• Słownik socjologii jakościowej

Słownik socjologii jakościowej

 • Autor: Krzysztof T. Konecki Piotr Chomczyński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-486-7
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 347/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowany słownik jest odzwierciedleniem pewnej koncepcji socjologii jakościowej. Słownik został przygotowany przez członków sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest wyrazem zainteresowań metodologicznych, badawczych i teoretycznych członków sekcji oraz osób skupionych wokół Przeglądu Socjologii Jakościowej www.qualitativesociologyreview.org.

Książka ma służyć jako podręcznik do nauczania metod i technik badań jakościowych, a także jako podręcznik wspomagający do nauczania współczesnych teorii socjologicznych i socjologii interakcji na kierunku socjologia, znajduje się w nim bowiem wiele haseł związanych z teorią socjologiczną. Słownik jest także przeznaczony dla studentów etnologii, antropologii, pedagogiki, zarządzania, geografii i innych kierunków humanistycznych, gdzie stosuje się i używa metodologii jakościowej.

Słownik powinien być użyteczny w pracy dydaktycznej. Hasła przedstawione w pracy mają dostarczyć podstawowych pojęć niezbędnych do uprawiania socjologii jakościowej. Pojęcia te mogą stać się także zaczynem dla dalszego rozwoju kategorii i ich własności, dostarczają także wstępnej wiedzy, jak można uprawiać socjologię jakościową i gdzie szukać dalszego rozwinięcia pewnych wątków tematycznych? Jak rozumieć rzeczywistość w sposób „jakościowy”?

Spis treści:

Wprowadzenie do słownika socjologii jakościowej
 
A
Akt komunikacji (Act of Communication)
Analiza dyskursu (Discourse Analysis, DA)
Analiza konwersacyjna (Conversation Analysis, CA)
Antropologia wizualna/socjologia wizualna (Visual Anthropology/Visual Sociology)
Arena (Arena)
Atlas TI (Atlas TI)
Autoetnografia (Autoethnography)
Autoprezentacja (Self-presentation)
 
B
Biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna (The Biographic-Narrative
Interpretive Method, BNIM)
 
C
Cielesność (Embodiment)
 
D
Delimitacja przez konceptualizację (Delimiting by conceptualization)
Deskryptywna teoria ugruntowana (Descriptive Grounded Theory)
Destrukcja tożsamości zawodowej (Destruction of the professional identity)
Dewiacja (Deviation)
Działanie połączone (Joint action)
Działanie społeczne (Social action)
 
E
Etic i emic (Etic and emic)
Etnografia mówienia (Ethnography of speaking)
Etnografia organizacji (Etnography of organization)
Etnografia socjologiczna (Sociological etnography)
Etnograficzne badanie rynku (Ethnographic market research)
Etykieta (Etiquette)
 
F
Fasada (Front)
Fenomenografia (Phenomenography)
Folklor organizacyjny (Organizational folklore)
 
G
Grupa odniesienia (Reference group)
Grupa pierwotna (Primary group)
 
H
Habitus (Habitus)
Hermeneutyka obiektywna (Objective hermeneutics)
 
I
Indukcja analityczna (Analytic induction)
Instytucje totalne (Total institutions)
Interakcja (Interaction)
 
J
Ja podmiotowe i przedmiotowe w ujęciu Meada (I and Me by Mead)
Język (Language)
 
K
Kariera (Career)
Klasyczna teoria ugruntowana (Classic Grounded Theory)
Kod ograniczony i kod rozwinięty (Restricted and elaborated code)
Kolaż (Collage)
Konstruktywistyczna teoria ugruntowana (Constructivist Grounded Theory)
Konstruktywizm versus konstrukcjonizm (Constructivism versus Constructionism)
Kontekst (Context)
Kontekst przestrzenny (Spatial context)
Kryteria oceny teorii ugruntowanej (Evaluative Criteria for a Grounded Theory)
Krytyczna analiza dyskursu (Critical Discourse Analysis)
Kultura organizacji (kultura organizacyjna) (Organizational culture)
 
L
Legitymizacja (Legitimation)
 
M
Matryca warunków (Conditional matrix)
Metoda badania w działaniu (Action Research)
Metoda biograficzna (Biographical metod)
Metoda dokumentów osobistych (Personal documents method)
Metodologia teorii ugruntowanej - strategia analiz i badań jakościowych (Methodology of grounded theory - strategy
of qualitative analysis and research)
Metody doświadczenia osobistego (Personal experience methods)
Metody jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych (Qualitative methods in market and marketing research)
Metody wizualne (Visual methods)
 
N
Noty teoretyczne (Theoretical memos, theoretical notes)
 
O
Obiekt graniczny (Boundary object)
Objaśnienia (Accounts)
Obserwacja (Observation)
Obserwacja uczestnicząca (Participant observation)
Opis gęsty (Thick description)
 
P
Paradygmat (Paradigm)
Paradygmat interpretatywny (Interpretative Paradigm)
Paradygmat kodowania (Coding paradigm) i zogniskowane kodowanie kategorii (Axial coding)
Podstawowy proces społeczny (Basic social process)
Pojęcia w symbolicznym interakcjonizmie (Concepts in symbolic interactionism)
Praca (Work)
Praca nad biografią (Biografical work)
Praca nad dopasowywaniem linii działań (Articulation work)
Proksemika (Proxemics)
Przekładalność perspektyw (Reciprocity of perspectives)
 
R
Rodziny kodowania teoretycznego (Theoretical coding families)
Rola społeczna (Social role)
Rytuał organizacyjny (Organizational ritual)
 
S
Socjalizacja (Socialization)
Socjolingwistyka (Sociolinguistics)
Sprzężenie zwrotne karier (Career coupling)
Standaryzacja interakcji (Scripting)
Struktury procesowe biografii (Biographical process structures)
Studium przypadku (Case study)
Symbol (Symbol)
 
Ś
Świat społeczny (Social world)
 
T
Techniki neutralizacji (Techniques of neutralization)
Temporalność (Temporality)
Teoretyczne nasycenie (Theoretical saturation)
Teoretyczne pobieranie próbek (Theoretical sampling)
Teoria etykietowania (Labeling theory)
Teoria konstruktu osobistego (Personal construction theory)
Teoria światów społecznych (Social world theory)
Test projekcyjny (Projective test)
Tożsamość (Identity)
Trajektoria (Trajectory)
Transformacje tożsamości (Transformations of identity)
Triangulacja (Triangulation)
 
U
Uogólniony inny (Generalized other)
 
W
Więź społeczna (Social bond)
Wizualna teoria ugruntowana (Visual Grounded Theory)
Wrażliwość teoretyczna (Theoretical Sensitivity)
Wspólnotowe badanie w działaniu (Community Action Research)
Współczynnik humanistyczny (Humanistic coefficient)
Wywiad narracyjny (Narrative interviews)
Wywiad skoncentrowany na problemie (Problem - centered interview)
Wywiad swobodny (Free interview)
 
Z
Znaczący inny (Significant other/relevant other)
Zogniskowany wywiad grupowy (Focus group interview)
 

prof. dr hab. Janusz Mucha:

Metody badań jakościowych przeżywają w światowych naukach społecznych okresy rozkwitu i okresy zmniejszonej popularności. Wydaje mi się niewątpliwe to, że jesteśmy obecnie w okresie rozkwitu. Publikowane są, z silnym udziałem łódzkiego środowiska socjologicznego, tłumaczenia ważnych książek z tego zakresu, w tym podręczników. Brakowało jednak dotąd na polskim rynku wydawniczym SŁOWNIKA SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ. Teraz ta luka została wypełniona. Słownik uważam za bardzo przydatny zarówno dla badaczy, jak i dla studentów, nie tylko socjologii, ale i innych nauk społecznych. Informuje on zarówno o metodach tradycyjnych, jak i o tych najbardziej współczesnych, innowacyjnych.

Krzysztof T. Konecki

Piotr Chomczyński

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane