• Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia

Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia

 • Autor: Jolanta Iwin-Garzyńska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-009-9
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 264/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 27.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem opracowania jest przedstawienie istotnych, wybranych elementów opodatkowania przedsiębiorstwa. Ich znajomość jest niezbędna do minimalizacji ryzyka podatkowego.

Publikacja skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych i prawnych, którzy specjalizują się w problematyce podatkowej, słuchaczy studiów doktoranckich. Adresatami monografii są przedsiębiorcy, podatnicy, dla których nieznajomość zagadnień podatkowych, brak działań optymalizacyjnych jest stratą kapitału, a także osoby profesjonalnie zajmujące się podatkami – doradcy podatkowi. Monografia może być przyczynkiem do dalszych badań naukowych, a także być inspiracją do zmiany prawa podatkowego.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
ROZDZIAŁ 1. Przedsiębiorstwo w systemie podatkowym
 
1.1. Polski system podatkowy na tle systemów podatkowych krajów Unii Europejskiej
Adam Adamczyk
1.1.1. Wstęp
1.1.2. Struktura dochodów podatkowych a wzrost gospodarczy
1.1.3. Ocena struktury polskiego systemu podatkowego
1.1.4. Podsumowanie
Literatura
1.2. System podatkowy jako narzędzie pomocy publicznej
Renata Budlewska

Errata   więcej »
 
1.2.1. Wstęp
1.2.2. Istota, zakres i formy pomocy publicznej w Unii Europejskiej
1.2.3. Instrumenty podatkowe jako forma pomocy publicznej
1.2.4. Pomoc publiczna udzielana za pomocą instrumentów podatkowych w Polsce i w państwach UE
1.2.5. Podsumowanie
Literatura
1.3. Zasady prawa podatkowego w aspekcie systemu rachunkowości
Marcin Stępień
1.3.1. Wstęp
1.3.2. Pojęcie i ewolucja zasad podatkowych
1.3.3. Zasady prawa bilansowego jako gwarancja rzetelnej informacji ekonomicznej
1.3.4. Podsumowanie
Literatura
1.4. Szacowanie podstawy opodatkowania jako element racjonalnego systemu podatkowego
Radosław Witczak
1.4.1. Wstęp
1.4.2. Cechy racjonalnego systemu opodatkowania
1.4.3. Szacowanie podstawy opodatkowania a zasady podatkowe
1.4.4. Podsumowanie
Literatura
 
ROZDZIAŁ 2. Specyfika opodatkowania korporacji
 
2.1. Zniekształcenia wywołane przez podatek dochodowy obciążające zyski przedsiębiorstw korporacyjnych
Jarosław Cwyl
2.1.1. Wprowadzenie
2.1.2. Podwójne opodatkowanie zysków przedsiębiorstw i kwestia neutralności
2.1.3. Wpływ klasycznego systemu opodatkowania zysków przedsiębiorstw korporacyjnych na formowanie się kapitału w przedsiębiorstwach
2.1.4. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw korporacyjnych w warunkach założenia o stałości zasobów kapitału
2.1.5. Rola banków w przepływie kapitału sektora przedsiębiorstw przy zwyżce podatku
2.1.6. Skutki zwyżek podatku dla sektora przedsiębiorstw bez bezpośredniego udziału banków
2.1.7. Podsumowanie
Literatura
2.2. Proces podziału spółek kapitałowych z perspektywy podatkowej
Marcin Jamroży
2.2.1. Wstęp
2.2.2. Sposoby podziału spółki kapitałowej
2.2.3. Kryteria podatkowej oceny transakcji restrukturyzacyjnych
2.2.4. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2.2.5. Podział związany z sukcesją podatkową
2.2.6. Podział niezwiązany z sukcesją podatkową
2.2.7. Konsekwencje podziału spółki na gruncie podatku VAT
2.2.8. Podsumowanie
Literatura
2.3. Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości
Paweł Mańczyk
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Podatek od nieruchomości - podstawowe elementy konstrukcji prawnej
2.3.3. Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców
2.3.4. Podsumowanie
Literatura
2.4. Wystąpienie wspólnika z osobowej spółki handlowej a zbycie ogółu praw i obowiązków - skutki podatkowe
Agnieszka Sobiech
2.4.1. Wprowadzenie
2.4.2. Skutki podatkowe wystąpienia ze spółki
2.4.3. Skutki podatkowe zbycia ogółu praw i obowiązków
2.4.4. Podsumowanie
Literatura
 
ROZDZIAŁ 3. Optymalizacja podatkowa
 
3.1. Optymalizacja podatkowa dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Maciej Jaworski
3.1.1. Optymalizacja podatkowa jako legalny instrument zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa
3.1.2. Warunki optymalizacji podatkowej w okresie dekoniunktury
3.1.3. De minimis non curat lex
3.1.4. Pojęcie przedsiębiorstwa . podatnika w trudnej sytuacji ekonomicznej
3.1.5. Indywidualna pomoc publiczna na restrukturyzację jako przykład wsparcia podatnika w trudnej sytuacji ekonomicznej
3.1.6. Podsumowanie
Literatura
3.2. Treaty shopping jako mechanizm optymalizacji podatkowej
Szymon Bryndziak
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Zachowania podatnika a optymalizacja podatkowa
3.2.3. Charakter zjawiska treaty shopping
3.2.4. Wybrane sposoby optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu treaty shopping
3.2.5. Podsumowanie
Literatura
3.3. Cash pooling. istota w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe
Wojciech Naruć
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Istota i korzyści wynikające ze stosowania cash poolingu
3.3.3. Typy struktur cash poolingu stosowane na polskim rynku
3.3.4. Aspekty prawnopodatkowe
3.3.5. Cash pooling efektywnym instrumentem zarządzania gotówką w Grupie Azoty
3.3.6. Podsumowanie
Literatura
3.4. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania jako postawa uczestników rynku wobec podatków
Monika Pasternak-Malicka
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Postawy wobec podatków
3.4.3. Unikanie obowiązku podatkowego
3.4.4. Istota i formy uchylania się od podatku
3.4.5. Reakcja podatników na daniny w świetle badań własnych
3.4.6. Podsumowanie
Literatura
3.5. Forma prawna działalności jako element strategii podatkowej przedsiębiorstwa
Anna Pyka
3.5.1. Wprowadzenie - cel funkcjonowania przedsiębiorstwa a obciążenia podatkowe
3.5.2. Strategie podatkowe w zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwie
3.5.3. Spółka komandytowo-akcyjna w strategii podatkowej przedsiębiorstwa
3.5.4. Podsumowanie
Literatura
3.6. Znaczenie i zakres korzystania z ulg i zwolnień podatkowych w podatku rolnym
Rafał Rosiński
3.6.1. Wprowadzenie
3.6.2. Podatek rolny jako obciążenia podatkowe działalności rolniczej
3.6.3. Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku rolnym
3.6.4. Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku rolnym wg badań ankietowych wśród rolników Pomorza Środkowego
3.6.5. Podsumowanie
Literatura
3.7. Zastosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w opodatkowaniu działalności gospodarczej
Michał Sosnowski
3.7.1. Wprowadzenie
3.7.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako uproszczona forma opodatkowania
3.7.3. Funkcjonowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w polskim systemie podatkowym
3.7.4. Podsumowanie
Literatura
3.8. Preferencje w podatku dochodowym dla udziałowców małych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Analiza dla sektora MSP
Andrzej Stolarski
3.8.1. Wprowadzenie
3.8.2. Spółka komandytowa, możliwości optymalizacji podatkowej w Polsce
3.8.3. Metody redukcji obciążeń podatkowych w spółce z o.o. stosowane w wybranych krajach europejskich
3.8.4. Opodatkowanie spółek z o.o. i ich wspólników w Wielkiej Brytanii
3.8.5. Opodatkowanie spółek z o.o. z sektora MSP na Litwie
3.8.6. Podsumowanie
Akty prawne
Literatura
3.9. Opodatkowanie pracowniczych świadczeń nieodpłatnych w świetle teorii i praktyki
Joanna Szlęzak-Matusewicz
3.9.1. Wprowadzenie
3.9.2. Istota świadczeń nieodpłatnych
3.9.3. Opodatkowanie abonamentów medycznych
3.9.4. Opodatkowanie imprez integracyjnych
3.9.5. Podsumowanie
Literatura
3.10. Fiskalne zakłócenia procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie
Arkadiusz Żabiński
3.10.1. Wprowadzenie
3.10.2. Wykorzystanie czynników wytwórczych w przedsiębiorstwie w świetle teorii ekonomii
3.10.3. Opodatkowanie pracy i kapitału w wybranych krajach
3.10.4. Podsumowanie
Literatura
 
ROZDZIAŁ 4. Międzynarodowe aspekty opodatkowania przedsiębiorstw
 
4.1. Opodatkowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej . założenia koncepcji wspólnej skonsolidowanej korporacyjnej podstawy opodatkowania
Jolanta Iwin-Garzyńska
4.1.1. Wprowadzenie
4.1.2. Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania
4.1.3. Podstawa prawna i zasady obowiązujące przy przygotowaniu koncepcji
4.1.4. Koncepcja CCCTB w opinii przedsiębiorstw polskich
4.1.5. Podsumowanie
Literatura
4.2. Wycena i amortyzacja składników majątku przedsiębiorstwa dla celów podatkowych w Niemczech
Małgorzata Magdalena Hybka
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Wycena składników majątku przedsiębiorstwa na podstawie kosztów nabycia lub wytworzenia
4.2.3. Wycena składników majątku w oparciu o wartość alternatywną
4.2.4. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i metody amortyzacji
4.2.5. Podwyższone stawki amortyzacji
4.2.6. Podsumowanie
Literatura
4.3. Międzynarodowe tendencje w opodatkowaniu przedsiębiorstw transportowych
Beata Mucha
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Transport drogowy
4.3.3. Opłaty drogowe za użytkowanie infrastruktury
4.3.3.1. Polska
4.3.3.2. Czechy
4.3.3.3. Niemcy
4.3.3.4. Szwecja, Belgia, Dania, Luksemburg, Holandia . opłata pięciu państw
4.4.4.5. Austria
4.3.3.6. Słowacja
4.3.3.7. Węgry
4.3.3.8. Anglia, Białoruś
4.3.3.9. Francja
4.3.4. Porównanie opłat w wybranych krajach europejskich
4.3.5. Podsumowanie
Literatura
4.4. Współczesne modele wsparcia podatkowego działalności badawczo-rozwojowej na świecie
Monika Walicka
4.4.1. Wstęp
4.4.2. Wsparcie podatkowe działalności badawczo-rozwojowej na świecie - przegląd literatury
4.4.3. Ulgi podatkowe na działalność B+R
4.4.4. Podsumowanie
Literatura
 
Spis tabel

Spis rysunków
 

prof. dr hab. Krzysztof Marecki:

W wymiarze teoretycznym wartość rozprawy polega na uporządkowaniu i uogólnianiu wiedzy o związkach kategorii podatków oraz opodatkowania przedsiębiorstw z punktu widzenia kryterium minimalizacji ryzyka podatkowego. (…) W prowadzonych rozważaniach Autorzy w wymiarze poznawczym konfrontują teorię z praktyką w odniesieniu do rozwiązań związanych z normami prawa i ich odniesień do gospodarki finansowej (wyniku finansowego) przedsiębiorstw. W warstwie aplikacyjnej wyniki analizy Autorów stają się istotnym głosem w dyskusji nad strategiami wykorzystania zarządzania opodatkowaniem w rozwoju polskich przedsiębiorstw. Możliwość wykorzystania wyników analizy (…) w praktyce podejmowania taktycznych i strategicznych decyzji zarządczych przez aktualnych lub też potencjalnych właścicieli przedsiębiorstw wynika z zamierzonych przez Autorów stopnia konkretyzacji podejmowanych problemów.

Jolanta Iwin-Garzyńska redakcja naukowa

dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstw Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Autorka ponad stu publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw i podatków. Doradca podatkowy. W latach 2007-2010 przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane