• Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe

Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe

 • Autor: Rafał Aleksander Nawrot
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-402-7
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 278/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  63.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 63.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest wybranym podatkowym aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&A sensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także polegające na podziale jednostek należących do określonej struktury biznesowej, przenoszeniu poszczególnych elementów majątku w drodze aportów czy sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. Operacje restrukturyzacyjne oprócz czysto biznesowych celów i korzyści, mogą zmierzać do wygenerowania dodatkowych zysków kosztem wielkości obciążeń fiskalnych danej jednostki. Możliwy do osiągnięcia poziom tych korzyści sprawia, iż podatkowe aspekty przekształceń podmiotów gospodarczych stanowią jeden z najistotniejszych elementów tych działań. Choć u podstaw transakcji restrukturyzacyjnych zazwyczaj leżą przyczyny o ściśle biznesowym charakterze, podatkowy wymiar tych działań nie powinien być bagatelizowany. (…)
 

Praca dotyczy stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2011 roku. Ze względu na silnie zarysowany praktyczny charakter książki, jest ona adresowana przede wszystkim do prawników oraz innych osób zajmujących się na co dzień, bądź w związku z konkretną transakcją, restrukturyzacjami przedsiębiorstw, m.in. członków zarządów i rad nadzorczych, głównych księgowych, biznesmenów, a także ekonomistów zainteresowanych podatkowymi aspektami szeroko ujętych transakcji typu M&A.

Książka otrzymała wyróżnienie w kategorii: Rachunkowość i Księgowość na VIII Targach Wydawnictw Ekonomicznych.
Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Zagadnienia ogólne
 
1.1. Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw
1.2. Restrukturyzacje przedsiębiorstw wprawie handlowym
1.2.1. Łączenie się spółek
1.2.2. Podział spółek
1.2.3. Przekształcenia spółek
1.3. Optymalizacje podatkowe w świetle konstytucyjnego zakazu interpretacji in dubio pro fisco
1.4. Zakaz dyskryminacji podatkowej
1.5. Analiza ryzyk podatkowych związanych z przekształceniami przedsiębiorstw
1.5.1. Obejście prawa podatkowego
1.5.2. Odpowiedzialność prawnopodatkowa podmiotów przekształconych
1.5.3. Ceny transferowe
1.5.4. Podatkowe due diligence
1.6. Przekształcenia przedsiębiorstw w europejskim prawie podatkowym
 
Rozdział 2. Opodatkowanie fuzji, przejęć oraz innych przekształceń przedsiębiorstw
 
2.1. Podatki dochodowe
2.1.1. Opodatkowanie wkładów niepieniężnych
2.1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2.1.1.2. Aport przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części
 2.1.1.3. Aport innych składników majątkowych
 2.1.2. Konsekwencje podatkowe podziału i połączenia spółek
 2.1.2.1. Regulacje ogólne
2.1.2.2. Restrukturyzacje przedsiębiorstw a dochód (przychód) z udziału wz yskach osób prawnych
2.1.3. Zwolnienie z opodatkowania dywidend na podstawie art. 22 ust. 4– 4b updop a przekształcenia przedsiębiorstw
2.1.4. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem
2.1.4.1. Zagadnienia ogólne
2.1.4.2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem wedle stanu prawnego obowiązującego do dnia 31grudnia 2010r.
2.1.4.3. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem wedle stanu prawnego obowiązującego od dnia 1stycznia 2011r.
2.1.5. Amortyzacja wartości firmy a przekształcenia przedsiębiorstw
2.1.6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a przekształcenia przedsiębiorstw
2.1.7. Podatkowe konsekwencje odpłatnego i nieodpłatnego zbycia udziałów lub akcji
2.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
2.2.1. Sprzedaż, zamiana oraz darowizna udziałów lub akcji
2.2.2. Zawarcie oraz zmiana umowy spółki
2.3. Aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej do innej spółki kapitałowej
2.4. Podatek od towarów i usług
2.4.1. Aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2.4.2. Aport innych składników majątkowych
2.4.3. Odpłatne i nieodpłatne zbycie udziałów lub akcji
 
Rozdział 3. Optymalizacja podatkowa restrukturyzacji przedsiębiorstw w rajach podatkowych
 
3.1. Raje podatkowe i ich rola w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw
3.2. Metody wykorzystywania oaz podatkowych w celu optymalizacji podatkowej restrukturyzacji przedsiębiorstw
3.2.1. Spółka rotacyjna
3.2.2. Nabywanie korzyści umownych
3.2.2.1. Treaty-shopping
3.2.2.2. Metoda wykorzystania spółek zależnych mających siedzibę w obydwu państwach – stronach danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
3.2.2.3. Metoda pożyczki „równoważącej” spółce-córce i poboru od niej nieoprocentowanych odsetek
3.2.2.4. Metoda pożyczki pośredniej
3.2.2.5. Metoda wykorzystania zagranicznej spółki zależnej
3.2.3. Transfer zysków
3.2.3.1. Podział zysków po opodatkowaniu w raju podatkowym
3.2.3.2. Zawyżenie kosztów uzyskania przychodów przez zaliczenie do nich wypłat dla spółek zależnych mających siedziby w rajach podatkowych
3.2.3.3. Sprzedaż towarów przez zależną spółkę pośredniczącą w raju podatkowym
3.2.3.4. Kombinacje poszczególnych metod transferu zysków
3.2.4. Szczególne metody optymalizacji podatkowej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
3.2.4.1. Wynagrodzenie dyrektora spółki cypryjskiej
3.2.4.2. Optymalizacja opodatkowania dywidend – Cypr i Luksemburg
3.2.4.3. Likwidacja luksemburskiej spółki SOPARFI
3.3. Analiza ryzyk podatkowych związanych z wykorzystaniem oaz podatkowych w celu optymalizacji obciążeń fiskalnych
 
Bibliografia

Wykaz aktów prawnych
 
Wykaz postanowień i decyzji organów aparatu skarbowego
 
Wykaz wyroków sądowych

» Restrukturyzacja przedsiębiorstw: raje podatkowe, gospodarka.pl »

» Metody optymalizacji podatkowej: dochody z zagranicy, gospodarka.pl »

Rafał Aleksander Nawrot

doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując dla największych polskich i międzynarodowych firm doradztwa podatkowego. Od 2011 r. pełni funkcję partnera zarządzającego Russell Bedford Poland, odpowiedzialnego za departament doradztwa podatkowego. Jest prelegentem szkoleń oraz wykładowcą na Podyplomowych Studiach Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane