• Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny

Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny

 • Autor: Roman Stawicki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-490-1
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 204/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przybliża aspekty prawne, instytucjonalne i społeczne dotyczące zjawiska uchodźstwa w Polsce po 1989 roku. Takie sformułowanie zakresu przedmiotowego publikacji podyktowane jest dążeniem autora do wszechstronnej analizy sytuacji społeczno-prawnej uchodźców w Polsce w pierwszym okresie udzielania im pomocy. Analizowany okres obejmuje koniec lat 80., lata 90. i początek nowego stulecia.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski i rozwój prawa wewnętrznego dotyczącego uchodźców po 1989 roku

1.1. Definicja uchodźcy w Konwencji genewskiej z 1951 roku oraz Protokole nowojorskim z 1967 roku
1.1.1. Ograniczenie czasowe i terytorialne
1.1.2. Kryterium przyznawania statusu uchodźcy
1.1.3. Przyczyny prześladowania
1.1.4. Inne okoliczności
1.2. Ochrona uchodźców w świetle Konwencji Genewskiej z 1951 roku
1.3. Procedura nadawania statusu uchodźcy w świetle ustawy o cudzoziemcach z 1997 roku
1.3.1. Podstawy prawne statusu uchodźcy
1.3.2. Składanie wniosku o nadanie statusu uchodźcy
1.3.3. Rozstrzygnięcia prawne możliwe po złożeniu wniosku
1.3.4. Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy
1.4. Nowelizacja prawa wewnętrznego w 2001 roku

Rozdział 2. Instytucje zajmujące się uchodźcami w Polsce po 1989 roku

2.1. Uchodźcy w Polsce – doświadczenia historyczne
2.2. Podmioty rządowe
2.2.1. Międzyresortowa Komisja ds. Uchodźców
2.2.2. Biuro Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych ds. Uchodźców
2.2.3. Biuro ds. Migracji i Uchodźstwa MSWiA
2.2.4. Departament ds. Migracji i Uchodźstwa MSWiA
2.2.5. Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców
2.2.6. Rada ds. Uchodźców
2.3. Organizacje pozarządowe – pomagające uchodźcom
2.3.1. Polski Czerwony Krzyż
2.3.2. Polska Akcja Humanitarna (PAH)
2.3.3. Caritas Polska
2.4. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie

Rozdział 3. Uchodźcy w Polsce w latach 1992–2000 – dane i tendencje

3.1. Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy
3.2. Cudzoziemcy, którym nadano status uchodźcy
3.3. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy
3.4. Cudzoziemcy, wobec których umorzono postępowanie o nadanie statusu uchodźcy lub pozostawiono wniosek bez rozpoznania

Rozdział 4. Sytuacja społeczna uchodźców w Polsce w świetle badań empirycznych

4.1. Cel i metodologia badań
4.1.1. Cel badań oraz główne tematy badawcze
4.1.2. Metoda badań
4.1.3. Narzędzia badawcze
4.1.4. Przebieg i trudności w przeprowadzeniu badań
4.2. Charakterystyka ośrodków dla uchodźców
4.3. Sytuacja życiowa i problemy cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
4.4. Sytuacja życiowa i problemy uznanych uchodźców
4.5. Realizacja wybranych praw socjalnych uchodźców
4.6. Proces integracji uznanych uchodźców ze społeczeństwem
4.7. Stosunek społeczności oraz instytucji lokalnych do uchodźców

Rozdział 5. Uchodźcy jako potencjalni członkowie społeczeństwa polskiego

5.1. Programy integracyjne
5.2. Stosunek opinii publicznej do uchodźców
5.3. Istota problemów i kwestii społecznych

Zakończenie
Bibliografia
1. Monografie i opracowania zwarte
2. Artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych
3. Akty prawne
4. Dokumenty urzędowe, ekspertyzy
5. Broszury i biuletyny informacyjne

prof. dr hab. inż. Marek Kucharski:

Autor podjął się niełatwego zadania przeanalizowania zjawiska uchodźctwa w trzech diametralnie różnych płaszczyznach odniesienia w precyzyjnie określonej przestrzeni czasowej. Efektem takiego podejścia jest kompleksowe przedstawienie sytuacji prawno-organizacyjnej uchodźców, a także uwarunkowań społecznych związanych z obecnością przymusowych migrantów w Polsce, w tym pierwszym okresie udzielania im pomocy.

prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński:

Monografia zawiera istotne treści poznawcze dla opisanego problemu, przez co w udany sposób łączy jej funkcję badawczą z funkcją dydaktyczną w obszarze nauk społecznych. (...) porusza ważne elementy, mające wpływ na proces bezpieczeństwa społecznego jako istotnego elementu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Roman Stawicki
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Obecnie profesor w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez ponad 27 lat pełnił służbę w Policji. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo człowieka, migracje, uchodźstwo, metodologia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, patologie społeczne oraz bezpieczeństwo państwa.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Adaptacja ekspatriantów X i Y. Wymi...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane