• Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe

Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe

 • Autor: Sebastian Kuros Monika Toczek Anna Kuraś
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-627-4
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że w porównaniu do spółek z o.o. oferują one wiele zalet podatkowych. Mimo tego, ich opodatkowanie wciąż w wielu aspektach budzi kontrowersje, które są często pogłębiane przez orzecznictwo sądowe. Autorzy – doradcy podatkowi i biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem – podjęli się, jako jedni z pierwszych, przedstawienia zarysu zagadnień podatkowych i bilansowych związanych z tym tematem. Książka prezentuje zasadniczo ich poglądy, niemniej w przypadkach wątpliwych starano się wskazać na stanowisko organów skarbowych i orzecznictwa. Książka jest przydatną pomocą dla prawników, księgowych i przedsiębiorców w rozwiązywaniu niełatwych problemów rachunkowych i podatkowych spółek osobowych.

Partnerzy wydania:

  
 

Spis treści:

Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

1. Uwagi wstępne
1.1. Geneza obecnej regulacji spółek osobowych w prawie handlowym
1.2. Polski kodeks handlowy z 1934 r.
1.3. Obecna regulacja prawa spółek osobowych – Kodeks spółek handlowych z 2000 r.
2. Charakterystyka rodzajów spółek osobowych
2.1. Spółka cywilna
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Umowa spółki – niezbędne postanowienia
2.1.3. Forma umowy
2.1.4. Majątek spółki – współwłasność łączna
2.1.5. Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania
2.1.6. Stosunki wewnętrzne
2.1.7. Stosunki zewnętrzne
2.1.8. Wystąpienie wspólnika i zmiany w składzie osobowym spółki
2.1.9. Rozwiązanie spółki
2.1.10. Skutki rozwiązania spółki
2.2. Spółka jawna
2.2.1. Umowa spółki – niezbędne postanowienia
2.2.2. Forma umowy
2.2.3. Powstanie spółki jawnej i wpis do rejestru
2.2.4. Majątek spółki – własność Spółki
2.2.5. Odpowiedzialność subsydiarna za zobowiązania
2.2.6. Stosunki wewnętrzne
2.2.7. Stosunki zewnętrzne
2.2.8. Wystąpienie wspólnika i zmiany w składzie osobowym spółki
2.2.9. Rozwiązanie spółki
2.2.10. Likwidacja spółki
2.3. Spółka partnerska
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.2. Powstanie spółki partnerskiej
2.3.3. Stosunki zewnętrzne
2.3.4. Stosunki wewnętrzne
2.3.5. Rozwiązanie spółki
2.4. Spółka komandytowa
2.4.1. Uwagi ogólne
2.4.2. Umowa spółki komandytowej – niezbędne postanowienia
2.4.3. Forma umowy
2.4.4. Powstanie spółki komandytowej i wpis do rejestru
2.4.5. Majątek spółki – własność spółki
2.4.6. Odpowiedzialność komplementariusza i komandytariusza za zobowiązania
2.4.7. Stosunki wewnętrzne
2.4.8. Stosunki zewnętrzne
2.4.9. Wystąpienie wspólnika i zmiany w składzie osobowym spółki
2.5. Spółka komandytowo – akcyjna
2.5.1. Uwagi ogólne i znaczenie spółki komandytowo – akcyjnej
2.5.2. Powstanie spółki
2.5.3. Stosunek do osób trzecich
2.5.4. Stosunki wewnętrzne spółki
 
Rozdział 2. Porównanie form spółek osobowych i kapitałowych z podatkowego punktu widzenia
 
1. Spółka osobowa (z wyłączeniem s.k.a.)
2. Spółka kapitałowa
3. Spółka komandytowo – akcyjna
4. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa
 
Rozdział 3. Utworzenie spółki osobowej
 
1. Prawo spółek
1.1. Podpisanie umowy spółki
1.2. Wniesienie wkładów
1.3. Zgłoszenie spółki do rejestru
2. Prawo podatkowe
2.1. Podatki dochodowe
2.1.1. Sposoby powstania spółki osobowej
2.2. Podatek VAT
2.2.1. Wniesienie przedmiotu wkładu przez wspólników
2.2.2. Przyznanie praw spółkowych
2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 
Rozdział 4. Bieżące opodatkowanie spółki osobowej
 
1. Źródło dochodów uzyskiwanych przez wspólników
2. Obliczanie zysku
2.1. Jednolite obliczanie dochodu na poziomie spółki
2.2. Przypisanie dochodu wspólnikom i ustalenie indywidualnego dochodu wspólnika
2.3. Świadczenia wspólników na rzecz spółki
2.3.1. Świadczenia rzeczowe – wniesienie rzeczy do używania
2.3.2. Odpłatne świadczenie usług
2.3.3. Świadczenie pracy własnej
2.3.4. Nieodpłatne świadczenia
2.3.5. Pożyczka wspólnika dla spółki
3. Podział zysku
4. Rozliczanie strat
 
Rozdział 5. Spółka osobowa w sytuacjach transgranicznych
 
1. Problem międzynarodowego podwójnego opodatkowania w przypadku spółek osobowych
2. Definicja spółek osobowych z punktu widzenia prawa cywilnego i handlowego
3. Sposoby opodatkowania spółek osobowych w ustawodawstwach krajowych
4. Klasyfikacja zagranicznych spółek osobowych
5. Zasady opodatkowania bieżącego dochodu spółek osobowych w sytuacjach transgranicznych
6. Opodatkowanie zbycia udziałów w spółce osobowej w sytuacjach transgranicznych
6.1. Opodatkowanie zagranicznego rezydenta ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce osobowej
6.2. Opodatkowanie polskiego rezydenta ze sprzedaży udziałów w zagranicznej spółce osobowej
 
Rozdział 6. Rachunkowość spółki osobowej
 
1. Zasady prowadzenie księgowości spółek osobowych
2. Obowiązek powiadomienia o formie prowadzonej ewidencji księgowej
3. Otwarcie ksiąg rachunkowych
4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzanie, ogłaszanie i badanie sprawozdań finansowych spółek osobowych
5. Kapitał własny spółek osobowych
6. Kapitał podstawowy (zakładowy)
6.1. Utworzenie i zwiększenie kapitału podstawowego
6.1.1. Zwiększenie kapitału podstawowego
6.2. Obniżenie kapitału lub wycofanie wkładów wspólnika
6.2.1. Zmiana umowy spółki, bez zmiany składu wspólników
6.3. Kapitał zapasowy lub rezerwowy w spółkach osobowych
6.4. Podział zysku
6.4.1. Pokrycie straty
6.5. Ujęcie bilansowe kapitałów i rozrachunków ze wspólnikami
 
Rozdział 7. Zmiana wspólnika i następstwo prawne
 
1. Zbycie udziału w spółce osobowej
1.1. Prawo spółek
1.1.1. Spółka cywilna
1.1.2. Handlowa spółka osobowa
1.2. Prawo podatkowe
1.2.1. Podatki dochodowe
1.2.2. Inne podatki
2. Darowizna udziału
2.1. Prawo spółek
2.1.1. Spółka cywilna
2.1.2. Handlowa spółka osobowa
2.2. Prawo podatkowe
2.2.1. Podatki dochodowe
2.2.2. Podatek od spadków i darowizn
2.2.3. Inne podatki
3. Śmierć wspólnika
3.1. Prawo spółek
3.1.1. Spółka cywilna
3.1.2. Handlowa spółka osobowa
3.2. Prawo podatkowe
3.2.1. Podatek dochodowy i podatek od spadków i darowizn
3.3. Klauzula sukcesji
3.3.1. Podatek dochodowy
3.3.2. Podatek od spadków i darowizn
4. Wystąpienie wspólnika ze spółki
4.1. Prawo spółek
4.1.1. Spółka cywilna
4.1.2. Handlowa spółka osobowa
4.2. Prawo podatkowe
4.2.1. Podatek dochodowy
4.2.2. Podatek od towarów i usług
5. Likwidacja spółki
5.1. Prawo spółek
5.1.1. Spółka cywilna
5.1.2. Osobowa spółka handlowa
5.2. Prawo podatkowe
5.2.1. Podatek dochodowy
5.2.2. Podatek VAT
 
Rozdział 8. Przekształcenia, połączenia i podziały z udziałem spółek osobowych
 
1. Przekształcenia
1.1. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
1.1.1. Prawo spółek
1.1.2. Prawo podatkowe
1.2. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
1.2.1. Prawo spółek
1.2.2. Prawo podatkowe
1.3. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
1.3.1. Prawo spółek
1.3.2. Prawo podatkowe
2. Połączenia
2.1. Połączenie spółek osobowych poprzez przeniesienie majątku na spółkę kapitałową
2.1.1. Prawo spółek
2.1.2. Prawo podatkowe
2.2. Połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową poprzez przejęcie spółki osobowej
2.2.1. Prawo spółek
2.2.2. Prawo podatkowe
 
Rozdział 9. Rachunkowość spółek osobowych – zmiany w składzie osobowym, fuzje, przekształcenia
 
1. Wypowiedzenie umowy spółki
2. Darowizna udziału
3. Zbycie udziału
4. Wystąpienie wspólnika na skutek śmierci, przejęcie udziałów w ramach spadku
5. Rozwiązanie spółki i likwidacja
6. Przekształcenia
 
Rozdział 10. Przykłady umów spółek osobowych
 
1. Umowa spółki partnerskiej
2. Umowa spółki komandytowej
3. Statut spółki komandytowo-akcyjnej

Sebastian Kuros

absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, stypendysta DAAD na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu, ukończył aplikację radcowską, doradca podatkowy, posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowych kancelariach prawniczych jak i w spółkach audytorskich i spółkach doradztwa podatkowego, wspólnik w Kuros Doradcy Podatkowi Księgowi Sp. z o.o.


Monika Toczek

absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości, od 2001 roku zatrudniona w spółce audytorskiej REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci, specjalizuje się w zagadnieniach księgowo-podatkowych podmiotów krajowych i z udziałem kapitału zagranicznego, biegły rewident.


Anna Kuraś

aplikant na biegłego rewidenta. Absolwentka specjalności Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w dziale audytu w jednej z firm z tzw. wielkiej czwórki. Obecnie zajmuje się m.in. konsolidacją sprawozdań finansowych dużej grupy kapitałowej.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane