• Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku

Obowiązki zakładów pracy i pracodawców wobec ZUS w 2013 roku

 • Autor: Grażyna Aniszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-775-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 248/A5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 57.00 zł

  5.70 zł

 • 90% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz pracownikom obowiązujących przepisów z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W publikacji znajdują się wyjaśnienia dotyczące zasad określania podstawy wymiaru składek, zasad rozliczania oraz przekazywania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za pracowników, za osoby pobierające zasiłek macierzyński lub przebywające na urlopie wychowawczym. Zawarte są również informacje dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz tych, które wyrażą chęć podlegania ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie lub chcą je kontynuować po ustaniu zatrudnienia.

W książce szczegółowo omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu:

- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników
- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorców
- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność
- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłek macierzyński lub przebywających na urlopie wychowawczym
- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego niań czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy uaktywniającej
- ubezpieczeń społecznych obywateli polskich zatrudnionych za granicą
- dobrowolnych ubezpieczeń społecznych
- kontynuacji ubezpieczeń społecznych
- zasad rozliczania i opłacania składek za osoby podlegające ubezpieczeniom
- przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
- zasad rozliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
- wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
- wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
- wykaz obowiązujących w powyższym zakresie aktów prawnych

W opracowaniu uwzględniono zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku.

Spis treści:

WSTĘP
 
1. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW
 
1.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
1.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
1.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
1.4. Podstawa wymiaru składek
1.5. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek
1.6. Roczna podstawa wymiaru składek
 
2. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB POBIERAJĄCYCHZASIŁEK MACIERZYŃSKI LUB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM
 
2.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
2.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
2.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
2.4. Podstawa wymiaru składek
 
3. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZLECENIOBIORCÓW
 
3.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
3.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
3.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
3.4. Podstawa wymiaru składek
 
4. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ
 
4.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
4.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
4.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
4.4. Podstawa wymiaru składek
 
5. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I KONTYNUACJA UBEZPIECZEŃ
 
5.1. Zasady podlegania osób ubezpieczonych dobrowolnie
5.2. Zasady podlegania osób kontynuujących ubezpieczenia
5.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
5.4. Podstawa wymiaru składek
 
6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OBYWATELI POLSKICH ZATRUDNIONYCH ZA GRANICĄ
 
6.1. Wykonywanie pracy najemnej w kilku państwach jednocześnie
6.2. Prowadzenie działalności na własny rachunek
6.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
6.4. Podstawa wymiaru składek
 
7. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NIAŃ
 
7.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
7.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń
7.3. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń
7.4. Podstawa wymiaru składek
 
8. ZASADY ROZLICZANIA, OPŁACANIA SKŁADEK ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW DO ZUS
 
8.1. Wysokość składek
8.2. Zasady obliczania składek
8.3. Dokumenty zgłoszeniowe
8.4. Dokumenty rozliczeniowe
8.5. Dokumenty korygujące
8.6. Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
8.7. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
8.8. Zasady rozliczania
8.9. Forma składania dokumentów ubezpieczeniowych
8.10. Terminy opłacania składek
8.11. Zasady opłacania składek
 
9. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
 
9.1. Zasady podlegania ubezpieczeniu
9.2. Zasady podlegania w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia
9.3. Kilka umów o pracę
9.4. Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą
9.5. Umowa o pracę i kilka umów zlecenia z własnym pracodawcą
9.6. Kilka umów zlecenia
9.7. Prowadzenie kilku pozarolniczych działalności
9.8. Zasada niepodzielności składki
9.9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
9.10. Zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
9.11. Podstawa wymiaru składki
9.12. Zasady zgłaszania do ubezpieczenia oraz rozliczania składek
9.13. Składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych
 
10. SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
 
11. SKŁADKI NA FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
 
11.1. Składki na fundusz emerytur pomostowych
 
12. URLOP WYCHOWAWCZY
 
12.1. Osoby uprawnione
12.2. Wymiar urlopu wychowawczego
12.3. Udzielenie urlopu wychowawczego
12.4. Zakończenie urlopu wychowawczego
 
13. WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Z POWODU CHOROBY
 
14. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA  
 
14.1. Pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń
14.2. Terminy wypłat świadczeń
14.3. Przedawnienie roszczeń
14.4. Zasiłek chorobowy
14.5. Świadczenie rehabilitacyjne
14.6. Zasiłek opiekuńczy
14.7. Zasiłek macierzyński
 
15.WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO
 
15.1. Pracodawcy zobowiązani do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
15.2. Wypadek przy pracy
15.3. Terminy wypłaty świadczeń
15.4. Podstawa wypłaty świadczeń
15.5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
15.6. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne
15.7. Zbieg prawa do świadczeń
15.8. Brak prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
 
16. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I SANKCJE
 
16.1. Zasady przechowywania kopii dokumentów ubezpieczeniowych
16.2. Sankcje fi nansowe wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
16.3. Sankcje wynikające z ustawy wypadkowej
 
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

Grażyna Aniszewska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane