowości zawodowych J.D. Hollanda
7.5. Mapa świata pracy wg koncepcji D. Predigera
7.6. Sferyczny model zainteresowań i przekonań o kompetencjach T. Traceya
        
Rozdział 8. Podstawy teoretyczne Interaktywnej sieci zawodów
        
8.1. Założenia koncepcji Interaktywnej sieci zawodów wg kryterium przedmiotu pracy
8.1.1. Podział zawodów na obszary wg D. Predigera
8.1.2. Rodzaje aktywności w czterech obszarach zawodów
8.1.3. Hierarchia zadań zawodowych jako kryterium podziału zawodów na sektory, dziedziny i branże
8.1.4. Typologia funkcji psychicznych C. Junga a rodzaje aktywności
8.1.5. Koncepcja potrzeb a rodzaje aktywności
8.2. Charakterystyka czterech obszarów zawodów Interaktywnej sieci zawodów
8.3. Opis sektorów zawodów
8.4. Struktura Interaktywnej sieci zawodów wraz z branżami zawodów
8.5. Metodologia doboru zawodów do Interaktywnej sieci zawodów
        
Rozdział 9. Diagnoza aktywności wspomagająca proces planowania kariery
        
9.1. Założenia i opis Kwestionariusza preferowanych aktywności
9.2. Kwestionariusz preferowanych aktywności
9.3. Analiza wyników pomiaru aktywności zawodowych w KPA

Rozdział 10. Możliwości wykorzystania programów komputerowych w planowaniu kariery
        
10.1. Dostępne programy komputerowe dla młodzieży i dorosłych
10.2. Opis programu komputerowego 102 Zawody z przyszłością
10.2.1. Baza opisów zawodów
10.2.2. Baza zawodów z przyszłością
10.2.3. Quizy do zawodów z przyszłością
10.2.4. Kwestionariusz preferowanych aktywności
10.2.5. Pomoce dydaktyczne
10.3. Przykładowe scenariusze zajęć na bazie programu 102 Zawody z przyszłością

Zakończenie
        
Bibliografia
        
Spis tabel i diagramów
        
Aneks
Aneks 1. Interaktywna sieć zawodów
Aneks 2. Grupy, podgrupy i kierunki studiów opatrzone kodami Interaktywnej sieci zawodów
Aneks 3. Zawody szkolnictwa zawodowego opatrzone kodami Interaktywnej sieci zawodów

Krystyna Lelińska

socjolog i specjalista z zakresu zawodoznawstwa i rynku pracy. W Instytucie Kształcenia Zawodowego prowadziła badania nad społecznymi uwarunkowaniami decyzji edukacyjno-zawodowych młodzieży oraz opracowała program rozwoju poradnictwa zawodowego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych współuczestniczyła w przygotowaniu kolejnych projektów nowelizacji Klasyfikacji zawodów i specjalności. Jako członek zespołu ekspertów Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od wielu lat identyfikuje i opisuje nowe
zawody pojawiające się na rynku pracy. Jest autorką wielu publikacji i artykułów poświęconych problematyce zawodoznawstwa, koncepcji Modelowego Gabinetu Orientacji Zawodowej w Warszawie oraz zawartości merytorycznej pakietu programów komputerowych Zaplanuj karierę z zawodami z przyszłością. Posiada także doświadczenie w kształceniu nauczycieli na Wydziale Pedagogicznym UW oraz doradców zawodowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej i innych uczelniach, a także na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane