• VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

 • Autor: Elżbieta Rogala
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-312-9
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 335/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  9.75 zł

 • 85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Od 1 maja 2004 roku – momentu wstąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej – obowiązek stosowania prawa wspólnotowego w ramach krajowego porządku prawnego ciąży nie tylko na sądach krajowych, ale też na organach administracji. Stąd też znajomość orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) należącego do prawa wspólnotowego wymuszona jest polskim członkowstwem we Wspólnocie Europejskiej.

Organy podatkowe i sądy muszą nadać taki sens przepisom prawa krajowego, przy którym wystąpi ich zgodność z normami prawa wspólnotowego. W zakresie podatku VAT chodzi tu w szczególności o nadanie ustawie o VAT i przepisom wykonawczym do tej ustawy sensu zgodnego z celami VI dyrektywy VAT oraz celami dyrektywy 2006/112/ WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L z 2006 r. nr 347/1 ze zm.), która od 1 stycznia 2007 roku zastąpiła VI dyrektywę VAT.

Orzeczenia ETS mają w tym zdecydowanie pomóc. Właśnie w kontekście wiążących orzeczeń ETS należy wyjaśniać i rozumieć polskie przepisy o VAT. Niniejszy zbiór 43 orzeczeń ETS polecany jest wszystkim, bez wyjątku, podatnikom VAT, organom podatkowym, sądom oraz doradcom podatkowym.

Spis treści:

Wstęp
 
Część I. Orzeczenia ETS w sprawie VAT dotyczące Polski
 
1. Odliczenie VAT od zakupu paliwa do samochodów
 
Teza orzeczenia ETS (C-414/07)
Uregulowania wspólnotowe
Uregulowania polskie
Stan faktyczny sprawy
Pytania do ETS
Odpowiedź ETS
Wnioski
Opinia Ministerstwa Finansów
Interpretacja ogólna ministra finansów
Projekt założeń do zmian ustawy o VAT z dnia 28 lipca 2010 r.
Aktualne orzecznictwo polskich sądów
 
2. Ograniczenie prawa do odliczenia VAT za niestosowanie kasy rejestrującej
 
Teza orzeczenia ETS (C-188/09)
Ramy prawne
Postępowanie przed sądem krajowym
Pytania prejudycjalne
Ocena prawna ETS
 
3. Międzynarodowy przewóz osób autobusami zarejestrowanymi za granicą
 
Teza wyroku ETS (C-311/09)
Uregulowania wspólnotowe
Uregulowania polskie
Postępowanie
Ocena Trybunału
Stanowisko ministra finansów
Założenia do projektu zmian ustawy o VAT (28 lipca 2010 r.)
 
4. Wliczenie do podstawy opodatkowania VAT podatku akcyzowego
 
od samochodów
Teza wyroku Trybunału (C-228/09)
Uregulowania wspólnotowe
Uregulowania polskie
Postępowanie
Ocena Trybunału
 
5. Termin zwrotu VAT dla nowych podatników
 
Teza orzeczenia ETS (C-25/07)
Stan faktyczny sprawy
Pytania prejudycjalne
Postępowanie przed ETS
Wnioski
 
6. Sankcje VAT a moment stosowania unijnych przepisów
 
Teza orzeczenia ETS (C-168/06)
Uregulowania polskie
Stan faktyczny sprawy
Pytania prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Wnioski
 
7. Dopuszczalność sankcji VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-502/07)
Uregulowania wspólnotowe
Uregulowania polskie
Postępowanie
Rozstrzygnięcie ETS
Likwidacja polskich sankcji VAT od 1 grudnia 2008 roku
 
Część II. Inne orzeczenia ETS dotyczące VAT
 
A. Podatnik VAT: kto nim być musi, a kto nie
 
1. Zarządzający, udziałowiec i pracownik spółki z o.o. w jednej osobie nie może być odrębnym podatnikiem VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-355/06)
Postępowanie
Ocena prawna ETS
Polskie regulacje
 
2. Oddział spółki niebędący podmiotem odrębnym nie może być podatnikiem VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-210/04)
Pytania prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Interpretacje ministra finansów
 
B. Przedmiot opodatkowania: jakie transakcje muszą być z VAT, a jakie nie
 
1. Zatrzymany zadatek za niedojście do skutku umowy – odszkodowaniem bez VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-277/05)
Stan faktyczny sprawy
Pytanie prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Polskie regulacje
 
2. Bony towarowe wydawane pracownikom w ramach wynagrodzenia z VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-40/09)
Ramy prawne
Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Interpretacje indywidualne ministra finansów
 
3. Nieodpłatne wydawanie posiłków swoim pracownikom podczas spotkań służbowych bez VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-371/07)
Stan faktyczny sprawy
Uregulowania wspólnotowe
Uregulowania duńskie
Pytania prejudycjalne
Odpowiedź ETS
Regulacje polskie
 
4. Import usług doradczych wykorzystywanych do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy opodatkować VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-291/07)
Stan faktyczny sprawy
Uregulowanie prawne
Postępowanie wyjaśniające
Ocena prawna Trybunału
Polskie uregulowania
 
5. Tylko działalność gospodarczą podmiotów publicznych należy opodatkować VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-408/06)
Postępowanie
Pytania prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Orzecznictwo polskich sądów
 
6. Najem nieruchomości będących własnością państwa działalnością gospodarczą z VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-174/06)
Stan faktyczny sprawy
Postępowanie
Odpowiedź Trybunału
Orzecznictwo polskich sądów
 
7. Parkingi prowadzone przez podmioty publiczne z VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-288/07)
Kontekst prawny
Stan faktyczny sprawy
Pytania prejudycjalne
Postępowanie
Orzeczenie Trybunału
Regulacje polskie
 
8. Przydział częstotliwości dla telefonii komórkowej nie podlega VAT
 
Opinia rzecznika generalnego ETS (C-284/04 i C-369/04)
Regulacje polskie
 
C. Jakie stawki VAT?
 
1. Dostawa działki zabudowanej budynkami do rozbiórki
 
Teza orzeczenia ETS (C-461/08)
Przepisy wspólnotowe
Postępowanie przed sądem krajowym
Pytania prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Polskie przepisy
Interpretacje ministra finansów dot. VAT od budynków do rozbiórki
 
2. Wstęp do kina
 
Teza orzeczenia ETS (C-3/09)
Ramy prawne
Stan faktyczny sprawy i postępowanie
Pytanie prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Polskie uregulowania
Wnioski
 
3. Indywidualne podłączenie do sieci wodociągowej
 
Teza orzeczenia ETS (C-442/05)
Przedmiot sporu
Postępowanie przed ETS
Polskie regulacje
 
4. Wywóz towarów – sfałszowany dokument wywozu
 
Teza orzeczenia ETS (C-271/06)
Stan faktyczny sprawy
Postępowanie przed ETS i odpowiedź Trybunału
Polskie regulacje
Wnioski
 
5. Leasing – kilka odrębnych czynności
 
Teza orzeczenia ETS (C-425/06)
Stan faktyczny sprawy
Postępowanie
Rozstrzygnięcie ETS
Orzecznictwo polskich sądów
 
6. Klub sportowy – zakres świadczeń
 
Teza orzeczenia ETS (C-253/07)
Stan faktyczny sprawy
Kontekst prawny sprawy
Postępowanie
Pytania prejudycjalne do ETS
Orzeczenie ETS
Regulacje polskie
 
7. VAT od świadczenia złożonego z dostawy materiałów budowlanych i ich instalacji
 
Teza orzeczenia ETS (C-111/05)
Ocena prawna ETS
Interpretacje indywidualne ministra finansów
 
8. Jednoczesna dostawa dwóch towarów – objęta dwiema stawki VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-251/05)
Stan faktyczny sprawy
Pytanie prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Polskie regulacje
Interpretacja indywidualna ministra finansów
 
9. Sprzedaż oprogramowania i usługi jego przystosowania do potrzeb nabywcy
 
Teza orzeczenia ETS (C 41/04)
Stan faktyczny sprawy
Pytanie prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Interpretacje ministra finansów
 
10. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich transport
 
Teza orzeczenia ETS (C-245/04)
Ocena prawna ETS
Regulacje polskie
 
D. Zwolnienia od VAT
 
1. Psychoterapeuta oraz fizjoterapeuta – zawody medyczne zwolnione od VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-443/04 i C-444/04)
Ocena prawna ETS
Regulacje polskie
Projekt zwolnień od VAT na 2011 rok „usług w zakresie ochrony zdrowia”
 
2. Doradztwo majątkowe świadczone w celu zawarcia umowy kredytowej
 
Teza orzeczenia ETS (C-453/05)
Stan faktyczny sprawy
Pytania prejudycjalne
Rozstrzygnięcie
Regulacje polskie
 
3. Sprzątanie a najem mieszkań
 
Teza orzeczenia ETS (C-572/07)
Uregulowania wspólnotowe
Stan faktyczny sprawy
Ocena prawna Trybunału
Uregulowania polskie
Wnioski
 
4. Hazard – przyjmowanie zakładów przez biuro obsługi telefonicznej
 
Teza orzeczenia ETS (C-89/05)
Jak stanowi szósta dyrektywa
Stan faktyczny sprawy
Zapytanie prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Polskie regulacje
 
E. Odliczenia i zwroty VAT
 
1. Zbytecznie wykazany VAT na fakturze
 
Teza wyroku ETS (C-566/07)
Uregulowania wspólnotowe
Stan faktyczny sprawy
Postępowanie
Ocena prawna Trybunału
Uregulowania polskie
 
2. Odliczenia VAT od subwencjonowanych zakupów
 
Teza wyroku ETS (C-74/08)
Uregulowania wspólnotowe
Uregulowania węgierskie
Stan faktyczny sprawy
Pytania prejudycjalne skierowane do ETS
Ocena prawna Trybunału
Regulacje polskie
 
3. Brak odliczenia VAT przy zakupach niesłużących działalności gospodarczej
 
Teza wyroku ETS (C-515/07)
Uregulowania wspólnotowe
Uregulowania holenderskie
Stan faktyczny sprawy
Pytania prejudycjalne skierowane do ETS
Ocena prawna Trybunału
 
4. Podatek naliczony od importu usług
 
Teza orzeczenia ETS (C-95/07 i C-96/07)
Zasady odliczania VAT
Zasada „odwrotnego obciążenia” VAT
Stan faktyczny sprawy
Postępowanie podatkowe
Stanowiska stron w postępowaniu przed ETS
Odpowiedź Trybunału
Termin na odliczenie VAT
Korekta VAT
Orzecznictwo polskich sądów
 
5. Ograniczenia w odliczeniach VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-538/08 i C-33/09)
Wspólnotowe ramy prawne
Holenderskie ramy prawne
Postępowania przed sądami krajowymi
Ocena prawna ETS
 
6. Błędy formalne faktury nie wpływają na odliczenia VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-368/09)
Stan faktyczny sprawy
Postępowanie podatkowe
Pytania prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Regulacje polskie
 
7. Prawo do korekty odliczeń przy zmianie przeznaczenia nieruchomości
 
Teza orzeczenia ETS (C-184/04)
Ocena prawna ETS
Regulacje polskie
 
8. Prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku transakcji prawnie nieważnych
 
Teza orzeczenia ETS (C-439/04 i C-440/04)
Stan faktyczny sprawy
Pytanie prejudycjalne
Ocena prawna ETS
Polskie regulacje
 
9. Warunki zwrotu nienależnie wykazanego VAT w fakturach dla podmiotów
 
zagranicznych
Teza orzeczenia ETS (C-35/05)
Stan faktyczny sprawy
Ocena prawna ETS
Polskie regulacje
 
F. Miejsce świadczenia
 
1. Organizacja międzynarodowej wystawy i kompleksowa obsługa wystawców
 
Teza orzeczenia ETS (C-114/05)
Ocena prawna ETS
Regulacje polskie
 
G. Inne orzeczenia ETS
 
1. Zasady zaokrąglania kwoty VAT
 
Teza orzeczenia ETS (C-484/06)
Stan faktyczny sprawy
Uregulowania prawne
Ocena prawna Trybunału
Uregulowania polskie
Wnioski
 
2. Powaga rzeczy osądzonej
 
Teza orzeczenia ETS (C-2/08)
Definicja
Ocena prawna ETS – uzasadnienie
Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
W przedmiocie pytania prejudycjalnego
Orzecznictwo polskich sądów
 
Zakończenie

Elżbieta Rogala
Zajmuje się tematyką podatku VAT. Głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publika­cji. Autorka zajmuje się od ponad 17 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT. Najpierw była to kilkuletnia praca w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, potem kilkunastoletnia praca w Ministerstwie Finansów. Od 1995 r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje, zaś od 1994 roku publikuje artykuły prasowe z tematyki podatku VAT głównie w sferze budżetowej. www.elzbietarogala.pl

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane