Podatki

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT. Z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa. Wydanie 2

Świadczenie i import usług w świetl...

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT. Z uwzględn...

Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i jest przydatne w interpretowaniu przepisów podatkowych, zawiera również praktyczne przykłady rozliczania usług niematerialnych takich m.in. jak: usług doradztwa, prawniczych, księgowych, marketingowych, najmu i leasingu, transportowych, spedycyjnych, budowlanych, usług licencji i praw autorskich, elektronicznych itp. Komentarz wzbogacony jest licznymi interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów krajowych, ja..

14.75 zł 59.00 zł Cena netto: 14.05 zł

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa

Opodatkowanie dochodów nieujawniony...

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowe...

Książka stanowi kompendium wiedzy o jednej z najczęściej ostatnio wykorzystywanych przez organy podatkowe procedur podatkowych. Procedura ma zastosowanie w przypadku uchylania się podatnika od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez nieujawnienie rzeczywistego dochodu. Opracowanie stanowi rezultat pracy zespołu utworzonego specjalnie do jego napisania. Każdy z członków zespołu otrzymał zadanie napisania tej części, która stanowi jego specjalność teoretyczną, popartą wielo..

57.50 zł 115.00 zł Cena netto: 54.76 zł

VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

VAT w aktualnym orzecznictwie Europ...

VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Od 1 maja 2004 roku – momentu wstąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej – obowiązek stosowania prawa wspólnotowego w ramach krajowego porządku prawnego ciąży nie tylko na sądach krajowych, ale też na organach administracji. Stąd też znajomość orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) należącego do prawa wspólnotowego wymuszona jest polskim członkowstwem we Wspólnocie Europejskiej. Organy podatkowe i sądy muszą nadać taki sens przepisom prawa krajowego, przy którym wystąpi i..

9.75 zł 65.00 zł Cena netto: 9.29 zł

VAT od użytkowania wieczystego gruntów 75% rabatu

VAT od użytkowania wieczystego grun...

VAT od użytkowania wieczystego gruntów 75% rabatu

W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wieczystego, do którego nienależnie doliczono VAT. Omówiono także następujące zagadnienia: - użytkowanie wieczyste gruntów dla celów VAT „dostawą towarów” - doliczanie VAT do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; - zmiana w sposobie opodatkowania po uchwale NSA ..

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych

Leksykon podatkowy księgowego. Zawi...

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje orga...

Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy styka się każdego dnia podczas swojej pracy. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy następujących podatków: - dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych; - od towarów i usług; - od czynności cywilnoprawnych; - od transportu; - od nieruchomości.   Ponadto w książce omówione zostały zagadnienia dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Opracowanie zawiera rów..

9.75 zł 65.00 zł Cena netto: 9.29 zł

Mały słownik VAT

Mały słownik VAT

Mały słownik VAT

Książka ta jest nieocenionym źródłem informacji o wszystkim, co istotne w podatku VAT. Definiuje ponad 300 pojęć z tego zakresu, w tym w szczególności to czym jest: faktura VAT i jej korygowanie oraz anulowanie, bon towarowy, częstotliwy zamiar, dyrektywa VAT, ETS, garaż, grunt przeznaczony pod zabudowę, istota VAT, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, klasyfikacja statystyczna, budownictwo społeczne, lokal mieszkalny, materiał reklamowy i informacyjny, nieodpłatne świadczeni..

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Pokazuje 31 do 36 z 36 (3 Stron)