• Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet

Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet

 • Autor: Katarzyna Lidia Kuklińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-679-3
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 272/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  46.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 46.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorka koncentruje się na kobietach – singielkach, przybliża takie pojęcia jak singlizm, feminizm, płeć kulturowa, androgynia, ponowoczesność, a także komputery i Internet. W swojej publikacji pozwala dostrzec, jak silnie są one ze sobą powiązane. Według teorii autorki singlizm silnie związany jest z feminizmem. Można powiedzieć, że singielki to kobiety, którym feminizm pomógł zaistnieć, choć mało która przyzna, że ma z nim cokolwiek wspólnego. Trzeba zauważyć jednak, że nadal większość kobiet chce założyć rodzinę, ale nie jest to już jedyny i najważniejszy cel ich życia, a często odkładany i uzależniony od wielu czynników. Celem książki jest ukazanie, że singlizm to fenomen, któremu warto bliżej się przyjrzeć, obiektywnie poznać i samodzielnie ocenić ten styl życia.

Spis treści

Wstęp
 
Rozdział 1. Singielka – czyli kto?
 
Nowy styl życia oparty na samotności i indywidualizmie
Charakterystyka singli i singielek
Singielki i samotne – podobieństwa i różnice
 
Rozdział 2. Feminizm i płeć kulturowa
 
Historia feminizmu
Rozmaitość nurtów
Feminizm w Polsce
Gender, czyli płeć kulturowa
Płeć kulturowa a płeć biologiczna
Istota płci kulturowej
 
Rozdział 3. Ponowoczesność, androgynia i stereotypy płci
 
Ponowoczesność a feminizm
Stereotypy dotyczące płci
Istota androgynii
 
Rozdział 4. Singielka a mass media
 
Singielka przedstawiana w prasie i telewizji
Obraz Polki singielki w mediach
 
Rozdział 5. Singielki a Internet
 
Historia Internetu i nowych mediów
Społeczeństwo informacyjne – informacja i komunikacja w Internecie
Sposoby korzystania z Internetu
Singielka w społeczeństwie informacyjnym
Czy singielki szukają miłości w Internecie?
Przyszłość – do czego dążymy?
 
Rozdział 6. Obraz polskiej singielki wielkomiejskiej
 
Cel i ogólne założenia badawcze
Metoda badawcza
Sposób doboru próby
Ogólny opis próby i wyodrębnienie głównych zmiennych
Charakterystyka próby według głównych klasyfikacji
Wiek respondentek
Wiek a inne cechy społeczno-demograficzne badanych
Wykształcenie respondentek
Wykształcenie a inne cechy społeczno-demograficzne badanych
Pozostałe cechy społeczno-demograficzne badanych krzyżowane ze sobą
Odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety
Podsumowanie
Zakończenie
 
Appendix. Nurty feminizmu
 
Feminizm liberalny
Feminizm radykalny
Feminizm marksistowski i socjalistyczny
Feminizm psychoanalityczny
Feminizm kulturowy
Feminizm egzystencjalny
Feminizm postmodernistyczny
Feminizm wielokulturowy i globalny
Ekofeminizm
 
Bibliografia
 
Bibliografia stron internetowych
 
Film
 
Indeks wykresów
 
Indeks tabel

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Mocek, Collegium Civitas:

Autorka umiejscawia zjawisko kobiecego singlizmu w odniesieniu do trzech grup zagadnień. Pierwszym jest podejście genderowe do badanego zjawiska, czyli interpretacja związana z problematyką płci kulturowej. Drugim konstruktem teoretycznym jest koncepcja ponowoczesności, która zawiera w sobie ocenę współczesności z punktu widzenia skrajnego jej zindywidualizowania i sprywatyzowania, prowadzących do rozpadu tradycyjnych więzi społecznych i nieskuteczności dotychczasowych działań zbiorowych. I trzecim wreszcie katalizatorem do wystąpienia singlizmu jest zmediatyzowana sfera publiczna i świat nowych mediów, umożliwiający nieograniczone czasem, ani przestrzenią możliwości niezobowiązujących kontaktów między ludźmi, zawieranie znajomości, odbywanie spotkań, nawet życie razem na odległość. Te wszystkie trzy konstrukty współczesności tworzą nową jakość stosunków międzyludzkich i interpersonalnych kontaktów, których – zdaniem Autorki rozprawy – jednym z przejawów i efektów jest właśnie singlizm. Należy podkreślić z całą mocą nowatorski, wręcz pionierski charakter opracowania, bowiem wielu podejmowanych zagadnień Autorka nie mogła skonfrontować z materiałami zastanymi z racji ich nieistnienia w polskim obszarze naukowo-akademickim.

dr hab. Aldona Żurek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Niewątpliwym walorem pracy jest postawienie pytania o rolę, jaką pełni rodzina pochodzenia oraz środowisko, w którym dorastały kobiety, w formowaniu się tej kategorii społecznej. Dotychczas w prowadzonych analizach koncentrowano się przede wszystkim na przemianach, jakim podległ proces formowania się małżeństwa, a także nad jego stabilnością. Mniejszą wagę przywiązując do stylu i modelu rodzinnego wychowania w rodzinach pochodzenia singli. Propozycję autorki dotyczącą uwzględniania nie tylko makro, ale również mikrospołecznej perspektywy wyjaśniającej przyczyny singlostwa, uznać należy za cenny wkład w toczącą się w socjologii dyskusję dotyczącą znaczenia rodziny dla formowania się cyklu ontogenetycznego współczesnego człowieka. Za interesującą propozycję badawczą należy uznać także otwarcie perspektywy analitycznej, w której łączone jest zjawisko singlizmu z ruchami feministycznymi. Odnosi się to zarówno do szukana kolejnych źródeł przyczyniających się do powstania kategorii singielek, jak wskazywania na czynniki utrwalające ten styl życia. Ciekawą hipotezą jest też powiązanie singlostwa kobiet ze stosunkowo nowym jeszcze medium, jakim jest Internet.

Katarzyna Lidia Kuklińska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane