• Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło

Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło

 • Autor: Katarzyna Dudek Ewa Galewska Magdalena Wasylkowska-Michór
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-078-1
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 168/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  10.00 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rozbieżności w definiowaniu umowy o dzieło widać w licznych orzeczeniach sądowych wydawanych wskutek odwołań od decyzji ZUS i urzędów skarbowych. W książce zostało omówione pojęcie dzieła oraz różnice pomiędzy umową o dzieło a innymi umowami. Przedstawiono wynikające z tych różnic zasady naliczania od tych umów składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich opodatkowania. Omówiono także orzeczenia dotyczące definicji umowy o dzieło we wskazanym kontekście oraz praktyczne przykłady.

Książka skierowana jest do przedsiębiorców, księgowych, pracowników działów kadr, urzędników ZUS, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej, a także studentów prawa i ekonomii oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Umowa o dzieło w prawie cywilnym i jej cechy
Katarzyna Dudek

1.1. Wprowadzenie
1.2. Wynagrodzenie
1.3. Rozliczenie materiałów
1.4. Sposób wykonania dzieła
1.5. Naprawa wad dzieła
1.6. Niewykonanie dzieła i brak współdziałania zamawiającego
1.7. Odebranie dzieła
1.8. Odstąpienie przez zamawiającego
1.9. Przedawnienie roszczeń

Rozdział 2. Umowa o dzieło na tle umowy o pracę i innych umów cywilnoprawnych
Magdalena Wasylkowska-Michór

2.1. Umowa o dzieło a umowa o pracę
2.1.1. Cechy umowy o pracę
2.1.1.1. Podporządkowanie pracownicze jako cecha stosunku pracy
2.1.1.2. Praktyczne przykłady pozorności stosunku pracy
2.1.1.3. Pozostałe cechy stosunku pracy
2.1.2. Umowa o pracę a inne umowy o charakterze cywilnoprawnym
2.1.3. Umowa o dzieło a umowa o pracę – praktyczne przykłady
2.2. Umowa o dzieło a umowa-zlecenie (umowa o świadczenie usług)
2.2.1. Cechy umowy-zlecenia (umowy o świadczenie usług)
2.2.2. Cechy umowy o dzieło
2.3. Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane
2.4. Pojęcie umowy autorskiej o dzieło
2.5. Umowa o dzieło a przepisy prawa podatkowego
2.5.1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
2.5.2. Ustawa o podatku od towarów i usług

Rozdział 3. Pojęcie umowy o dzieło w świetle podlegania obowiązkowi
ubezpieczeń społecznych

Ewa Galewska

Wprowadzenie
3.1. Umowa o dzieło a tytuły do ubezpieczenia społecznego
3.2. Kwalifikacja umowy o  dzieło w celu ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym
3.3. Cechy umowy o dzieło w świetle orzeczeń sądów w sprawach ubezpieczeń społecznych
3.4. Kwalifikacja umowy o  dzieło w sprawach ubezpieczeń społecznych – przegląd wybranych orzeczeń

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska:

Autorki prezentując poszczególne kwestie na tle regulacji umowy o dzieło nie unikają zagadnień problemowych, trudnych, niejednoznacznych, powstałych na gruncie ich stosowania w praktyce. Świadczy to o dużym doświadczeniu praktycznym i znajomości badanej materii.

Katarzyna Dudek

adwokat, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista prawa karnego gospodarczego, prelegent międzynarodowych  i krajowych konferencji naukowych oraz wielu szkoleń. Zainteresowania badawcze: prawo karne gospodarcze, prawo medyczne, prawo umów, polsko-angielski przekład prawniczy.


Ewa Galewska

doktor habilitowany, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2006 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii. Jest autorką wielu publikacji prawniczych. Uczestniczyła w projektach naukowych, realizowanych przez CBKE. Prowadziła badania naukowe w prestiżowych uczelniach europejskich. Brała udział w wielu konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Ukończyła aplikację sądową oraz referendarską, jest radcą prawnym.


Magdalena Wasylkowska-Michór

doktor nauk prawnych, radca prawny, indywidualna kancelaria od 2007 r.; od 2013 r. członek Komisji Rewizyjnej w OIRP we Wrocławiu; od 2013 r. redaktor części cywilnej „Przeglądu Radcowskiego”; specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa prywatnego międzynarodowego, prawa nowych technologii, mediacji (w tym e-mediacji). Brała udział w kilku międzynarodowych projektach naukowych.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane