• Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka

Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka

 • Autor: Małgorzata Domiter Anna Marciszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-744-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 190/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 37.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Odpowiedzią na potrzeby potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych jest niniejsza monografia stanowiąca zbiór węzłowych problemów związanych z zarządzaniem projektami unijnymi. Zawiera ona przejrzysty wywód o trafnej i skutecznej metodzie tworzenia projektów, poczynając od definiowania problemów, określania celów i rezultatów, planowania działań, budowania harmonogramu i budżetu. Metoda ta ma charakter uniwersalny, co znaczy, że może być stosowana zarówno przy tworzeniu projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, jak i projektów o charakterze inwestycyjnym.

Patronat:

 

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Rola funduszy strukturalnych w polityce regionalnej Unii Europejskiej
 
1.1. Polityka strukturalna a regionalna – ujęcie teoretyczne
1.2. Polityka regionalna w praktyce
1.2.1. Cel Konwergencja
1.2.2. Cel Konkurencyjność i Zatrudnienie w Regionach
1.2.3. Europejska Współpraca Terytorialna
1.2.4. Procedura programowania polityki regionalnej UE w okresie 2007–2013
1.3. Możliwości realizacji polityki regionalnej w Polsce
1.3.1. Cele krajowej polityki regionalnej
1.3.2. Fundusze strukturalne jako źródło finansowania polityki regionalnej w Polsce
1.4. Reasumpcja
 
Rozdział 2. Metodyka zarządzania projektami unijnymi
 
2.1. Istota projektu
2.2. Zarządzanie projektem
2.3. Projekty unijne – podstawowe pojęcia
2.4. Specyfika zarządzania projektami unijnymi
2.4.1. Faza programowania
2.4.2. Faza identyfikacji
2.4.3. Faza formułowania
2.4.4. Wdrażanie
2.4.5. Ewaluacja i audyt
2.5. Analiza struktury logicznej projektu
2.6. Praktyczne aspekty zarządzania projektami unijnymi
 
Rozdział 3. Zespół projektowy
 
3.1. Tworzenie zespołu projektowego
3.2. Kierownik zespołu projektowego
3.3. Motywowanie zespołu projektowego
3.4. Komunikacja w zespole projektowym
3.4.1. Promocja projektu jako element komunikacji z otoczeniem
3.5. Struktura zespołu projektowego
 
Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem projektu
 
4.1. Zakres
4.2. Czas
4.3. Budżet
4.4. Ograniczenie występowania ryzyka w projektach
4.4.1. Metoda Earned Value
 
Rozdział 5. Innowacyjność w projektach unijnych
 
5.1. Innowacje – podstawowe pojęcia
5.2. Znaczenie innowacyjności dla gospodarki polskiej
5.2.1. Źródła finansowania działalności innowacyjnej w Polsce
5.2.2. Wsparcie publiczne działalności innowacyjnej firm polskich
5.3. Innowacyjność a fundusze strukturalne
5.3.1. Fundusze strukturalne ukierunkowane na wsparcie działań innowacyjnych polskich przedsiębiorstw
5.3.2. Innowacyjność w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
5.4. Społeczny wymiar innowacyjności
 
Rozdział 6. Partnerstwo w projektach unijnych
 
6.1. Definicje, rodzaje i cele partnerstw w ujęciu teoretycznym
6.2. Zasada partnerstwa w programowaniu i realizacji funduszy strukturalnych
6.2.1. Formy partnerstwa i ich znaczenie dla realizacji projektów
6.2.2. Zasada partnerstwa w poszczególnych programach
6.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
6.3. Płaszczyzny oddziaływania partnerstw
6.4. Zasada partnerstwa w okresach programowania 2007–2013 i 2014–2020
6.5. Reasumpcja
 
Rozdział 7. Zamówienia publiczne
 
7.1. Zakres stosowania prawa zamówień publicznych
7.2. Tryb udzielania zamówień publicznych
7.3. Praktyka zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z UE
 
Rozdział 8. Kwalifikowalność wydatków projektów unijnych
 
8.1. Kwalifikowalność projektów – pojęcia podstawowe
8.2. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków
8.2.1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
8.2.2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r.
8.2.3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
8.3. Szczegółowe kryteria kwalifikowalności projektów
8.4. Etapy oceny kwalifikowalności wydatków w projekcie w ramach systemu wdrażania i zarządzania funduszami strukturalnymi
 
Bibliografia
 
Wykaz tabel i rysunków

» Judyta Szóstakowska, uniaeuropejska.org  »


prof. dr hab. Stanisław Korenik:

Jest to interesujące i wartościowe opracowanie na temat zarządzania projektami unijnymi. Z punktu widzenia praktyki gospodarczej łączy w sobie dwa istotne i aktualne zagadnienia: pozyskiwanie środków w ramach funduszy strukturalnych oraz zarządzanie projektami unijnymi. Autorki, jako osoby zaangażowane teoretycznie i praktycznie w zarządzanie projektami unijnymi, przystępnie prezentują najważniejsze kwestie z omawianego obszaru. Książka adresowana jest do podmiotów, organizacji oraz instytucji planujących pozyskiwanie funduszy unijnych, jak również dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu (np. studenci, doktoranci, właściciele firm, kadra zarządzająca wyższego szczebla, osoby zarządzające instytucjami non profit, pracownicy instytucji publicznych, w tym nauczyciele, dyrektorzy szkół, urzędnicy komórek ds. funduszy europejskich, itp.). Ze względu na poruszaną problematykę, a przede wszystkim całościowy i uniwersalny charakter prezentowanych zagadnień, pozycja ta może służyć wskazanym wyżej odbiorcom. Wzbogacenie ich wiedzy wpłynie z kolei na skuteczność wykorzystania w naszym kraju dostępnych obecnie oraz w przyszłości środków z funduszy unijnych.

Małgorzata Domiter

prof. nadzw. dr hab., jest pracownikiem naukowym Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych z zakresu handlu zagranicznego. Specjalizuje się między innymi w problematyce zarządzania projektami unijnymi. W tym obszarze posiada bogaty dorobek teoretyczny i praktyczny. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych. Aktywnie uczestniczyła w realizacji 32 projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz budżetu państwa.


Anna Marciszewska

dr, pracownik naukowy Katedry Zarządzania Procesami Gospodarczymi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacjami. Specjalizuje się w problematyce zarządzania projektami unijnymi. Jest autorką ponad 50 publikacji w formie artykułów naukowych, współautorstwa w skryptach i podręcznikach akademickich. Aktywnie uczestniczyła w realizacji 32 projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz budżetu państwa.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Projekty inwestycyjne infrastruktur...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Zarządzanie projektami badawczo-roz...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Podstawy zarządzania projektami. Me...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zarządzanie projektami w organizacj...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zarządzanie ludźmi w organizacjach ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Projekty inwestycyjne. Finansowanie...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metody doskonalenia procesów zarząd...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Komercjalizacja innowacji. Zarządza...

42.68 zł Cena netto: 40.65 zł

Kulturowe aspekty zarządzania proje...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane