• Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

 • Autor: Ewa Rollnik-Sadowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-279-5
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 263/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji została ukazana wielość uwarunkowań, w których działają polskie przedsiębiorstwa, w tym także firmy prowadzone przez kobiety – począwszy od kwestii politycznoprawnych i ekonomicznych, poprzez czynniki technologiczne i infrastrukturalne, kończąc na aspektach kulturowych. Ponadto, w książce można odnaleźć analizę sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. Wartość tej analizy polega na ukazaniu dynamiki sytuacji na rynku pracy w okresie kilkunastu lat – niemal w całym okresie po transformacji polityczno gospodarczej.

Książka ukazuje zjawisko kobiecej przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę aspekty nieuwzględniane w innych pozycjach (na przykład politykę rynku pracy na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet w Polsce).

Pozycja ta jest adresowana do pracowników instytucji (zarówno rządowych, jak i pozarządowych) zajmujących się przedsiębiorczością i polityką rynku pracy, pracowników naukowych, studentów (kierunków: Zarządzanie, Ekonomia, Politologia i pokrewnych), a także wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Patroni medialni:
  

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Przedsiębiorczość – analiza zjawiska
 
1.1. Pojęcie, istota i funkcje przedsiębiorczości
1.2. Uwarunkowania przedsiębiorczości – przegląd kluczowych czynników, przykłady pomiaru
1.2.1. Uwarunkowania polityczno-prawne
1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne
1.2.3. Uwarunkowania technologiczne i infrastrukturalne
1.2.4. Uwarunkowania społeczno-kulturowe
1.2.5. Przykłady pomiaru warunków prowadzenia działalności gospodarczej
1.3. Ogólna charakterystyka przedsiębiorczości we współczesnej Polsce – analiza danych statystycznych
1.4. Przedsiębiorczość na Podlasiu
 
Rozdział 2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w województwie podlaskim
 
2.1. Ogólna charakterystyka aktywności zawodowej kobiet w Polsce
2.2. Aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 1992–2008
2.3. Zatrudnienie kobiet w Polsce w latach 1992–2008
2.4. Bezrobocie kobiet w Polsce w latach 1992–2008
2.5. Kobiety na rynku pracy w województwie podlaskim w latach 2000–2008
 
Rozdział 3. Przedsiębiorczość jako forma zawodowej aktywności kobiet w Polsce – diagnoza, wybrane działania polityki rynku pracy
 
3.1. Stan przedsiębiorczości kobiet – analiza danych zastanych
3.1.1. Skala i struktura zjawiska
3.1.2. Cechy społeczno-demograficzne przedsiębiorczyń
3.1.3. Powody otwierania własnych firm przez kobiety
3.1.4. Styl zarządzania preferowany przez kobiety-przedsiębiorczynie
3.1.5. Bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce
3.2. Polityka rynku pracy na rzecz wspierania przedsiębiorczości kobiet
3.2.1. Wsparcie instytucjonalne
3.2.2. Programy aktywizacji zawodowej kobiet bezrobotnych zamierzających założyć działalność gospodarczą
3.2.3. Programy pomocowe wspierające absolwentki w zakładaniu własnych firm
3.2.4. Programy wspomagające właścicielki firm w rozwoju już funkcjonujących przedsiębiorstw
3.2.5. Ocena funkcjonujących form wsparcia przedsiębiorczości kobiet i możliwości usprawnienia działania
 
Rozdział 4. Przedsiębiorczość kobiet – mieszkanek województwa podlaskiego – wyniki własnych badań sondażowych
 
4.1. Charakterystyka badań własnych
4.1.1. Teren prowadzenia badań
4.1.2. Przedmiot i problematyka badawcza
4.1.3. Zastosowane metody badawcze i prezentacja próby
4.2. Wyniki badań wśród podlaskich przedsiębiorczyń
4.2.1. Cechy społeczno-demograficzne respondentek
4.2.2. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe i okoliczności podjęcia działalności gospodarczej
4.2.3. Charakterystyka obecnej działalności gospodarczej
4.2.4. Ocena prowadzenia firmy jako formy aktywności zawodowej
4.2.5. Otoczenie biznesu – opinie, doświadczenia
4.2.6. Styl zarządzania
4.2.7. Życie rodzinne
4.2.8. Życiowe cele i wartości wśród badanych kobiet
4.3. Wyniki badań wśród kobiet bezrobotnych przygotowujących się do podjęcia działalności gospodarczej
4.3.1. Cechy społeczno-demograficzne
4.3.2. Plany dotyczące założenia własnej działalności
4.3.3. Życiowe cele i wartości
 
Zakończenie
 
Załączniki
 
Bibliografia
 
Spis tabel i wykresów

dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, prof. UW:

Kluczowa konkluzja wynikająca z omawianej publikacji – to teza, iż w związku z niepewną sytuacją na rynku pracy w Polsce – pogarszającą się na skutek kryzysu ekonomicznego – oraz w związku z niekorzystnymi z ekonomicznego punktu widzenia zmianami w strukturze wieku ludności Polski, kluczową sprawą staje się lepsze wykorzystanie zasobów pracy, w tym też szczególnie tej jego części, którą stanowią kobiety. W zaleceniach praktycznych autorka wskazała, iż promowanie samozatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet, jako alternatywnej dla pracy najemnej formy aktywności zawodowej, może przyczynić się do polepszenia ich sytuacji społeczno-ekonomicznej i dalszej poprawy mierników rynku pracy. Sformułowała także rekomendacje dla instytucji polityki społecznej w obszarze wsparcia przedsiębiorczości kobiet z uwzględnieniem specyfiki województwa podlaskiego.

Ewa Rollnik-Sadowska

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jej główne zainteresowania naukowe i badawcze są związane przede wszystkim z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, aktywnością zawodową kobiet w Polsce, polityką rynku pracy w wymiarze krajowym i lokalnym. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomii i Nauk Społecznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autorka publikacji z zakresu sytuacji kobiet na rynku pracy, aktywnej polityki społecznej, sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane