Podatki

Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia

Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybr...

Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia

Celem opracowania jest przedstawienie istotnych, wybranych elementów opodatkowania przedsiębiorstwa. Ich znajomość jest niezbędna do minimalizacji ryzyka podatkowego. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych i prawnych, którzy specjalizują się w problematyce podatkowej, słuchaczy studiów doktoranckich. Adresatami monografii są przedsiębiorcy, podatnicy, dla których nieznajomość zagadnień podatkowych, brak działań optymalizacyjnych jest stratą kapitału, a także osoby pro..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Podatek VAT w transakcjach wewnątrz...

Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

W toku wzrastającej wymiany handlowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej istotnego znaczenia nabiera opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług. Uregulowanie tego podatku bezpośrednio na szczeblu Unii Europejskiej, jego istotność dla dochodów budżetowych poszczególnych krajów oraz wysoki poziom skomplikowania sprawia, iż podatek ten przysparza wielu problemów zarówno dla przedsiębiorców jak i doradców podatkowych. Istotą niniejszej publikacji jest omówienie najistotniejs..

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Zwrot Vat w budownictwie mieszkaniowym

Zwrot Vat w budownictwie mieszkanio...

Zwrot Vat w budownictwie mieszkaniowym

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM) pozwala wnioskodawcom na odzyskanie części poniesionych kosztów. O zwrot może się ubiegać osoba fizyczna, która poniosła wydatki na budowę budynku mieszkalnego; nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnyc..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Podatek dochodowy od osób prawnych ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębi...

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów. Należy do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunkach Finanse i rachunkowość, R..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe

Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo...

Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe

Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że w porównaniu do spółek z o.o. oferują one wiele zalet podatkowych. Mimo tego, ich opodatkowanie wciąż w wielu aspektach budzi kontrowersje, które są często pogłębiane przez orzecznictwo sądowe. Autorzy – doradcy podatkowi i biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem – podjęli się, jako jedni z pierwszych, przedstawienia zarysu zagadnień podatkowych i bilansowych związanych z tym te..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych

Umowy o unikaniu podwójnego opodatk...

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do ...

W toku postępującej globalizacji coraz większego znaczenia nabiera wymiana między podmiotami z różnych krajów. Oprócz niewątpliwych korzyści handlowych, takie transakcje wywołują także zainteresowanie organów podatkowych, co szczególnie uwidacznia się w dobie coraz większych potrzeb fiskalnych poszczególnych krajów. Wszystko to sprawia, iż transakcje międzynarodowe mogą oprócz wymiernych korzyści finansowych skutkować powstaniem określonych ryzyk podatkowych. Celem książki jest, aby poprzez w..

8.70 zł 58.00 zł Cena netto: 8.29 zł

Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie nabycia rzeczy podatk...

Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Książka prezentuje możliwe rozwiązania dla problemów wyłaniających się w praktyce stosowania ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za swój przedmiot nieruchomości i rzeczy ruchome. Analiza podatkowoprawna poprzedzona została rozważaniami cywilistycznymi, które nie tylko, że ułatwiają czytelnikowi zrozumienie instytucji podatkowych, ale również pozwalają na samodzielne przemyślenia i ewentualne wnioski. W proponowanej publikacji zamieszczono spek..

9.75 zł 65.00 zł Cena netto: 9.29 zł

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Szkodliwa konkurencja podatkowa

Zjawisko szkodliwej konkurencji podatkowej stanowi jedno z najpoważniejszych prawnych wyzwań w dobie globalizacji. Postępujące umiędzynarodowienie obrotu pieniężnego sprawia, iż towarzyszące mu patologie również wykraczają poza granice jednego państwa. Transgraniczny charakter przepływów finansowych zazwyczaj zmniejsza ich transparentność i utrudnia ustalenie źródła ich przedmiotu oraz ostatecznego beneficjenta. Skala tego problemu jest olbrzymia, o czym dobitnie świadczą dane statystyczne. P..

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł

Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność

Kontrola skarbowa. Uprawnienia, str...

Kontrola skarbowa. Uprawnienia, struktura, skuteczność

Jedyna książka na rynku wydawniczym, która przedstawia funkcjonowanie administracji kontroli skarbowej od jej powołania ustawą z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 100, poz. 442 ze zm.). Publikacja przybliża okoliczności i skutki legislacyjnych przekształceń tej administracji w jej 20-letniej historii. W tle tych procesów, w ostatecznym bilansie rozwojowym, czasami pojawiały się inspiracje i sytuacje, które niekoniecznie miały na celu wyłącznie ochronę interesó..

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej

Konsorcjum. Umowa o współpracy gosp...

Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej

Podstawowym założeniem publikacji jest wskazanie źródeł i pierwowzoru konsorcjum, tym samym pokazanie konsorcjum wczoraj, dziś i jutro…, a także znalezienie odpowiedzi na pytania: kiedy i po co utworzyć i wykorzystać konsorcjum, pokazanie okoliczności zaistnienia konsorcjum, stron umowy konsorcjum, warunków i celów jego powstania. W książce przeprowadzono także analizę porównawczą konsorcjum z innymi formami współpracy takimi jak: kartel, holding, syndykat czy koncern oraz określono strukturę..

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzierżawa 2011. Skutki w PIT, CIT i VAT. Wydanie 3

Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzi...

Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzierżawa 2011. Skutki w PIT, CIT i VA...

Książka poświęcona jest opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego od przychodów z najmu, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo, publikacja zawiera wiele orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych w omawianym zakresie. Książka odnosi się do stanu prawnego..

40.00 zł 80.00 zł Cena netto: 38.10 zł

Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe

Restrukturyzacje przedsiębiorstw. A...

Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe

Książka poświęcona jest wybranym podatkowym aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&A sensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także polegające na podziale jednostek należących do określonej struktury biznesowej, przenoszeniu poszczególnych elementów majątku w drodze aportów czy sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. Operacje restrukturyzacyjne oprócz czysto biznesow..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Sklep internetowy. Jak prawidłowo rozliczać podatki?

Sklep internetowy. Jak prawidłowo r...

Sklep internetowy. Jak prawidłowo rozliczać podatki?

Sklep internetowy to coraz popularniejsza forma handlu za pośrednictwem Internetu. Dlatego pytanie: Jak prawidłowo opodatkować działalność sklepu internetowego? zadaje sobie coraz większe grono podatników. W książce Autorka wyjaśnia jak prawidłowo stosować przepisy podatkowe w stosunku do praktycznych problemów sklepu internetowego. Wyjaśnienia zostały udzielone na podstawie wieloletniej praktyki Autorki ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne, poparte o..

18.50 zł 37.00 zł Cena netto: 17.62 zł

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa

Opodatkowanie dochodów nieujawniony...

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowe...

Książka stanowi kompendium wiedzy o jednej z najczęściej ostatnio wykorzystywanych przez organy podatkowe procedur podatkowych. Procedura ma zastosowanie w przypadku uchylania się podatnika od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez nieujawnienie rzeczywistego dochodu. Opracowanie stanowi rezultat pracy zespołu utworzonego specjalnie do jego napisania. Każdy z członków zespołu otrzymał zadanie napisania tej części, która stanowi jego specjalność teoretyczną, popartą wielo..

57.50 zł 115.00 zł Cena netto: 54.76 zł

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT. Z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa. Wydanie 2

Świadczenie i import usług w świetl...

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT. Z uwzględn...

Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i jest przydatne w interpretowaniu przepisów podatkowych, zawiera również praktyczne przykłady rozliczania usług niematerialnych takich m.in. jak: usług doradztwa, prawniczych, księgowych, marketingowych, najmu i leasingu, transportowych, spedycyjnych, budowlanych, usług licencji i praw autorskich, elektronicznych itp. Komentarz wzbogacony jest licznymi interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów krajowych, ja..

14.75 zł 59.00 zł Cena netto: 14.05 zł

Pokazuje 16 do 30 z 32 (3 Stron)