• Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym

Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym

 • Autor: Izabela Stańczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-927-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 172/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera informacje odnoszące się do doradztwa personalnego i zawodowego w świetle aktualnych trendów obejmujących rynek pracy. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy definicji i istoty kompetencji oraz wskazuje na kompetencje przyszłości, co stanowi podstawę uruchamiania odpowiedniej ścieżki edukacyjnej dla młodych osób.

Drugi przedstawia doradztwo personalne rozumiane przez autorkę jako wsparcie HR w organizacjach, firmach konsultingowych. Pokazuje metody stosowane obecnie w doradztwie personalnym oraz opisuje nowe stanowiska pracy, które zostały powołane do wykonywania tych zadań. W rozdziale tym znajdują się trzy wywiady, które obrazują różnorodność doradztwa personalnego – pierwszy dotyczy badania kompetencji za pomocą metody Hogana, drugi przedstawia doradztwo personalne z punktu widzenia firmy konsultingowej, a trzeci wskazuje ścieżkę edukacyjną dla objęcia stanowiska HR Business Partnera.

Trzeci rozdział poświęcony jest doradztwu zawodowemu i pokazuje poziomy jego realizacji – szkoła podstawowa, uczelnia i urzędy pracy. Omówiono także metody stosowane w doradztwie zawodowym. Na końcu rozdziału znajdują się wywiady – pierwszy dotyczy doradztwa zawodowego realizowanego w szkole podatkowej, a drugi przedstawia funkcję doradczą na uczelni w ramach funkcjonowania Biura Karier.

W ostatnim rozdziale przedstawione są postawy studentów wobec rynku pracy. Wskazane zostały trendy zmian w ciągu siedmiu ostatnich lat, ponieważ pierwsze badania zostały zrealizowane w 2012 r., następne zaś w 2019 r. Dlatego też zaistniała możliwość wskazania trendów wśród studentów dotycząca informacji i poruszania się po rynku pracy.

Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: dyrektorów personalnych, HR Business Partnerów, doradców personalnych, doradców zawodowych w różnych strukturach funkcjonowania, studentów kierunków, na których prowadzony jest przedmiot doradztwo personalne i doradztwo zawodowe, czy kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Stanowi ona również źródło wiedzy dla osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie lub zmienić obecne miejsce pracy.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Definicje, modele, profile kompetencji

1.1. Definicje kompetencji
1.2. Modele, profile, katalogi kompetencji
1.3. Kompetencje przyszłości

Rozdział 2. Doradztwo personalne

2.1. Funkcjonowanie doradztwa
2.2. Istota doradztwa personalnego
2.3. Kompetencje doradcy personalnego
2.4. Metody stosowane w doradztwie personalnym
2.5. Metoda Hogana - narzędzie badające kompetencje w doradztwie personalnym
2.6. Studia podyplomowe HR Business Partner – Partner Strategiczny w Zarządzaniu Ludźmi
2.7. Doradztwo personalne z punktu widzenia firmy konsultingowej

Rozdział 3. Doradztwo zawodowe

3.1. Istota funkcjonowania doradztwa zawodowego
3.2. Zadania i kompetencje doradcy zawodowego
3.3. Metody stosowane w doradztwie zawodowym
3.4. Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej
3.5. Doradztwo zawodowe w Akademickim Biurze Karier

Rozdział 4. Postawy studentów w wobec rynku pracy

4.1. Charakterystyka pokolenia Y
4.2. Oczekiwania osób studiujących wobec rynku pracy
4.3. Postawy studentów wobec pracy

Zakończenie
Bibliografia

Izabela Stańczyk
doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządza­niu, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w HR w grupie kapita­łowej. Obszary zainteresowań naukowych autorki koncentrują się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem postrzegania wsparcia organizacyjnego, kształtowania zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnienia, zarządzania kom­petencjami, doradztwa personalnego, nowych trendów w HR. Jest autorką kilkudziesięciu prac zawierających monografie i artykuły z tej dziedziny opublikowanych w Polsce i na świecie.

Książki tego autora

Adamczyk M., Postawy pokolenia Y wobec rynku pracy – oczekiwania i kompetencje, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2019, materiał niepublikowany.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal Cz.S., Psychologia preferencji
i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.
Becker B.E., Huselid M.A., Urlich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Benarczyk H., Kwiatkowski S., Woźniak I., Wstępny projekt modelu struktury standardu kompetencji zawodowych, , Departament Rynku Pracy MPiPS, Warszawa – Radom 2012.
Blum D., Davis T., The School counselor’s Book of Lists, San Francisco 2010.
Bodzińska-Guzik E., Szmigielska D. (red.), Doradztwo zawodowe. Zarys problematyki
i metod Wyższa Szkoła Europejska, Kraków 2012.
Buchen I.H., Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Cermakova K., Mozayeni S., Hromada E. (red.), Published by International Institute of Social and Economic Sciences, Prague, Czech Republic, www.iises.net
Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wrocław 2003.
Chojnacki W., Balasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji: wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Adam Marszałek, Toruń 2005.
Chrościcki Z., Konsulting w zarządzaniu, Poltext, Warszawa 1999.
Chung Barry Y.M., Coleman A.G. Career Coaching: Practice, Training, Professional, and Ethical Issue, The Career Development Quarterly; Dec 2003; 52, 2; ProQuest Central.
Cyniak M., Gra warta świeczki, czyli jak rekrutować kandydatów spośród pokolenia Y?, Personel Plus 4/2011, http://www.shlpolska.pl/data/File/pdf/Artykul%20-%20-
Maria%20Cyniak%20-%20Jak_rekturowac_kandydatow_z_pokolenia_Y.pdf
Czapla T., Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
Czarnecka A., Peryga A., Metody doboru pracowników – trafność ich wykorzystania w procesie rekrutacji i selekcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 2014, nr 15.
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009.
Debata praktyków HR na temat, jakie zmiany już zachodzą i zajdą w polskich firmach
w perspektywie kilku najbliższych lat w dziedzinie ZZL, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2012, nr 3‒4.
Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach,
Helion, Gliwice 2008,
Filipowicz G. (red.), HR Business Partner – praktyczne rozwiązania budowania wysokoefektywnych organizacji, Infor, Warszawa 2017.
Fryczyńska M., Ciecierski Ch., Pojęcie kompetencji sieciowej pracowników i walidacja jej skali pomiarowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX, zeszyt 6, część II Łódź
– Warszawa 2018.
Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa 2008.
Głomb K., Jakubowski M., Krawczyk A., Kulisiewicz T., Nowakowski Z., Złotnicki A., Gajderowicz T., Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2019; https://kometa.edu.pl/uploads/publication/656/7a54_Kompetencje-przysz%C5%82o%C5%9Bci-w-czasach-cyfrowej-dysrupcji-studium-luty_2019.pdf?v2.8 (dostęp: 4.07.2019).
Good Jobsfor All in aChanging World of Work, Rynek pracy, edukacja, kompetencje Aktualne trendy i wyniki badań, 2019, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/
pdf/2019_02_Raport_Rynek-pracy_luty-2019.pdf
Guryn H., Grupa szybkiego reagowania, czyli pięć poziomów rozwoju HRM według J. Sullivana, „Personel i Zarządzanie”, 2007, nr 6.
Guryn H., Od projektu do efektu, „Personel i Zarządzanie”, 2005, nr 11.
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/strategie-i-dokumenty-programowe
http://umiejetnosci2030.pl/
http://www.assessmentcenters.org/pdf/AssessmentCenterGuidelines_2009.pdf
http://www.biznesklaster.pl/company/article/85-co-to-jest-doradztwo-personalne/
http://www.hrminstitute.pl/dzial-hr-szyty-na-miare-czasow-i-wyzwan/
http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf
https://coaching-kariery-tp2018-z.konfeo.com/pl/groups
https://interviewme.pl/blog/zawody-przyszlosci-najbardziej-poszukiwane
 https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/najbardziej-pozadane-kompetencje-zawodowe-w-2020-r/
https://rynekpracy.pl/artykuly/czego-spodziewac-sie-po-pokoleniu-y
https://rynekpracy.pl/artykuly/z-ety-i-y-greki-dwa-nowe-pokolenia-na-rynku-pracy
https://rynekpracy.pl/slownik/networking
https://rynekpracy.pl/wiadomosci/co-motywuje-do-zalozenia-wlasnej-firmy-pokolenie-y
https://startnarynkupracy.pl/wp-content/uploads/2016/09/Raport-Start-na-rynku-pracy.pdf
https://sukcespisanyszminka.pl/kompetencje-przyszlosci/
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/dziesiec-kompetencji-przyszlosci-najwazniejsze-umiejetnosci-w-2020-roku/
https://www.kierunki.net/wydarzenia/4482-jakie-sa-oczekiwania-studentow-wobec-
-rynku-pracy
 https://www.pulshr.pl/rekrutacja/te-kompetencje-beda-potrzebne-na-rynku-pracy-juz-za-trzy-lata,44049.html
https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/hrqa/pages/whatsa9-
boxgridandhowcananhrdepartmentuseit.aspx
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/employee-experien-
ce/10-najwazniejszych-trendow-hr-2018.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-millenials20-
18.html?nc=1
Jędrych E., Lendzion J.P. (red.), Zarządzanie kompetencjami a Human Perfomance Improvement, Łódź 2010.
Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
Juchnowicz M., Roskowski T., Sienkiewicz Ł. (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2008.
Jurek P., Metody pomiaru kompetencji zawodowych, Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr 54, Warszawa 2012.
Kanikuła S., Nowe prądy HR, „Outsourcing Magazine”, 2007, nr 2.
Kęsy M., Raport z badania. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych, Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Zielona Góra 2015.
Kobiałka G., Doradztwo zawodowe, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2012.
Kosa U., Strzelec D., Zarządzanie pracownikami pokolenia Y, http://kadry.nf.pl/Artykul/8560/
Kosiorek D., Pyka J. (red.), HR Business Partner Idea, główne obszary działania – problemy, propozycje, przykłady, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2016.
Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi – tworzenie kapitału ludzkiego organizacji – materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Kwiatkowski S.M. (red.), Kompetencje przyszłości, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t. 3, Warszawa 2018.
Lain-Kennedy J., Job Interview for Dummies, John Willey, Hoboken NJ 2007.
Lamb R., Poradnictwo zawodowe w zarysie, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego nr 9/1998 , Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.
Lau J., Bonilla J.L., Gárate A., Artificial Intelligence and Labor: Media and Information Competencies Opportunities for Higher Education, Information Literacy in Everyday Life 2019.
Lenartowicz M., Reichhart W., Western S., Zych B., Rozwój organizacyjny XXI wieku, Advisio Press, Kraków 2010.
Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Koncepcja Work-Life Balane a kierunki rozwoju funkcji personalnej Politechnika Łódzka, Łódź 2009.
Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Łaguna M., Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Mansfield B., What is ‘competence’ all about?, „Competency”, 1999, nr 6.
Marek J., Pozyskiwanie i dobór personelu, Difin, Warszawa 2008.
Markham C., Konsulting dla menedżerów, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Mazur P., Szkolenia menedżerów na symulacjach komputerowych, „Benefit”, 2014, nr 4.
Meysztowicz K., Biznesowe partnerstwo w zarządzaniu ludźmi. „Personel i Zarządzanie”, nr 8, 2014, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2018/T1/20-
18_t1_109.pdf
Motyl-Adamczyk A., Gry strategiczne i ich zastosowanie w biznesie, „Benefit”, 2013, nr 4.
Nikodemska S., Assessment Development Center: projektowanie procesu i narzędzi oceny, INFOR PL, Warszawa, 2018.
Oleksyn T., Stańczyk I., Bugaj J., Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z Listy 500, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2011.
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
Padzik K., Ocena zintegrowana – Assessment i Development Center: nowa metodologia sytuacyjnej oceny kompetencji w świetle nowatorskiej koncepcji potencjału Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Parker P., Hall D.T., Kram K.E., Peer Coaching: A Relational Process for Accelerating Career Learning, Academy of Management Learninig & Education, 2017, vol. 7, no. 4, https://doi.org/10.5465/amle.2008.35882189
Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe – wybrane metody badań, Difin, Warszawa 2009.
Pawłuszewicz-Matniuk K., Węsierska S., Drogowskazy HRM, „Personel i Zarządzanie”, 2008, nr 5.
Pocztowski A., Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, nr 748.
Przytuła S., Global Labor Market Trends and Their Significance for the Future Employees’ Competences, „Journal of Intercultural Management”, December 2018, vol. 10, no. 4.
Rankin N., Raising performance through people: the ninth competency survey, „Competency and Emotional Intelligence”, 2002, January.
Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012.
Rosalska M., Wawrzonek A., Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych, Difin, Warszawa 2012.
Rostkowski T., Danilewicz D. (red.), Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, Difin, Warszawa 2012.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
Saucier S., How-to Guide: 9-Box & Leadership Competency Model, https://www.predictivesuccess.com/blog/9-box/ (dostęp: 17.05.2019).
Schuler R.S., Huber V.L., Personnel and Human Resource Management, West Publishing Company, St. Paul 1993.
Sheahn P., Generation Y: Thriving and surviving with generation Y at work, 2005, http://www.voced.edu.au/content/ngv23141
Sidor-Rządkowska M., Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Sienkiewicz Ł. (red.), Polityka zarządzania kompetencjami pracowników, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, PWN, Warszawa 1997.
Smolbik-Jęczmień A., Żarczyńska-Dobiesz A., Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2017, nr 3‒4.
Sobierajski T., Doradztwo zawodowe. Uniwersalizm i konceptualizacja, ISNS UW Warszawa 2013.
Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
Sperry L. (2008), Executive Coaching: an Inter vention, Role Function, or Profession? Consulting Psychology Journal: Practise and Research, Vol. 60, No. 1.
Stăiculescu C., Lăcătuş M., Richiţeanu R. Răstase Students' Career Counseling - A Need in Contemporary Universities. Career Counseling Services Provided By Career Counseling Center of Bucharest University of Economic Studies, „Review of Inter-national Comparative Management”, vol. 16, Issue 4, October 2015.
Stańczyk I., Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa 2013.
Stańczyk I., Organizational support for managers implemented by external experts – research results, „International Journal of Business and Management”, 2018, vol. 6, no. 2.
Stańczyk I., Perception of organizational support by employees – results of research, e-book, Book of the 8th Economics & Finance Conference, London 2017.
Stańczyk I., Pieczka A., Gneration Y on the job market. Young Poles' expectations of job and employer – results of research, „International Journal of Business & Management”, 2016, vol. IV (2).
Stańczyk I., Wsparcie organizacyjne menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
Staszewski W., Igrek idzie do pracy, „Gazeta Wyborcza”, 6.10.2008.
Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Syguła A., Człowiek-orkiestra, czyli kim jest HR Business Partner, „Personel i Zarządzanie”, 2014, nr 3.
Szczepańska-Woszczyna K., Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2016.
Szczęsna M., System Kompleksowej oceny i rozwoju w Grupie TP, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 3–4/2010.
Szeloch Z., Doradztwo organizacyjne. Doświadczenia zachodnioeuropejskie, Krajowe Wydawnictwo Gospodarcze, Ruda Śląska, 1992.
Szubert A., Marka osobista, „Benefit”, 2014, nr 12.
Świat czerwony w 2030 roku. Rynek pracy przyszłości, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2018/rynek-pracy-przyszlosci-raport-pwc-2018/rynek-pracy-przyszlosci-swiat-czerwony.html
Thierry D., Sauret Ch., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.
Thomas M., Umiejętności doradcze. Skuteczny konsulting wewnątrz firmy, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2010.
Tyrańska M., Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsię-biorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
Urlich D., Alle J., Brockbank W., Younger J., Nyman M., Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Urlich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe.
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) - art. 91 ust. 2‒5, http://psz.praca.gov.pl/-/51345-pomoc-oferowana-przez-doradce-klienta (dostęp; 18.06.2019).
Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje, trendy, efektywność, TONiK, Toruń 2007.
Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi, TNOiK, Toruń 2007.
Wąsowaka-Bąk K., Górecka D., Mazur M., Assessment/Development Center, Helion, Gliwice 2012.
Wesołowska A., System doradztwa zawodowego jako sieć wsparcia w profesjonalnym otoczeniu człowieka, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 2011, nr 38.
Wieczorek J., Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody AC/DC, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.
Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Woodruffe Ch., Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Współczesne tendencje w doradztwie zawodowym, materiały z warsztatów metodycznych zorganizowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie, Leszno 2006.
Wyrwicka M.K., Grzelczak A.U., Audyt personalny, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
Zimbardo P., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zych B., Czy HR Business Partnering w Polsce jest fikcją? https://hrstandard.pl/2017/
10/13/hr-business-partnering-polsce-fikcja/
Zych B., Trzy powody, dla których w 2017 roku wzrośnie rola i znaczenie funkcji HR Business Partnera w firmach. https://hrstandard.pl/2017/01/13/powody-dla-ktorych-2017-roku-wzrosnie-rola-znaczenie-funkcji-hr-business-partnera-firmach/
Zytowski D., Frank Parson and the progressive movement. The Career Development
Quartely, 2001, nr 50.
Żegota K., Idealnie dopasowany pracownik – czy to możliwe?, „Benefit”, 2013, nr 4.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Doradztwo zawodowe. Wybrane metody ...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju s...

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Między szkołą a rynkiem pracy. Dora...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Doradztwo personalne i zawodowe

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesn...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Kompetencje personalne i społeczne ...

16.00 zł 32.00 zł Cena netto: 15.24 zł

Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodo...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metoda projektu w doradztwie zawodo...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane