• Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania

Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania

 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-717-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 361/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

W książce dokonano analizy funkcjonowania G20 na poziomie przywódców państw jako relatywnie nowego, istniejącego od 2008 roku, klubu współpracy międzynarodowej, będącego zarazem systemowym centrum globalnej sieci powiązań. Signum specificum grupy jest umiejętność łączenia się i wspólnego działania przez państwa na różnych poziomach, co stanowi zmianę jakościową w porównaniu do powolnego i mało elastycznego funkcjonowania organizacji międzynarodowych powstałych po II wojnie światowej.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich została skoncentrowana na warunkach wyłonienia się globalnego zarządzania, wyjaśnieniu tego fenomenu od strony pojęciowej, teoretycznej, a także ukazaniu głównych jego aren, aktorów i zależności.

W drugiej części ukazano genezę i ewolucję G20, począwszy od jej form zalążkowych, za które uznano G7 i G8, koncentrując się na roli grupy dwudziestu jako „kotwicy” antykryzysowej. Ukazano też podobieństwa i różnice między G8 a G20 na szczeblu liderów, perspektywy rozwoju relacji między tymi klubami państw w oparciu o trzy modele interakcji, a także wskazano na propozycje usprawnienia działania G20. Ponadto w tej części pracy spojrzenie na grupę zostało poszerzone o próbę umieszczenia jej w przestrzeni pojęciowej i teoretycznej.

W trzeciej części pracy zanalizowano i poddano ocenie funkcjonowanie grupy dwudziestu w praktyce, to znaczy na kolejnych szczytach przywódców oraz w czasie przypadającym między ich przeprowadzeniem.

Patron medialny:


Spis treści:         

Wprowadzenie
    
Część I. Globalne zarządzanie w perspektywie konceptualnej i teoretycznej
        
1. W kierunku globalnego zarządzania – uwagi ogólne
1.1. Rekonfiguracja anarchiczności środowiska międzynarodowego – zjawiska, procesy, oddziaływania
1.1.1. Globalizacja
1.1.2. Wzrost znaczenia państw spoza zachodniego kręgu kulturowego    
1.1.3. Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego
2. Analiza i interpretacja pojęcia „globalne zarządzanie”
2.1. Nieglobalne zarządzanie    
2.2. Globalne niezarządzanie
2.3. Globalne zarządzanie a polityka
2.4. Trzy ujęcia globalnego zarządzania
2.4.1. Ujęcie analityczne
2.4.2. Ujęcie normatywne
2.4.3. Ujęcie krytyczne
2.5. Czym jest globalne zarządzanie?
3. Aktorzy i areny globalnego zarządzania    
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Aktorzy globalnego zarządzania
3.3. Areny globalnego zarządzania
4. Globalne zarządzanie w perspektywie teoretycznej
4.1. Globalne zarządzanie w perspektywie liberalizmu
4.2. Globalne zarządzanie w perspektywie konstruktywizmu społecznego
4.3. Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historycznego
    
Część II. G20 jako aktor globalnego zarządzania
        
1. Od G7 do G20 – ewolucja globalnego zarządzania
1.1. Geneza i ewolucja G7
1.2. Kwestia rosyjska i utworzenie G8
1.3. Kryzysy finansowe, gospodarki wschodzące i wyłonienie się G20
1.4. G20 na poziomie ministerialnym
1.5. G20 na poziomie przywódców państw
1.6. G8 – G20: pragmatyczne partnerstwo w dobie globalnego zarządzania?    
1.6.1. Podobieństwa
1.6.2. Różnice
1.6.3. Scenariusze rozwoju wzajemnych relacji
2. G20 w perspektywie konceptualnej i teoretycznej
2.1. Od kontestacji do akceptacji – cztery spojrzenia na G20
2.1.1. G20 a komitety sterujące    
2.1.2. G20 – próba systematyzacji stanowisk
2.2. Tradycyjne teorie G20 Governance
2.2.1. G20 Governance w perspektywie realistycznej    
2.2.2. G20 Governance w perspektywie liberalnej    
2.2.3. G20 Governance w perspektywie krytycznej
2.2.4. G20 Governance w perspektywie konstruktywistycznej
2.3. Nowe teorie G20    
2.3.1. Teoria złożonych systemów adaptacyjnych    
2.3.2. Teoria klubów państw
2.3.3. Teoria układów sieciowych
2.4. W kierunku modelu G20 Governance
2.4.1. Ewolucja i przyczyny wyłonienia się G20 Governance
2.4.2. Istota modelu G20 Governance
2.4.3. Wnioski
    
Część III. G20 w praktyce. Przebieg i rezultaty szczytów na poziomie przywódców państw (2008–2010)
        
1. Szczyt przywódców państw G20 w Waszyngtonie
1.1. Droga do pierwszego szczytu przywódców G20
1.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
2. Szczyt przywódców państw G20 w Londynie
2.1. Droga do drugiego szczytu przywódców G20
2.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
3. Szczyt przywódców państw G20 w Pittsburghu
3.1. Droga do trzeciego szczytu przywódców G20
3.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
4. Szczyt przywódców państw G20 w Toronto
4.1. Droga do czwartego szczytu przywódców G20
4.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
5. Szczyt przywódców państw G20 w Seulu
5.1. Droga do piątego szczytu przywódców G20
5.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
            
Zakończenie
            
Bibliografia

» Gabriela Będkowska, Marek Rewizorski: Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania, www.uniaeuropejska.org   więcej »

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane