• Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych

 • Autor: Sławomir Dudziak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-533-8
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  9.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.75 zł

  85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka prezentuje możliwe rozwiązania dla problemów wyłaniających się w praktyce stosowania ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów mających za swój przedmiot nieruchomości i rzeczy ruchome. Analiza podatkowoprawna poprzedzona została rozważaniami cywilistycznymi, które nie tylko, że ułatwiają czytelnikowi zrozumienie instytucji podatkowych, ale również pozwalają na samodzielne przemyślenia i ewentualne wnioski. W proponowanej publikacji zamieszczono spektrum poglądów i zapatrywań prawnych tak doktryny, jak i orzecznictwa sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, czytelnik może zatem poznać przekrój poglądów na interesującą go problematykę i wykorzystać na własny użytek te najbardziej go przekonywujące. Publikacja może stanowić zatem doskonałe narzędzie pracy każdej ze stron postępowania podatkowego – zarówno dla podatnika, pracowników urzędów skarbowych, jak i doradców podatkowych oraz sędziów sądów administracyjnych.

W pracy uwzględniono stan prawny obowiązujący na dzień 01.01.2012 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Zagadnienia ogólne
 
1. Pojęcie i rodzaje rzeczy
2. Sposoby nabywania i zbywania rzeczy
2.1. Przeniesienie własności na podstawie umowy sprzedaży
2.2. Przeniesienie własności na podstawie umowy pożyczki
2.3. Przeniesienie własności na podstawie umowy zamiany
2.4. Przeniesienie własności na podstawie umowy dożywocia
2.5. Przeniesienie własności na podstawie umowy darowizny
2.6. Nabycie własności w drodze zasiedzenia
2.7. Nabycie własności w drodze spadkobrania
3. Podsumowanie
 
Rozdział 2. Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa
 
1. Uwagi ogólne
2. Związki prawa podatkowego z prawem konstytucyjnym
3. Związki prawa podatkowego z prawem finansowym
4. Związki prawa podatkowego z prawem karnym skarbowym
5. Związki prawa podatkowego z prawem cywilnym
6. Podsumowanie

Rozdział 3. Zagadnienia podstawowe związane z opodatkowaniem wybranych czynności cywilnoprawnych
 
1. Uwagi ogólne
2. Ewolucja podstaw prawnych opodatkowania czynności cywilnoprawnych
3. Zasada zamkniętego katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu
4. Aspekt terytorialności w podatku od czynności cywilnoprawnych
5. Właściwość miejscowa i rzeczowa organów podatkowych w p.c.c.
6. Forma i skuteczność czynności prawnej a obowiązek podatkowy
7. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Czynności cywilnoprawne związane z przeniesieniem własności rzeczy, opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych
 
1. Uwagi ogólne
2. Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy
3. Opodatkowanie umowy zamiany
4. Opodatkowanie umowy pożyczki
5. Opodatkowanie umowy dożywocia
6. Podsumowanie
 
Rozdział 5. Formy zmniejszenia obciążeń podatkiem od czynności cywilnoprawnych
 
1. Uwagi ogólne
2. Zwolnienia i wyłączenia podatkowe dotyczące umowy sprzedaży
2.1. Przeniesienie własności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego
2.2. Sprzedaż nieruchomości, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik
2.3. Sprzedaż budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w wykonaniu innych umów
2.4. Sprzedaż rzeczy ruchomych o wartości nie przekraczającej 1000 zł
2.5. Sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych
2.6. Sprzedaż nieruchomości dokonana w ramach realizacji prawa do rekompensaty
2.7. Wyłączenie od opodatkowania umowy sprzedaży rzeczy zawieranej w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
2.8. Wyłączenie od opodatkowania umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, której stroną jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
2.9. Wyłączenie od opodatkowania umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym
2.10. Wyłączenie od opodatkowania umowy sprzedaży rzeczy, związane ze stosowaniem instytucji prawa celnego
3. Wyłączenia i zwolnienia podatkowe dotyczące umowy zamiany
4. Zwolnienia podatkowe dotyczące umowy pożyczki
5. Zwolnienia podatkowe dotyczące umowy dożywocia
6. Wyłączenia podatkowe wspólne dla wszystkich czynności cywilnoprawnych
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek VAT
8. Zwolnienia podatkowe wspólne dla wszystkich umów cywilnoprawnych
9. Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych
10. Podsumowanie
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Wykaz cytowanej literatury przedmiotu
Wykaz cytowanych orzeczeń sądowych
Wykaz cytowanych pism organów podatkowych
Wykaz cytowanych pism Ministerstwa Finansów
Wykaz cytowanych opinii Sejmowego Biura Studiów i Analiz
Wykaz cytowanych aktów prawnych

Sławomir Dudziak

w 2007 r. ukończył kierunek prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2011, również na powyższym Wydziale, ukończył studia doktoranckie, w toku których przygotował rozprawę doktorską poświęconą zagad­nieniom podatku od czynności cywilnoprawnych. W latach 2007-2010 pracował w Urzędzie Skarbowym w Sulęcinie, gdzie pełnił funkcję oskarżyciela skarbowego, w latach 2010 – 2011 był zatrudniony w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym wykonywał zadania zwią­zane z nadzorem prawnym nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego. Począwszy do września 2011 pełni funkcję Asesora Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich. Autor publikacji poświęconych zagadnieniom prawa administracyjnego, podatkowego i karnego skarbowego.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane