Politologia, socjologia

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych

Ważną przesłanką do podjęcia tematu jest również fakt, że zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście międzynarodowym nie jest należycie doceniane w literaturze. Zarówno przedsiębiorstwa międzynarodowe jak i ruchy kontestujące globalizację zaledwie od kilku lat są uznawane za partnera do dyskusji na temat przyszłości świata. Celem pracy była analiza zagadnienia społecznej odpowiedzialności w działaniach przedsiębiorstw międzynarodowych z punktu widzenia nauki o stosunkach mi..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Polityka zagraniczna Rosji

Polityka zagraniczna Rosji

Polityka zagraniczna Rosji

Publikacja stanowi wartościowy wkład w rozumienie złożonych procesów zachodzących we współczesnej Rosji, kierujemy ją do szerokiego kręgu odbiorców, jako przydatnego i świeżego na polskim rynku wydawniczym dzieła. Jej atutem jest bogactwo poddanej wnikliwej analizie problematyki, atrakcyjnej zarówno pod względem informacyjnym i wyjaśniającym, jak również pod kątem zastosowań praktycznych. Warto polecić ją studentom stosunków międzynarodowych, politologom i praktykom życia politycznego, a takż..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Problemy moralne w świecie informacji

Problemy moralne w świecie informac...

Problemy moralne w świecie informacji

Nowa sytuacja społeczna, nowa technika i możliwości mediów zmieniają kształt starych problemów moralnych. Współczesne media – a zwłaszcza telewizja, internet, gry komputerowe są same w sobie „moralnie obojętne”, jednak ich oferty stoją często w sprzeczności z prawami moralnymi, niosą wielorakie zagrożenia, jak np. negatywny wpływ gier komputerowych na psychikę graczy i system wartości, zagrożenia płynące z anonimowości w sieci czy możliwości dokonywania oszustw internetowych (włamania na konta, ..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Abc eLearningu. System LAMS (learning activity management system)

Abc eLearningu. System LAMS (learni...

Abc eLearningu. System LAMS (learning activity management system)

Publikacja jest próbą przybliżenia aparatu pojęciowego i istoty zdalnego nauczania. Stawia sobie za cel prezentację platformy eLearningowej umożliwiającej wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego bezpieczne wkroczenie na drogę e-nauczania. Pierwsza część publikacji została poświęcona przedstawieniu aparatu pojęciowego i istoty elearningu. Część druga zawiera szczegółową charakterystykę wdrożenia i wykorzystania bezpłatnej platformy e-learningu LAMS (Learning Activity Management System). W ..

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Etyka mediów

Etyka mediów

Etyka mediów

Normy etyczne funkcjonowania mediów są w zasadzie znane. Podają je liczne podręczniki i kodeksy etyki dziennikarskiej. Celem niniejszej pracy jest wskazanie trudności, na jakie napotyka realizacja tych norm w praktyce. Co ważne, etyka mediów nie może sprowadzać się jedynie do zbioru zasad. Przy ich ustalaniu i ocenie sku­teczności należy wziąć pod uwagę przemiany, jakim podlegają media w wyniku konieczności dostosowania się do gwałtownych przemian całego społeczeństwa, a także rewolucję technolo..

15.50 zł 31.00 zł Cena netto: 14.76 zł

Etyka dziennikarska

Etyka dziennikarska

Etyka dziennikarska

Książka podejmuje szczególnie istotną w ostatnim okresie problematykę etyki dziennikarskiej. Dzięki temu zapełnia wyraźnie odczuwaną lukę, ponieważ do tej pory nie było na rynku podręcz­nika poświęconego temu zagadnieniu. Etyka dziennikarska jest tu przedstawiona problemowo, w szerokiej filozoficznej perspektywie. Autor – dziennikarz i nauczyciel akademicki – wyraźnie skłania się ku etyce cnót, przypisując mniejsze znaczenie dziennikarskiej etyce normatywnej. Ta pionierska na polskim rynku wydaw..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej

Działania Unii Europejskiej na rzec...

Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej

Zagadnienia prawne i ekonomiczne międzynarodowego i krajowego ruchu osobowego, w tym różnych kategorii odwiedzających, w Polsce, w Europie i na innych kontynentach były od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku przedmiotem zainteresowań naukowych Autora. Z chwilą utworzenia w 1957 r. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (od 1992 r. Wspólnoty Europejskiej) swoboda ruchu osób została podniesiona do rangi fundamentalnej zasady (jednej z czterech o identycznym znaczeniu) nowej struktury europejs..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje

Biznes w przestrzeni etycznej. Moty...

Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje

Dostęp do kurczących się zasobów naturalnych, coraz trudniejsze zdobywanie klientów – budują złudne przekonanie, że siłami napędowymi historii we współczesnym świecie jest polityka i ekonomia. I tu historia zdaje się zataczać „złośliwe” koło – zdobywanie przestrzeni życiowej w gospodarkach ekstensywnych drogą podbojów i grabieży zastępowane jest bardziej subtelnymi metodami budowania sieci zależności słabszych od silniejszych, a używane tu demagogiczne uzasadnienia są jedynie pędem wyrastającym ..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Region Zachodniopomorski kolaż socjologiczny

Region Zachodniopomorski kolaż socj...

Region Zachodniopomorski kolaż socjologiczny

W ksiażce znalazły się między innymi teksty poświęcone kwestiom integracji europejskiej, wizerunku i marki województwa, aspektom ludności wiejskiej regionu, wspólnoty miejskiej Szczecina, problemom pogranicza i sąsiedztwa niemieckiego, zagadnieniom lokalnego życia politycznego i rynku pracy. Prezentowane w książce artykuły cechuje różnorodność tematów, „praca wnosi wiele nowych wątków (dotychczas rozproszonych w literaturze przedmiotu) i ujmuje je w jedną całość” (z recenzji Prof. dr hab. Jac..

6.00 zł 40.00 zł Cena netto: 5.71 zł

Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy

Współczesna Europa w procesie zmian...

Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy

W intencji Autorów książka ma nie tylko informować, lecz także inspirować do dyskusji na temat dominujących we współczesnej Europie problemów, różnic i podobieństw w ich rozwiązywaniu. Powinna także skłonić Czytelników do refleksji na temat przyszłości Europy, zastanowienia się nad prognozami związanymi z dalszymi konsekwencjami migracji, z przemianami w strukturze etniczno-narodowej krajów europejskich, z obecnością w Europie coraz bardziej licznej grupy muzułmanów. Przedmiotem dyskusji mogą by..

18.75 zł 75.00 zł Cena netto: 17.86 zł

Pokazuje 121 do 130 z 130 (9 Stron)