• Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych

Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych

 • Autor: Stanisław Suchy
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-288-7
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 135/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 35.00 zł

  31.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 31.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele znaczących zmian w edukacji dorosłych ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Książka ukazuje te zmiany, a zwłaszcza odnoszące się do celów, organizacji, form i metod kształcenia dorosłych – pracowników i bezrobotnych.

Publikacja ukazuje organizację i funkcjonowanie edukacji ustawicznej dorosłych, głównie pracowników i osób bezrobotnych w Polsce. Uchwycenie i przedstawienie zmian, jakie dokonują się w przepisach prawnych, koncepcji, warunkach społeczno-ekonomicznych i organizacyjnych w obszarze edukacji dorosłych, pozwoli lepiej zrozumieć ich znaczenie dla dalszego rozwoju i doskonalenia kształcenia ustawicznego dorosłych zarówno w wymiarze osobniczym, jak i społeczno-gospodarczym.


Informacje o autorze
 Zapoznaj się z fragmentem książki   więcej Zobacz wszystkie nowości
 
Spis treści:

Wstęp


Rozdział 1. Edukacja szkolna i pozaszkolna pracowników
 
1.1. System szkolny edukacji pracowników
1.2. Uzyskiwanie wykształcenia szkolnego w drodze egzaminów eksternistycznych
1.3. Edukacja pozaszkolna pracowników – formy i organizacja
1.4. Kursy zawodowe i egzaminy
1.5. Egzaminy kwalifikacyjne na tytuły zawodowe
1.6. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
1.7. Przygotowanie zawodowe dorosłych
1.8. Kształcenie na odległość
1.9. Pytania i zadania sprawdzające
Rozdział 2. Edukacja w zakładzie pracy
 
2.1. Identyfikacja potrzeb i ich realizacja w zakresie edukacji pracowników
2.2. Planowanie edukacji pracowników
2.3. Finansowanie edukacji dorosłych
2.4. Funkcje i zadania edukacyjne komórek kadrowo-szkoleniowych
2.5. Pytania i zadania sprawdzające
Rozdział 3. Szkolenia pracownicze w kontekście zarządzania
 
3.1. Szkolenia w strategii zarządzania zasobami ludzkimi
3.2. Proces szkolenia i jego uwarunkowanie
3.3. Ulgi i uprawnienia uczących się pracowników
3.4. Opinie pracowników i pracodawców o szkoleniu
3.5. Pytania i zadania sprawdzające
Rozdział 4. Humanistyczny wymiar edukacji ustawicznej
 
4.1. Wiedza czynnikiem sprawczym kultury
4.2. Uwarunkowania rozwoju kształcenia dla kultury
4.3. Funkcje twórcze kultury i kształcenia ustawicznego
4.4. Kształcenie ustawiczne jako inwestycja w kulturę
4.5. Wiedza humanistyczna i ogólna w edukacji dorosłych
4.6. Pytania i zadania sprawdzające
Rozdział 5. Aspekty dydaktyczne edukacji dorosłych
 
5.1. Szkolenie pracowników w aspekcie dydaktycznym
5.2. Zasady tworzenia programu, doboru treści i metod dydaktycznych
5.3. Formy i metody edukacji pracowników
5.4. Motywowanie do edukacji pracowników
5.5. Ocena szkolenia pracowników
5.6. Pytania i zadania sprawdzające
Rozdział 6. Kształcenie ustawiczne w wymiarze europejskim
 
6.1. Kształcenie ustawiczne a edukacja dorosłych
6.2. Kształcenie i szkolenie zawodowe w świetle zaleceń Unii Europejskiej
6.3. Rola procesu bolońskiego i kopenhaskiego w europejskiej strategii edukacji
6.4. Kształcenie ustawiczne jako wyzwanie i oczekiwanie Unii Europejskiej
6.5. Parlament Europejski i Rada Europy wobec kształcenia i szkolenia zawodowego
6.6. Problemy tworzenia systemu kształcenia ustawicznego
6.7. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego i jej realizacja w Polsce
6.8. Pytania i zadania sprawdzające
Rozdział 7. Urzędy pracy a edukacja bezrobotnych
 
7.1. Szkolenie osób bezrobotnych
7.2. Określenie potrzeb szkoleniowych bezrobotnych
7.3. Etapy organizacji szkolenia bezrobotnych
7.4. Ocena efektywności szkolenia bezrobotnych
7.5. Uwarunkowania prawidłowej realizacji szkolenia
7.6. Model umowy między urzędem pracy a instytucją szkoleniową
7.7. Szkolenie bezrobotnych w przepisach prawa
7.8. Pytania i zadania sprawdzające
Rozdział 8. Poradnictwo edukacyjne i zawodowe dla dorosłych
 
8.1. Podmioty poradnictwa
8.2. Funkcje, cele i zadania poradnictwa
8.3. Akademickie Biura Karier i szkolne ośrodki kariery
8.4. Poradnictwo w Ochotniczych Hufcach Pracy
8.5. Pytania i zadania sprawdzające
Rozdział 9. Kształcenie ustawiczne w przepisach prawa
 
9.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
9.2. Ustawa o systemie oświaty
9.3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
9.4. Kodeks pracy
9.5. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
9.6. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
9.7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
9.8. Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej
9.9. Pytania i zadania sprawdzające
Zakończenie
 

Bibliografia

Stanisław Suchy
doświadczony nauczyciel akademicki, badacz i autor publikacji o kształceniu i doskonaleniu zawodowym, napisał interesującą książkę, naświetlającą zjawiska i procesy wywołane zmianami w gospodarce i na rynku pracy, a także instrumenty pomocne w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane