• Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji

Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji

 • Autor: Bartosz Michalski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-065-4
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 255/B5
 • Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi opracowanie problematyki współpracy międzynarodowej w zakresie polityki konkurencji formułowanej na forach organizacji międzynarodowych (WTO, OECD, UNCTAD oraz ICN).

Publikacja jest efektem kilkuletnich badań Autora na podstawie szerokich studiów literaturowych oraz analizy dokumentów źródłowych wymienionych organizacji. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji systematycznie postępującego procesu liberalizacji handlu powinien on zostać uzupełniony współpracą w zakresie polityki konkurencji. W zależności od poziomu rozwoju gospodarczego poszczególne kraje oraz wspierane przez nie organizacje międzynarodowe różnie podchodzą do analizowanej kwestii. Celem książki jest m.in. wskazanie tych odmiennych podejść do polityki konkurencji i mechanizmów jej wdrażania.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Problematyka polityki konkurencji

1.1. Geneza polityki konkurencji
1.2. Funkcje i instrumenty polityki konkurencji
1.3. Znaczenie polityki konkurencji w procesie kształtowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki

Rozdział 2. Współpraca w dziedzinie polityki konkurencji na forum Światowej Organizacji handlu (WTO)

2.1. Geneza koordynacji polityki konkurencji w ramach GATT/WTO
2.2. postanowienia konferencji ministerialnych i główne kierunki działań
2.3. powiązania między polityką handlową a polityką konkurencji w kontekście problemu wzrostu i rozwoju gospodarczego
2.4. Wpływ praktyk antykonkurencyjnych na rozwój handlu międzynarodowego
2.5. polityka konkurencji a bezpośrednie inwestycje zagraniczne
2.6. Wymiana informacji oraz pomoc techniczna
2.7. perspektywy międzynarodowego porozumienia w zakresie prawa i polityki konkurencji

Rozdział 3. Organizacja Współpracy Gospodarczej I Rozwoju (OECD) Wobec problemu koordynacji polityki konkurencji

3.1. Geneza i specyfika współpracy na forum OECD
3.2. nadużywanie pozycji dominujące
3.3. Działania wymierzone w porozumienia kartelowe
3.4. Fuzje o antykonkurencyjnym charakterze
3.5. Zalecenia odnośnie sektorów regulowanych
3.6. Redukcja barier prawno-instytucjonalnych
3.7. Ocena jakości prawa i polityki konkurencji
3.8. Działalność Globalnego Forum ds. konkurencji

Rozdział 4. Działalność konferencji Narodów Zjednoczonych Ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) na rzecz ustanawiania prawa i polityki konkurencji

4.1. Rozwiązania przyjęte na forum Organizacji narodów Zjednoczonych w zakresie prawa i polityki konkurencji
4.2. Międzyrządowa Grupa ekspercka ds. prawa i polityki konkurencji
4.3. Zakres pomocy technicznej i korzyści ze współpracy międzynarodowej
4.4. Modelowe prawo konkurencji
4.5. Prawo i polityka konkurencji wobec wybranych problemów gospodarczych krajów rozwijających się
4.6. Pozycja krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych w ewentualnym porozumieniu międzynarodowym

Rozdział 5. Międzynarodowa Sieć Konkurencji (ICN) jako nowa forma i płaszczyzna współpracy dziedzinie polityki konkurencji

5.1. Powstanie, cele oraz specyfika działalności ICN
5.2. Ewolucja współpracy na forum ICN
5.3. Charakterystyka wytycznych oraz rekomendowanych praktyk

Podsumowanie

English Sumary

Alfabetyczny spis źródeł

Bartosz Michalski
jest doktorem nauk ekonomicznych (specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze) zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problemach szczegółowych polityki konkurencji, czynnikach międzynarodowej konkurencyjności gospodarek oraz na procesach regionalizacji we współczesnej gospodarce światowej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane