• VAT od użytkowania wieczystego gruntów 75% rabatu

VAT od użytkowania wieczystego gruntów 75% rabatu

 • Autor: Elżbieta Rogala
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-269-6
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 160/A5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  12.00 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wieczystego, do którego nienależnie doliczono VAT.

Omówiono także następujące zagadnienia:

- użytkowanie wieczyste gruntów dla celów VAT „dostawą towarów”
- doliczanie VAT do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
- zmiana w sposobie opodatkowania po uchwale NSA z 8.01.2007 r.;
- zmiana w sposobie opodatkowania po 1.12.2008 r.;
- wysokość VAT od użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych;
- wysokość VAT od użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych;
- wywłaszczenie, zamiana i aport użytkowania wieczystego z VAT;
- przekształcenie użytkowania wieczystego na własność bez VAT;
- opłaty za użytkowanie wieczyste sprzed 1.05.2004 r. z nienależnie doliczonym VAT;
- sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wieczystego.

Spis treści:

Wstęp
 
CZĘŚĆ I. Regulacje prawne dotyczące użytkowania wieczystego gruntów
 
1. Kodeks cywilny o użytkowaniu wieczystym gruntów
2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami o użytkowaniu wieczystym gruntów
3. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste
4. Ceny, opłaty i rozliczenia za grunty oddane w użytkowanie wieczyste
4.1. Aktualizacja opłaty rocznej
5. Wywłaszczanie prawa wieczystego użytkowania
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
7. Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy cywilnoprawnej
 
CZĘŚĆ II. Użytkowanie wieczyste gruntów ustanowione po 1 maja 2004 r.
 
1. Użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 r.
2. Użytkowanie wieczyste ustanawiane od 8 stycznia 2007 r. do 1 grudnia 2008 r.
3. Użytkowanie wieczyste gruntów od 1 grudnia 2008 r.
4. Udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntów
4.1. Udziały w wieczystym użytkowaniu gruntów – w orzeczeniach organów podatkowych
4.2. Udziały w wieczystym użytkowaniu gruntów – w orzeczeniach sądów administracyjnych
5. Obowiązek podatkowy od użytkowania wieczystego
6. Podstawa opodatkowania gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste
6.1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
6.2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalone wyrokiem sądu powszechnego
6.3. Dodatkowe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste
7. Wysokość opodatkowania użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych
7.1. Tereny budowlane oraz tereny przeznaczone pod zabudowę
7.2. Tereny inne niż budowlane oraz inne niż przeznaczone pod zabudowę
8. Wysokość opodatkowania użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
8.1. Dostawa obiektu budowlanego wraz z jednoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego
8.2. Dostawa obiektu budowlanego wraz z jednoczesnym zbyciem prawa użytkowania wieczystego
9. Szczególne rodzaje rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego gruntu
9.1. Zamiana użytkowania wieczystego gruntów
9.2. Wywłaszczenie działek będących w wieczystym użytkowaniu
9.3. Aport działek będących w wieczystym użytkowaniu
9.4. Korzystanie z gruntu bez zawartej umowy o użytkowanie wieczyste
9.5. Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za zaległości podatkowe
10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 
CZĘŚĆ III. Odzyskiwanie nadpłaconego VAT od wieczystego użytkowania gruntów
 
1. Odzyskiwanie VAT z faktur
1.1. Odzyskiwanie VAT z faktur z niedoliczonym VAT
1.2. Odzyskiwanie VAT z faktur z doliczonym VAT
2. Zwrot z urzędu skarbowego nadpłaconego VAT wykazanego w fakturach
3. Skutki nieotrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
4. Nadpłata VAT zwracana zgodnie z Ordynacją podatkową
4.1. Odzyskiwanie VAT z niedoliczonym VAT do niezafakturowanych opłat
4.2. Odzyskiwanie VAT z doliczonym VAT do niezafakturowanych opłat
 
CZĘŚĆ IV. Pytania o VAT od użytkowania wieczystego
 
1. Użytkowanie wieczyste sprzed 1 maja 2004 r.
2. Fakturowanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste sprzed 1 maja 2004 r.
3. Zmiana użytkownika wieczystego
4. Nowi użytkownicy wieczyści
5. Opłata za użytkowanie wieczyste po scaleniu działek
6. Fakturowanie wieczystego użytkowania gruntów rolnych
7. Użytkowanie wieczyste niezabudowanej działki
8. Stawki VAT na użytkowanie wieczyste
9. Raty za wieczyste użytkowanie
10. Wieczyste użytkowanie gruntu zabudowanego
11. Zbycie mieszkań komunalnych wraz z prawem do gruntu
12. Darowizna użytkowania wieczystego
13. Zakończenie umowy użytkowania wieczystego
14. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
15. Szacownie wartości użytkowania wieczystego
 
CZĘŚĆ V. Załączniki
 
1. Pismo Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. PP1-811- 1181/2004/EF/2699 (użytkowanie wieczyste usługą)
2. Wyrok WSA w Warszawie z 5 października 2005 r. III SA/Wa 1953/05 (opłata za użytkowanie wieczyste opłatą netto)
3. Pismo Ministra Budownictwa z 10 listopada 2006 r. (sposób naliczania VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego)
4. Uchwała NSA z 8 stycznia 2007 r. sygn. akt I FPS 1/06 (użytkowanie wieczyste dostawą towarów)
5. Pismo Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. Nr PT10-812- 167/2007/MR/429 (użytkowanie wieczyste dostawą towarów)
6. Pismo Ministra Finansów z 13 marca 2008 r. (sposób naliczania VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego)
7. Wyrok NSA z 2 lipca 2009 r. sygn. akt I FSK 878/08 (stosowanie nowych przepisów o VAT do użytkowania wieczystego)
8. Wyrok WSA w Gliwicach z 12 października 2009 r. sygn. akt III SA/Gl 775/09 (udziały w prawie użytkowania wieczystego)
9. Wyrok NSA z 5 listopada 2009 r. sygn. akt I FSK 956/08 (ustalenie przeznaczenia terenu dla celów zbycia użytkowania wieczystego)
10. Wyrok WSA we Wrocławiu z 4 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 96/10 (stosowanie nowych przepisów o VAT do użytkowania wieczystego)
11. Przepisy prawne – istotne dla opodatkowania VAT użytkowania wieczystego
12. Definicje związane z użytkowaniem wieczystym – przydatne dla celów VAT

Elżbieta Rogala
Zajmuje się tematyką podatku VAT. Głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publika­cji. Autorka zajmuje się od ponad 17 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT. Najpierw była to kilkuletnia praca w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, potem kilkunastoletnia praca w Ministerstwie Finansów. Od 1995 r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje, zaś od 1994 roku publikuje artykuły prasowe z tematyki podatku VAT głównie w sferze budżetowej. www.elzbietarogala.pl

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane